Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2000 - 2005
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1995 - 2000
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1985 - 1995
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, , 15.05.2005 - 15.05.2008
VERDİĞİ DERSLER
Mathematical Control Theory, Doktora, 2018-2019
Endüstriyel Matematik, Lisans, 2018-2019
Matematiksel Modelleme, Lisans, 2018-2019
Sayısal Analiz II, Lisans, 2018-2019
Sayısal Analiz I, Lisans, 2018-2019
Diferensiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler, Lisans, 2018-2019
Matematiksel Hesaplama, Lisans, 2017-2018
Methods of Applied Mathematics, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Şengül, "Ağsız eleman bağımsız Galerkin yönteminin optimizasyonu ve adaptif uygulamaları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, İ.Cumhur, "Silindirik halkasal bölge içerisinde parçacık taşınım modeli ve analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Doktora, A.Gökdoğan, "Ginzburg-Landau Modeli ve Varyasyonları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Doktora, M.Merdan, "Geliştirilmiş Lazer-McKenna asma köpri salınım modelleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Doktora, Z.Çakır, "Sıcaklık ve Zaman Bağımlı Ginzburg-Landau Modeli", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, R.Yaprak, "Kimax: Maxima ile Kimyasal Reaksiyon Kinetik Analiz Paketi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Memoğlu, "Vektör Tabanlı Sıfıryeri ve Ekstremum Nokta Belirleme Algoritmaları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, D.Yazır, "Black-Scholdes Opsiyon Modeli için Lineer Regresyon Yaklaşımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, O.Cabri, "Verimlilik Esaslı Reaksiyon-Konveksiyon-Difüzyon Nüğfur Modeli", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, S.Şengül, "Futbol Topu Yörünge Modeli ve Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Gökdoğan, "Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri için Web Tabanlı İnteraktif Uygulamalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, İ.Cumhur, "WebMatris:Web Tabanlı Matris Laboratuarı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, M.Merdan, "İki boyutlu diferensiyel denklem sistemleri için dallanma analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, Ü.Terzioğlu, "Maple ile lineer olmayan denklem sistemleri için kararlılık analiz", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, İ.Özsoy, "Diferensiyel Denklemler için mathematica ile interaktif Uygulamalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi