Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Vücut Yapısı ile Beden Farkındalığı Arasındaki İlişkinin Kasİskelet Şikayet Varlığı Emosyonel Durum ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Açısından İncelenmesi", BAP Doktora, TDK-2017-7098, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üst Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin Boy ve Cinsiyet Tahmini Açısından Değerlendirilmesi", BAP Doktora, TDK-2016-5603, Araştırmacı, 2017
"Bell Paralizili Hastalarda Akupunktur Tedavisi Öncesi ve Sonrası Elektrofizyolojik ve Morfometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi ", BAP Doktora, TDK-2016-5701, Araştırmacı, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi