Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 2004-2008
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 2001-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "’Orman Yol Ağı Üzerinde Odun Hammaddesi Taşımasının Tavlama Benzetimi Yöntemi ile Optimizasyonu’’", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, "''Dağlık Arazide Orman Yolu Sanat Yapılarının Yerlerinin ve Boyutlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma’’", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Temmuz, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
AutoCAD Civil 3D, Prota, 2012
NetCad 5.0-GIS, NetCad, 2008
International Cable Crane , European Universities, 2006
ArcGIS I ve II, ESRİ, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi