Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2010 - 2013
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Üroloji Uzmanı, T.C Genelkurmay Başkanlığı Çorlu Asker Hastanesi Üroloji Kliniği Üroloji Kliniği, , 01.01.2008 - 30.12.2008
Üroloji Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, , 01.04.2007 - 01.09.2007
Üroloji Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, , 01.01.2007 - 10.03.2010
VERDİĞİ DERSLER
Genitoüriner Sistem Travmaları, Lisans, 2017-2018
Ürolojide Enstrümentasyon, Lisans, 2017-2018
Mesane Tümörleri, Lisans, 2017-2018
Genitoüriner Sistem Konjenital Anomalileri, Lisans, 2017-2018
Üriner Sistem Taş Hastalığı, Lisans, 2017-2018
İnmemiş Testis, Lisans, 2017-2018
Ürolojide Enstrümentasyon, Lisans, 2014-2015
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Lisans, 2014-2015
Pelvik Ağrı, Lisans, 2014-2015
Genitoüriner Sistemin Konjenital Anomalileri, Lisans, 2014-2015
Prenatal Ürolojik Tanı, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, C.Bayraktar, "Priapizmde dipiridamolün iskemi reperfüzyon hasarı üzerine olası koruyucu etkilerinin oksidan-antioksidan denge açısından değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi