Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Coşkun E., Cakir Z., Takac P., "Nucleation of vortices with a temperature and time-dependent Ginzburg-Landau model of superconductivity", EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, vol.14, pp.111-127, 2003
Rasulov M., Coşkun E., Sinsoysal B., "A finite differences method for a two-dimensional nonlinear hyperbolic equation in a class of discontinuous functions", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.140, pp.279-295, 2003
Rasulov M., Coşkun E., "An efficient numerical method for solving the Korteveg-de Vries equation in a class of discontinuous functions", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.102, pp.139-154, 1999
Coşkun E., "Computational simulation of flux trapping and vortex pinning in type-II superconductors", APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.106, pp.31-49, 1999
Coşkun E., Kwong M., "Simulating vortex motion in superconducting films with the time-dependent Ginzburg-Landau equations", NONLINEARITY, vol.10, pp.579-593, 1997
Ganguly K., Allen E.J., Coşkun E., Nielsen S., "On the discrete-ordinates method via case’s solution", JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS, vol.107, pp.66-83, 1993
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Rasulov M., Coşkun E., "An effective Algorithm for Euler System in a Class of Discontinuous Functions", Mathematical and computational applications, vol.4, pp.185-188, 1999
Coşkun E., "On some bounds for the solutions of the semi-discretized time-dependent Ginzburg-Landau equations ", Turkish Journal of Mathematics, cilt.1, ss.1-20, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şengül S., Coşkun E., "GUI-EFG: Guided Element Free Galerkin Method", ICRAPAM 2018, International conf. on recent advances in pure and appl. math., TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2018, pp..-. (Link)
Yaprak R., Coşkun E., "Kimax: A Maxima Package for Analysis of Reaction Kinetics", International Conference on Mathematics and Mathematics Education, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.908-909 (Link)
Coşkun E., "Endüstriyel Matematik ve Somut Örneklerle Üniversite-Sanayi İşbirliği", Türkiye'de Üniversite Gerçeği ve Bayburt Üniversitesi Çalıştayı, BAYBURT, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2015, ss.453-480 (Link)
Coşkun E., "Tıpta Matematik", XIX. Matematik Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss..-. (Link)
Coşkun E., "Some vector and matrix algorithms with a variety of applications", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-12 Haziran 2015, pp..-. (Link)
Coşkun E., "Endüstriyel Matematik ve Demir-Çelik Endüstrisi", XIII. Matematik Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2014, ss..-. (Link) (Özet) (Abstract)
Coşkun E., "Endüstriyel Matematik ve Güncel Problemler", XIX. Matematik Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 19-21 Eylül 2012, ss..-. (Link)
Coşkun E., "Modeling and analysis of depletion in a medical waste sterilizer with UV lights", International Conference on Applied Analysis and Algebra, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-24 Haziran 2012, pp..-. (Link)
Coşkun E., "Endüstriyel Matematik ve Gelişim Mekanızmaları", IX. Matematik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, ss..-.
Cumhur İ., Coşkun E., "Akışkan İçersinde parçacık taşınım modeli", AMG 2010, 5. Ankara Matematik Günleri, ANKARA, TÜRKIYE, 1-2 Haziran 2010, ss..-.
Coşkun E., "A stable adaptive method for solving temperature and time-dependent Ginzburg-Landau Model of superconductivity ", IV. Ulusal Süperiletkenlik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 10-13 Ağustos 2009, ss..-.
Gökdoğan A., Coşkun E., "MPICH(Potable MPI) ile Paralel Programlama Deneyimleri ", Akademik Bilişim 2005, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2005, ss..-. (Link)
Khaniyev T., Merdan M. , Coşkun E., "Sıcaklık ve Zaman Bağımlı Ginzburg-Landau Denkleminin İstatistiksel Karakteristikleri", XVIII. Ulusal matematik Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2005, ss..-.
DİĞER YAYINLAR
Coşkun E., Grup C., "A Model for the Reduction of Specific Surface Area of Powders with Age ", Teknik Rapor, pp.1-27, 2018 (Link)
Coşkun E., "Diferensiyel Denklemler için Sonlu fark Yöntemleri", Ders Notu, ss.1-200, 2018 (Link)
Coşkun E., Grup Ç., "Undereamer Mechanics", Teknik Rapor, pp.1-17, 2015 (Link)
Coşkun E., Grup Ç., "Gabor Filter Selection and Computational Processing for Emotion Recognition", Teknik Rapor, pp.1-26, 2014 (Link)
Coşkun E., " MATLAB/Octave Uygulamalı Sayısal Analize Giriş ", Ders Notu, ss.1-350, 2014 (Link)
Coşkun E., "Calculus(Early Transcendentals) Dennis G. Zill, Warren S. Wright, Nobel Yayıncılık, Çeviri 13 ve 16. Bölümler", Diger, ss.13,16, 2013 (Link)
Coşkun E., "Maxima ile Sembolik Hesaplama ve Kodlama", Diger, ss.1-180, 2012 (Link)
Coşkun E., Grup Ç., "Initialization Strategy for Nonlinear Systems", Teknik Rapor, pp.1-12, 2011 (Link)
Coşkun E., Grup Ç., "Medical Waste Sterilizer", Teknik Rapor, pp.1-14, 2010 (Link)
Coşkun E., "First Euro-Asian Studygroup with Industry, full reports", Teknik Rapor, pp.1-60, 2010 (Link)
Coşkun E., "MATLAB/OCTAVE ile Sayısal Hesaplama ve Kodlama", Ders Notu, ss.1-174, 2010 (Link)
Coşkun E., Grup Ç., "Cuttings Transport with Drillstring Rotation", Teknik Rapor, pp.1-, 2008 (Link)
Coşkun E., Kwong M.K., "Parallel Solution of Time-dependent Ginzburg-Landau Equations ", Teknik Rapor, pp.1-37, 1995 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi