Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Düzenli T., Alpak E.M., Yilmaz S., "THE CORRELATION BETWEEN URBAN OPEN SPACE OCCUPATION DIFFERENCES AMONG GENERATIONS X, Y, AND Z AND OCCUPANT WELL-BEING", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, pp.3737-3751, 2019 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., Mumcu S., "Raising awareness of seating furniture design in landscape architecture education: physical, activity-use and meaning dimensions", INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol.1, pp.1-25, 2019 (Link)
Yilmaz S., Alpak E.M., "Visitor Experiences in a Naturalistic Exhibit ", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.44-52, 2019
Alpak E.M., Özkan D.G., Düzenli T., "Systems approach in landscape design: a studio work", INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol.28, pp.593-611, 2018 (Link)
Tarakçı Eren E., Düzenli T., Alpak E.M., "CORRELATION BETWEEN LANDSCAPE PROPERTIES OF MUSEUM GARDENS AND VISITOR SATISFACTION", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12B, pp.9868-9879, 2018 (Link)
Özkan D.G., Alpak E.M., Var M., "Design and construction process in campus open spaces: A case study of Karadeniz Technical University", URBAN DESIGN INTERNATIONAL, vol.17, pp.1-17, 2017 (Link)
Özkan D.G., Alpak E.M., Yilmaz S., Düzenli T., Özbilen A., "POST OCCUPANCY EVALUATION AND USER SATISFACTION IN URBAN OPEN SPACE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.1659-1672, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Düzenli T., Tarakçı Eren E., Alpak E.M., "GENÇLERİN AÇIK MEKÂN KULLANIMLARI: KTÜ KANUNİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ", NWSA Social Sciences, vol.14, pp.15-24, 2019 (Link)
Tarakçı Eren E., Düzenli T., Alpak E.M., "The plant species used as edge elements and their usage types: The case of KTU campus",", kastamonu university journal of forestry faculty, vol.18, pp.108-120, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakçı Eren E., "Peyzaj Mimarlığı Tasarım Eğitiminde Görsel Düşünmenin Önemi", Online Journal of Art and Design, pp.108-120, 2018
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakçi Eren E. , "OPEN SPACE IN THE CONTEXT OF SPATIAL ORGANIZATION", INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, vol.9, pp.1188-1201, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakçı Eren E., Çiğdem A., "The Effect of Studios on Learning in Design Education"", Journal of History Culture and Art Research, vol.7, pp.191-124, 2018 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., Yilmaz S., "Kamusal Açık Mekânların Kalitesi ve Sosyal Etkileşim Üzerindeki Etkileri", Journal of History Culture and Art Research, vol.7, pp.624-638, 2018 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., Tarakçi Eren E. , "KENT KİMLİĞİ VE KULLANICILARIN BAĞLILIK DUYGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ"", The Journal of Academic Social Science ASOS JOURNAL, pp.519-528, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Akyol D., "IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY", JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, no.5, pp.94-99, 2018 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., Mumcu S., "AÇIK MEKÂN NİŞLERİ", Social Sciences Studies Journal , pp.1845-1851, 2018 (Link)
Düzenli T., Yilmaz S., Alpak E.M., "PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE BİR TASARIM YAKLAŞIMI: DOĞAL ÖRÜNTÜLERDEN ESİNLENME", SED Sanat Eğitimi Dergisi, vol.6, no.6, pp.21-36, 2018 (Link)
Düzenli T., Yilmaz S., Alpak E.M., "ÇATI BAHÇESİ TASARIMININ KURGULANMASI: PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) , vol.4, pp.1671-1677, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Yilmaz S., "KENTSEL DÖNÜŞÜME ALTERNATİF BİR YÖNTEM: YEŞİL ÇATI TASARIMI", JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH", JSHSR, pp.745-752, 2018 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., "KENTSEL TASARIMDA ESNEKLİK VE ADAPTASYON: KENTSEL MEYDAN SENARYOLARI ÜRETİMİ", Journal Of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) , vol.5, pp.16-22, 2018 (Link)
Tarakçı Eren E., Alpak E.M., Düzenli T., "MEVSİMSEL BİTKİ GÖRÜNÜMLERİNİN TERCİH VE ALGISAL FARKLILIKLARININ BELİRLENMES", İBAD, vol.3, pp.145-154, 2018
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakçı Eren E., "THE SIGNIFICANCE OF PUBLIC SPACE ART IN LANDSCAPE ARCHITECTURE", YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN,, vol.4, pp.143-158, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., "Yaşlıların Kentsel Açık Mekân Kullanımlarının İncelenmesi: Trabzon Kenti Örneğİ", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi-YSAD, cilt.10, ss.1-8, 2017
Düzenli T., Alpak E.M., Kızılarslan S., "PERCEPTUAL ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL GARDENS BY YOUTH", Journal of the International Scientific Researches/Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) , vol.2, pp.154-164, 2017 (Link)
Düzenli T., Yilmaz S., Alpak E.M., "The Effects of Model Making on Design and Learning in Landscape Architecture Education ", Eurasian Journal of Educational Research, vol.17, pp.121-134, 2017 (Link)
Düzenli T., Mumcu S., Özkan D.G., Alpak E.M., "PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ", SED Sanat Eğitimi Dergisi, vol.5, pp.57-68, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Özkan D.G., "PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMEL TASARIM DERSİNİN ÖĞRENME VE YARATICILIK SÜRECİNE ETKİLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, pp.1450-1460, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Özkan D.G., "Transition from intangible to tangible in landscape architecture basic design course", European Online Journal of Natural and Social Sciences, vol.6, no.4, pp.516-525, 2017 (Link)
Düzenli T., Tarakci Eren E., Alpak E.M., "MÜZE BAHÇELERİNİN PEYZAJ ÖZELLİKLERİYLE KULLANICI MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİ ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.201-214, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Özbilen A. , "Gençlerin kampüs açık mekân kullanımlarına mekânsal özelliklerin etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü örneği ", Journal of Human Sciences, vol.14, pp.2417-2435, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakci Eren E., "ARTISTIC PLANT REPRESENTATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE", NWSA Fine Arts, vol.12, pp.177-184, 2017 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., "Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Doğaya Öykünme Yaklaşımının Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi", Mimarlık ve Yaşam Dergisi, cilt.1, no.1, ss.13-21, 2016 (Link)
Düzenli T., Özkan D.G., Alpak E.M., "KENT PARKLARININ YAŞLILARA SUNDUĞU OLANAKLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ", ASOS Journal, vol.4, pp.34-42, 2016
Alpak E.M., Özkan D.G., Mumcu S., Özbilen A., "Complexity, Historicity and Coherence: Preference and Quality of the Changes in the Urban Scenes", ANTHROPOLOGIST, pp.762-777, 2016
Alpak E.M., Özkan D.G., Düzenli T., "Evaluating Changing Coastal View from Functional Perspective: A Case Study of Trabzon City ", Journal of Balkan Ecology, , no.3, pp.291-299, 2016
Özkan D.G., Alpak E.M., Düzenli T., "Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Geliştirilmesi: Peyzaj Mimarlığı Çevre Tasarımı Stüdyo Çalışması", IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, no.4, pp.136-143, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alpak E.M., Mumcu S., Yilmaz S., "AÇIK MEKÂNLARIN ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ: ALGISAL, FİZİKSEL VE SOSYAL FAKTÖRLER", 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.541-551 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Mumcu S., "Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Farklı Bir Anlatım Tekniği: Soyut Maketler", International 3 rd European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’2018, gazimakosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 12-14 Ekim 2018, pp.234-234
Mumcu S., Alpak E.M., " Mekânsal Davranışta Etkin Olan Psikososyal Faktörlerin Kentsel Açık Mekânlarda ", 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies , SAMSUN, TÜRKIYE, 30 Kasım - 2 Aralık 2018, pp.562-568
Düzenli T., Yilmaz S., Alpak E.M., "PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE PROJE SÜRECİ: TRABZON TRT BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ ", ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2018, pp.73-74
Alpak E.M., Düzenli T., Mumcu S., "Açık Mekânlarda Sosyal Davranış Konumları: Üçüncü Yerler ve Dördüncü Yerler", International 3 rd European Conference on Science, Art & Culture ECSAC’2018, gazimakosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 12 Ekim - 14 Kasım 2018, pp.51-56 (Link)
Alpak E.M., Düzenli T., Tarakçı Eren E., "OTURMA DONATISI TASARIMI: PRAGMATİK, SENTAKTİK VE SEMANTİK İŞLEVLER", V.ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2018, pp.312-318
Alpak E.M., Yilmaz S., Tarakçi Eren E. , "“ÇEVRESEL ALGI VE PEYZAJ TERCİHLERİ", 1. Uluslararası Battal Gazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi’, MALATYA, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 2018, pp.864-874 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., "YAŞLILARIN KENTSEL AÇIK MEKÂN KULLANIMLARININ İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ", 9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, ss.77-77
Düzenli T., Alpak E.M., Çiğdem A., "TASARIM EĞİTİMİNDE STÜDYOLARIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ", IV th International Eurasian Educational Research Congress EJER, DENİZLİ, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.1792-1793
Çiğdem A., Akyol D., Alpak E.M., "ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ", II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.564-564 (Link) (Özet)
Düzenli T., Alpak E.M., Kızılarslan S., "LİSE BAHÇELERİNİN GENÇLER TARAFINDAN ALGISAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ1", 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2017), İSTANBUL, TÜRKIYE, 20 Nisan - 23 Mayıs 2017, pp.241-241
Düzenli T., Tarakci Eren E., Alpak E.M., "IMPORTANCE OF PUBLIC SPACE ART IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION", International Conference on Science and Education (IConSE), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, pp.19-19
Tarakci Eren E., Alpak E.M., Düzenli T., "Plants that are used as border elements and their modes of employment: KTU Campus Example", 5th Global Conference on Environmental Studies (CENVISU-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2017, pp.5-5
Düzenli T., Alpak E.M., "Inspiration from nature in design education: landscape architecture environmental design studio work ", World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership, budapeşte, MACARISTAN, 27-29 Ekim 2016, pp.62-62
Alpak E.M., Özkan D.G., Çiğdem A., "A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors:Trabzon Pattern", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2016, pp.194-195
Özkan D.G., Alpak E.M., Düzenli T., ""Developing Creativity in Design Education: Landscape Architecture Environmental Design Studio Work"", INTCESS16 3rd International Conference on Education and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10 Şubat 2016, pp.352-359
Alpak E.M., Özkan D.G., Düzenli T., "OLD AND NEW COASTAL CITY VISIBILITY: THE EVALUATION OF THE CHANGING COASTAL SILHOUETTE OF THE CITY OF TRABZON", MACODESU2015 - 1st International Cenference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.157-157
Düzenli T., Çiğdem A., Özkan D.G., Alpak E.M., "The evaluation of historical building and open space use from past to present: the City of Sivas Madrasas", 52nd IFLA World Congress, History of the Future, St. Petersburg, RUSYA, 10-12 Haziran 2015, pp.145-148
Özkan D.G., Alpak E.M., Özbilen A., ""Visual Preferences In Urban Scenes: Evaluation Of Perception Change In The Trabzon City", ", INTCESS15 International Conference on Education and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Şubat 2015, pp.948-957
Kurdoğlu B.Ç., Salihoğlu B. , Alpak E.M., Kurt S.S., "A Sample Performance on the Use of the Creative Drama for Landscape Design Training", 48th IFLA World Congress, ZÜRİH, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.422-422
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Düzenli T., Alpak E.M., Tarakçi Eren E. , "Inspiration From Nature in Environmental Design Education", in: Educational Sciences I, Doğanay A., Kara, Ö.T., Eds., Akademisyen kitapevi, Ankara, pp.153-165, 2019
Alpak E.M., Düzenli T., Tarakçi Eren E. , "Quality of Open Space and User Satisfaction: Ecological Approach ", in: Social Science I, Aslan, C.,Aydoğmuş Ördem, Ö., Eds., Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.31-49, 2019
Düzenli T., Özkan D.G., Alpak E.M., "Landscape Design Criteria of Open Spaces for Youth", in: Recent Researches in Science and Landscape Management, Efe R., Zencirkiran M.,Curebal İ., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.237-251, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Mumcu S., "PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE FARKLI BİR ANLATIM TEKNİĞİ: SOYUT MAKETLER", in: Academic Work in the field of Science, Culture and Art, Bozdoğan A. M. Kaya L. G., Arapgirlioğlu H., Atik A. , Eds., Gece Publishing, ankara, pp.157-165, 2018 (Link)
Tarakçi Eren E. , Düzenli T., Alpak E.M., "KONUT BAHÇELERİNDE MEKÂNSAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ", in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, BABACAN, H.,SOLDATOVIC, T., DELOBEGOVIC D.N., Eds., Gece Kitaplığı, ankara, pp.347-356, 2018 (Link)
Düzenli T., Alpak E.M., Yilmaz S., "FARKLI YAŞ GRUPLARINA (ÇOCUK-GENÇ-YAŞLI) YÖNELİK KENTSEL AÇIK MEKÂNLARIN PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİ", iksad publishing, istanbul, 2018 (Link)
Alpak E.M., Mumcu S., Düzenli T., "SOCIAL BEHAVIOR IN URBAN OPEN SPACES: A CONCEPTUAL APPROACH", in: CADEMIC RESEARCHES IN ARCHITECTURE, ENGINEERING PLANNING AND DESIGN, BABACAN, H.,SOLDATOVIC, T., DELOBEGOVIC DZANIC, Eds., Gece Kitaplığı, ankara, pp.27-37, 2018 (Link)
Alpak E.M., Özkan D.G., Çiğdem A., "A Study on Cultural, Historical and Social Continuity for Urban Corridors: Trabzon Pattern", in: Current researches in geography, Arslan H.,İçbay M.A., Stoychev K., Eds., E-Bwn, Bialystok, pp.107-113, 2017
Düzenli T., Alpak E.M., Doğan F., "TRABZON KEMERALTI HISTORIC BAZAAR IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE CULTURE", in: ECOLOGY, PLANNING AND DESIGN, KOLEVA, I., YUKSEL, U.D., BENAABIDATE, L., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.104-115, 2017
Alpak E.M., Özkan D.G., Özbilen A., "Determination of the Relationship between Performance and User Preference On Campus Open Spaces through Post Occupancy Evaluation", in: Contextual Approaches in Sociology, Popa A.E., Arslan H., İcbay M.A., Butvilas T., Eds., Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt am Main, pp.85-85, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi