Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bahçekapili E., Bahçekapili T., "The Factors Affecting Definition Of Research Problems In Educational Technology Researches", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, pp.2330-2335, 2013
Teo T., Ursavas O.F., Bahçekapili E., "An Assessment Of Pre-Service Teachers' Technology Acceptance In Turkey: A Structural Equation Modeling Approach", ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER, vol.21, pp.191-202, 2012
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şilbir L., Karal H., Çakmak Şilbir G.M., Karal Y., Bahçekapili E., "Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.10, pp.267-295, 2019 (Link)
Bahçekapili E., Karaman S., "Uzaktan Eğitimde Kişilik Özellikleri ve Akademik Başarı: Bir Literatür İncelemesi", The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, vol.4, pp.26-34, 2015 (Link)
Karal Y., Karal H., Coşar A.M., Altun T., Şilbir L., Bahçekapili E., et al., "Designing Learning Materials Within The Framework Of The Alis-T Project: Story Telling Activities For Hearing Impaired Individuals.", The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), vol.5, pp.114-128, 2014 (Link)
Karal Y., Şilbir L., Bahçekapili E., Atasoy M., "İşitme Engelli Bireyler için Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri", Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.3, pp.9-19, 2014 (Link)
Teo T., Ursavaş Ö.F., Bahçekapili E., "Efficiency Of The Technology Acceptance Model To Explain Pre-Service Teachers’ Intention To Use Technology", Campus-Wide Information Systems, vol.28, pp.93-101, 2011 (Link)
Karal H., Bahçekapili E., Yıldız A., "A Simultaneous Mobile E-Learning Environment And Application", The Turkish Online Journal of Distance Education, vol.11, pp.197-207, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bahçekapili E., Calp M.H., "Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı", The 5th International Conference on Management Information Systems (IMISC 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, pp.38-41
Berigel M., Bahçekapili E., "Uzaktan Eğitim Araçlarının Bilişim Derslerinin Öğretimine Etkisi", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.2547-2552
Çakmak Şilbir G.M., Şilbir L., Bahçekapili E., Karal H., Atasoy M., Yildiz A., et al.,"Özel Eğitim Sınıflarına Bilişim Teknolojileri Entegrasyonunda Teknoloji Planlama Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.164-165
Atasoy M., Bahçekapili E., Karal H., "İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1. Baskı, pp.121-122 (Link)
Bahçekapili E., Yildiz M., Çiftçi E., Karal H., "10-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Dijital Oyun Tercihlerinin İncelenmesi:Trabzon Örneği", 5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İZMİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.0-0
Atasoy M., Yildiz A., Bahçekapili E., "İşitme Engelliler Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Hazırlama Ortamın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi:ALİSYAZAR", 3. International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.109-110 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Altun T., Atasoy M., et al.,"İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji", International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.109-109 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Bahçekapili E., Atasoy M., "GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN CÜMLE KURMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", International Eurasian Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.1294-1294 (Link)
Yildiz A., Bahçekapili E., Karal H., "Eş Zamanlı Bir Mobil E-Öğrenme Ortamı Tasarımı", III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, vol.3, pp.1107-1111
Yildiz A., Bahçekapili E., Karal H., "Web Tabanlı, Eş Zamanlı Ve İş Birlikli Bir Uzaktan Eğitim Ortamı Tasarımı Ve Değerlendirilmesi", III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, vol.1, pp.584-590
Karal H., Bahçekapili E., Bahçekapili T., " Dikkat Becerilerinin Arttırılmasına Yönelik Bilgisayar Destekli Materyallerin Geliştirilmesi Ve Uzman Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi", 3th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, vol.1, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bahçekapili E., "Nesnelerin İnterneti", in: İnternet ve Ağ Toplumu, Keleş E., Eds., Pegem Akademi, Ankara, pp.219-237, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi