Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"xxxx Sendromu İle İlişkilendirilen xxxxx'in Fonksiyonunun Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 144Z883, Yönetici, Devam Ediyor
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Akım Sitometri Ünitesinin Kurulması", BAP Alt Yapı, TAY-2014-98, Yönetici, Devam Ediyor
"Ripk4'ün (Reseptörle Etkilesen Serin/Tireonin Kinaz 4) Tgf-Beta Sinyal Yolagındaki Rolünün Arastırılması", TÜBITAK Projesi, 114Z341, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bdnf (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör)nin, Yag Dokusunda Diyete Baglı Adipokin Salgılanması Ve Oksidatif Strese Etkisinin Incelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 114S553, Danışman, Devam Ediyor
"Receptörle Etkileşen Protein Kinaz 4’ün (Rıpk4) Keratinosit Farklılaşması Sürecinde Etkileştiği Proteinlerin Maya İkili Hibrit (Y2h) Etkileşimlerinin Yöntemi İle Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 9749, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Seckel sendromunun genetik etiyolojisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 10121, Yönetici, 2014
"Kalıtsal Dudak/Damak Yarıklarında Genom Boyu Analiz", BAP Arastırma Projesi, 8649, Yönetici, 2015
"KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Fonksiyon Laboratuvarının Kurulması. ", BAP Alt Yapı, 8661, Yönetici, 2014
"Otizm Spektrum Bozuklukların Genetik Etiyolojisinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 1061, Yönetici, 2013
"Aslan Tip Multiple Pterygium Senderomunun Genetik Etiyolojisinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2009. 114. 001. 5, Yönetici, 2011
"K.T.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuarı Multidisipliner DNA dizi analizi ünitesinin kurulması", BAP Alt Yapı, 2008.114.001.12, Yönetici, 2010
"Seckel sendromunun genetik etiyolojisinin araştırılması", BAP Y.Lisans, 2008.114.001.02, Yönetici, 2011
"Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastalarında 21-Hidroksilaz Geni Mutasyonlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2007.114.001.05, Araştırmacı, 2011
"Sclereosteosis ön tanılı bir ailede SOST geni mutasyon analizi", BAP Arastırma Projesi, 2007.114.001.09, Yönetici, 2009
"Nonsendromik otozomal dominant işitme bozukluklarında genetik etiyolojinin araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 2006.114.001.01, Yönetici, 2010
"Otozomal resesif non-sendromik işitme kaybına neden olan genlerin linkage analizi ile dağılımlarının belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 2002.114.1.3.2002, Araştırmacı, 2005
"X-linked Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Görülen Geniş Bir Ailede Connexin 32 Geni İçin Mutasyon Taraması. ", BAP Arastırma Projesi, 2001.114.1.7.2001., Araştırmacı, 2002
"Nonsendromik kalıtsal işitme kaybı olan bireylerde GJB2 (Connexin 26) gen mutasyonlarının SSCP yöntemi ile taranması", BAP Arastırma Projesi, 20.114.1.12.2000, Araştırmacı, 2002
"Geniş bir Miyopili ailenin, mutasyona uğraması halinde miyopiye neden olduğu düşünülen genlerin bulunduğu 18p11.31 ve 12q21.23 lokuslarına bağlantı gösterip göstermediğinin linkage analizi ile belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2000.114.1.9., Araştırmacı, 2002
"Flow Sitometrik Metodla Malign ve Benign Tiroid Dokularında DNA ve Kromozomal seviyede prognostik Araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 96.114.1.5., Araştırmacı, 1978
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi