Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Orman Yolu Güzergâhlarının Belirlenmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak Bir Karar Destek Modelinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 114O599, Yönetici, Devam Ediyor
"’CBS ve RoaDeng Teknolojisini Kullanarak Orman Yol Ağı Planlaması", BAP Arastırma Projesi, 10141, Yönetici, 2013
"CBS Tabanlı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Orman Yol Güzergâhının Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 113.001.8 , Yönetici, 2011
"Doğu Karadeniz Yöresindeki Orman Yol Yapım Çalışmalarının Meşcereye Verdiği Zararların Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 113.001.3 , Yönetici, 2011
"Orman Hava Hatları ile Bölmeden Çıkarmada İşyeri Koşulları ve İş Yükünün Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, F10.02.12 , Araştırmacı, 2011
"’Orman Yol Ağı Üzerinde Odun Hammaddesi Taşımasının Tavlama Benzetimi Yöntemi ile Optimizasyonu’’", BAP Doktora, 113.001.2 , Araştırmacı, 2008
"Savşat İlçesi Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 10.02.1, Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi