Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalişkan E., "Environmental Impacts Of Forest Road Construction On Mountainous Terrain", IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING, vol.10, 2013
Çalişkan E., "Planning Of Forest Road Network And Analysis In Mountainous Area", Life Science Journal, vol.9, pp.2456-2465, 2012
Çalişkan E., Çağlar S., "An Assessment Of Physiological Workload Of Forest Workers In Felling Operations", African Journal of Biotechnology , vol.1, pp.5651-5658, 2010
Karaman A., Çalişkan E., "Affective Factors Weight Estimation In Tree Felling Time By Artificial Neural Networks", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.36, pp.4491-4496, 2009
Cengiz T., Çalişkan E., "Ecological Approach In Sustainable Tourism: Şavşat District Example", Scientific Research and Essay, vol.1, pp.509-520, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çalişkan E., Acar H.H., "A Simulated Annealing Approach To Problems Of The Transportation Of Wood Raw Material", Advances in Intelligent Transportation Systems(AITS), vol.2, pp.110-117, 2012
Çalişkan E., Acar H.H., Akay A.E., "Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Tekniklerin Kullanımı, ", Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.19-28, 2009
Çalişkan E., Şentürk N., Acar H.H., "Orman Yollarında Hidrolik Sanat Yapısı İhtiyacının Gis Ve Gps Kullanılarak Araştırılması,", İ.Ü.Orman Fak. Dergisi, cilt.56, ss.177-190, 2006
Çalişkan E., Şentürk N., Acar H.H., "Kesim Sürecinde Birim Zaman Tespiti Üzerine Bir Araştırma, ", İ.Ü.Orman Fak. Dergisi, cilt.56, ss.159-167, 2006
Çalişkan E., Acar H.H., "Yapay Zeka Tekniklerinin Odun Hammaddesi Üretiminde Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme", Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fak. Dergisi, cilt.7, ss.51-59, 2006
Çalişkan E., "Odun Hammaddesi Üretiminde Orman İşçiliği Ve Sorunları", Yeşil Türkiye Dergisi , cilt.1, ss.1-4, 2005
Çalişkan E., Karaman A., Acar H.H., "Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı İle Orman Yolu Sanat Yapıları Haritasının Oluşturulması (Yeşiltepe Orman İşletme Şefliği Örneği), ", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, cilt.1-2, ss.152-164, 2003
Çalişkan E., Acar H.H., "Orman Yollarında Hidrolik Sanat Yapılarının İncelenmesi", Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.137-143, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çalişkan E., "Forest Harvesting Sytemsfor Biomass Production And The Application In Turkey", Metla Joensuu Forestry Networking Week, Joensu, FINLANDIYA, 26-28 Mayıs 2011, pp.1-10
Çağlar S., Çalişkan E., "Orman Yolu İnşaatında Çevreye Duyarlı Kaya Kazısı Tekniği: Kaya Çatlatma Yöntemi Ve Kullanım Olanakları", I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.802-812
Çalişkan E., Çağlar S., "Odun Hammaddesi Taşımasında Karınca Kolonisi Optimizasyonun Kullanılması", I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2011, ss.699-708
Çalişkan E., Çağlar S., "Orman Yolu Yapım Çalışmalarının Çevreye Verdiği Zararların Değerlendirilmesi", III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi , ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2009, ss.564-571
Çalişkan E., Acar H.H., "The Implementation Of Route Network Analysis To Wood Raw Material Of Transportation", XIII. World Forestry Congress, Buenos Aires, ARJANTIN, 18-23 Ekim 2009, vol.CD, pp.1-1
Gümüş S., Çalişkan E., Acar H.H., "An Assessment On The Optimization Techniques At Harvesting Operations On Mountain Forests", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.277-277
Çalişkan E., "Avrupa Da Orman Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Bazı Üretim Makineleri", VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi konferansı , DÜZCE, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2008, ss.139-144
Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Environmental Impact Of Timber Harvesting In Turkish Forestry", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.131-136
Gümüş S., Türk Y., Çalişkan E., Acar H.H., "Skid Trails At Wood Harvesting", FORMEC 2008, Schmallerberg, ALMANYA, 2-5 Haziran 2008, vol.1, pp.125-130
Çalişkan E., Çağlar S., Acar H.H., "An Evaluation On Cable Yarding Systems In Turkish Forestry", 6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, POLONYA, 14-15 Haziran 2007, vol.1, pp.255-255
Çalişkan E., Çağlar S., Acar H.H., "Newly Developed Technologies In The Forest Skylines Used For Primer Wood Transport At The Mountainously Terrain", International Symposium on “Bottlenecks, Solutions and Priorities in The Context of Functions of Forest Resources, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2007, vol.1, pp.1160-1161
Arıcak B., Çalişkan E., Gümüş S., Acar H.H., "Orman Yollarının Uzaktan Algılama Ve Cbs Ile Planlanmasının Değerlendirilmesi", Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 10 Ekim - 2 Kasım 2007, ss.1-64
Çağlar S., Çalişkan E., Acar H.H., "An Examination On Machine Extraction Systems In Turkish Forestry", 6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, POLONYA, 14-15 Haziran 2007, pp.1-10
Çalişkan E., Acar H.H., "An Overview Of Timber Transport In Turkey", 6th International Conference on Agricultural anf Forest Engineering, Warsaw, POLONYA, 14 Haziran 2005 - 15 Haziran 2007, vol.1, pp.253-253
Çalişkan E., Çağlar S., Acar H.H., "An Investigation On The Time Study And Productivitiy Of Koller K300 Mobile Yarder In Turkey", Ecological, Ergonomic and Economical Optimisation of Forest Utilization in Sustainable Forest Management konferans, Krakow, POLONYA, 15-18 Haziran 2005, pp.409-415
Çalişkan E., "Gps (Küresel Konum Belirleyici)’Nin Ormancılıkta Kullanım Olanakları", V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2004, ss.183-187
Çalişkan E., Gümüş S., Topalak Ö., Acar H.H., "A Case Study Using By Gis Database For Determining Dimensions Of Hydraulic Construction Of Forest Roads For Stream Crossing", Austro2003: High Tech Operations for Mountainous Terrain , Schlaegl, AVUSTURYA, 23-26 Ekim 2003, pp.1-9
Çalişkan E., Acar H.H., "Investigation Of Hydraulic Construction Buildings Requirement In Forest Road Using ", XXXI. International Forestry Students (IFSS) SymposiumProceedings of Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-15 Eylül 2003, pp.114-126
Acar H.H., Gümüş S., Yoshimura T., Gandeseca S., Topalak Ö., Eroğlu H., Eker M., Arıcak B., Çalişkan E., "Gps/Gis Usage On The Forest Boundary Points Surveying And Mapping", GIS’2002 International Symposium on Geographical Information Systems, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2002, vol.1, no.1, pp.1-7
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi