Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. BAYRAM UZUN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : KAMU ÖLÇMELERİ
Sabit Telefon : +90 462 3772796
Faks : +90 462 3280918
E Posta Adresi : buzunktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/buzun/ | http://www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/buzun/
Posta Adresi : KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, 1992-2000
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı, 1987-1992
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği , 1983-1987
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çevre Yolu – Mülkiyet İlişkilerinin İmar Hakları Açısından İncelenmesi ve Arazi Düzenlemesi Yaklaşımıyla Bir Model Önerisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Kasım, 2000.
Yüksek Lisans, "Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri ve Sonuçlarının İrdelenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Temmuz, 1992.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Arsa-Arazi Yönetimi
Kentsel Alan Düzenlemesi
Kırsal Alan Düzenlemesi
Tapu-Kadastro
Taşınmaz Değerlemesi
3B kadastro
Mülkiyet sosyolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Kadastro ve Mülkiyet
Kentsel Alan Yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Web Of Science Araştırma Alanları
Urban Studies
Planning & Development
Environmental Studies
Geosciences, Multidisciplinary
Law
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2010
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2006
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2005
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1988 - 2000
Verdiği Dersler
Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi, Doktora, 2014-2015
Kentsel Alanların Düzenlenmesi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Kırsal Alan Düzenlenmesi , Lisans, 2014-2015
Proje Planlaması, Lisans, 2014-2015
Kamulaştırma Tekniği, Lisans, 2014-2015
Kamulaştırmalarda Değer Takdir Yöntemlerinin İncelenmesi, Doktora, 2014-2015
Konumsal Mülkiyet ve CBS Entegrasyonu, Yüksek Lisans, 2014-2015
Meslek Yaşamına Hazırlık, Lisans, 2014-2015
Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, Ş.Elçi, "Yürürlükteki Tapu Kanunu ile Yabancı Gerçek Kişilerin Mülk Edinimine ilişkin Sürecin Değerlendirilmesi Üzerine bir Çalışma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, Ö.Özdemir, "Arsa Düzenleme Yönetmeliğinin İrdelenmesi ve Yeniden Düzenlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, N.Çelik, "İptale Konu İmar Planı Uygulamalarında Geri Dönüş İşleminin İrdelenmesi ve Çözüm Önerileri Yaklaşımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, K.Öksüz, "Arsa Arazi Düzenlemelerine ait İhale Teknik Şartnamelerinin İncelenmesi ve Modellenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Z. Yilmaz Uzer, "Kamulaştırma Uygulamalarında Hazine Arazilerinden Yararlanma ve Sit Alanlarına ilişkin Uygulamaların İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Durmuş, "Arsa Düzenlemesine Üç Boyutlu Değer Esaslı bir Yaklaşım", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Uzer, "Türkiye için Taşınmaz Değerleme Kurumu Oluşturulmasına Yönelik bir Model Önerisi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uzun B., Çelik Şimşek N., "Land readjustment for minimizing public expenditures on school lands: a case study of Turkey", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, pp.1-12, 2018 (Link)
Başer V., Uzun B., Yildirim V., "An alternative method for expropriation for lane-like projects in planned area: A case study from Trabzon in Turkey", SURVEY REVİEW, vol.1, pp.1-8, 2017 (Link)
Demir O., Uzun B., Çoruhlu Y.E., "Progress Of The Cost Recovery On Cadastre Based On Land Management Implementation In Turkey", SURVEY REVIEW, vol.47, pp.36-48, 2015 (Link)
Demir O., Inan H.I., Biyik C., Uzun B., "Land Management for Erosion Prevention: A Case Study for a Turkish Nature Reserve", LAND USE POLICY, no.1, pp.1-15, 2015 (Link)
Uzun B., Çelik Şimşek N., "Upgrading of illegal settlements in Turkey; the case of North Ankara Entrance Urban Regeneration Project", HABITAT INTERNATIONAL, vol.49, pp.157-164, 2015 (Link)
Uzun B., Celik N., "Sustainable management of coastal lands: A new approach for Turkish coasts", OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, vol.95, pp.53-62, 2014 (Link)
Cete M., Demir O., Uzun B., "Determining Coastal Zone Boundaries And Related Issues In Turkey", PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING, vol.164, pp.71-80, 2011
Uzun B., Cete M., Palancioglu H.M., "Legalizing And Upgrading Illegal Settlements In Turkey", HABITAT INTERNATIONAL, vol.34, pp.204-209, 2010
Yomralioglu T., Inan H.I., Aydinoglu A.C., Uzun B., "Evaluation Of Initiatives For Spatial Information System To Support Turkish Agriculture Policy", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, pp.1523-1530, 2009
Uzun B., "Using Land Readjustment Method As An Effective Urban Land Development Tool In Turkey", SURVEY REVIEW, vol.41, pp.57-70, 2009
Demir O., Uzun B., Cete M., "Turkish Cadastral System", SURVEY REVIEW, vol.40, pp.54-66, 2008
Yildirim V., Nisanci R., Yomralioglu T., Uzun B., "Raster-Based Gis Data Guide Economic Pipeline Construction", OIL JOURNAL, vol.106, pp.62-+, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yildiz O., Uzun B., Çoruhlu Y.E., "Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali Ve Sağlararası İşlemlerle Devrine İlişkin Kısıtlamalar", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, ss.95-121, 2018 (Link)
Çelik Şimşek N., Uzun B., "İptale Konu İmar Planı Uygulamalarında Geri Dönüş İşleminin İrdelenmesi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.709-720, 2018 (Link)
Çoruhlu Y.E., Uzun B., Yildiz O., "Mülkiyet Hakkının Aranmasında Zaman ve Maliyet Analizi: Tesis Kadastrosu Örneği ", Legal Hukuk Dergisi, no.3, ss.1-12, 2018 (Link)
Çelik Şimşek N., Uzun B., "USING 3D BIM MODEL FOR THE VALUE-BASED LAND SHARE CALCULATIONS ", ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., , vol.IV-4/W4, pp.173-178, 2017 (Link)
Başer V. , Biyik C., Uzun B., Yildirim V., Nişanci R., "A RECOMMENDATION OF DECISION-SUPPORT MODEL BASED ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS FOR GENERATING REAL ESTATE EVALUATION MAPS: KAŞÜSTÜ/TRABZON EXAMPLE", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.34, pp.349-363, 2016
Uslu G., Uzun B., "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi", Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.6, no.2, ss.1-11, 2014 (Link)
Yomralioglu T., Uzun B., Nisanci R., "Land Valuation Issues Of Expropriation Applications In Turkey", FAO Land Reform Journal, pp.81-90, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Atasoy M. , Demir O., Nişanci R., Uzun B., "İmar Uygulamalarının İptal Nedenleri ve Öneriler,” ,", 30.Yıl Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.7, no.8, ss.56- (Link)
Uzun B., Demir O., Nişanci R., Çelik K. , "Uzun, B., Demir, O., Nişancı, R. ve Çelik, K., “Kentsel Arazilerde ikinci İmar Uygulaması Gerektiren Nedenler", Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, - , cilt.5, no.7, ss.107- (Link)
Yildiz O., Çoruhlu Y.E., Uzun B., Turhan Ş., "Tescile Konu “Harita ve Planlarda” Kurumların Yetki ve Sorumlulukları", VI. ULUSLARARASI GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2018, vol.1, pp.1-6 (Link)
Çoruhlu Y.E., Uzun B., Yildiz O., Başer V., "Harita Disiplininin Eğitim Sektörü Açısından Analizi ", VI. ULUSLARARASI GAP MÜHENDİSLİK KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2018, vol.1, pp.1-11 (Link)
Çelik Şimşek N., Uzun B., "USING 3D BIM MODEL FOR THE VALUE-BASED LAND SHARE CALCULATIONS", 4th International Workshop on Geoinformation Science: GeoAdvances 2017, KARABÜK, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2017, pp.1-1
Çelik Şimşek N., Uzun B., "Trends and Expectations Towards to Three-Dimensional Property System in Turkey", FIG Working Week 2017, Helsinki, FINLANDIYA, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.1-1 (Link)
Uzun B., Çelik Şimşek N., "Transferring Of The Education Areas To Public Property Without Any Charge", FIG Working Week, Sofia, BULGARISTAN, 17-21 Mayıs 2015, pp.---
Nişanci R., Erbaş Y.S., Uzun B., Yildirim V., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., " Cadastral Data Model Design for the Marıne Area Geographıc Information System: The Trabzon Experience", The World Cadastre Summit, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2015, pp.1-19 (Link)
Yildirim V., Uzun B., Demir O., Nişanci R., Çolak H.E., Bediroğlu Ş., et al.,"Çizgisel Altyapı Tesislerinin Çevresel Duyarlı Güzergah Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Kullanımı", Agro-Geoinformatics - CBS Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Temmuz 2015, ss.1-12
Uzun B., "İmar Kanunu Çerçevesinde Arsa Ve Arazi Düzenlemesi Ve Uygulamaları", Ordu Büyükşehir Belediyesi, İmar Mevzuatı Eğitim Semineri Konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 29-30 Ocak 2015, ss.---
Uzun B., "İmar Uygulamalarında Geriye Dönüş Sorunsalı", Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi ve Sürekli Eğitim Semineri Konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 24-24 Şubat 2015, ss.---
Nişanci R., Erbaş Y.S., Uzun B., Yildirim V., Çolak H.E., "Cadastral Data Model Design for the Marine Area Geographic Information System: The Trabzon Experience", The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20 Nisan 1025 - 24 Nisan 2015, pp.0-0
Yildirim V., Uzun B., Demir O., Nişanci R., Çolak H.E., "Elektrik İletim Hatları İçin CBS Tabanlı Bütüncül Bir Karar Destek Modeli Önerisi", Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Kamulaştırma Çalıştayı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2015, ss.1-10
Çelik Şimşek N., Uzun B., Nisanci R., "An Innovative Way For Resolving Of The Coastal Land Conflicts In Turkey", The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2015, pp.---
Uzun B., "Kentsel Dönüşümde Yeni Uygulama Araçları: Çok Bölgeli Arsa Düzenlemesi Ve İmar Haklarının Transferi Yöntemleri", Taşınmaz Yönetim Stratejileri 1. Çalıştayı, KONYA, TÜRKIYE, 17-17 Ocak 2015, ss.---
Uzun B., Çelik Şimşek N., Yildirim V., "Procedure Of Real Estate Acquisition By Foreigners In Turkey", The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-25 Nisan 2015, pp.---
Çelik Şimşek N., Uzun B., "Urban Regeneration In Turkey: An Effective Tool For Reorganizing Informal Settlements And Land Ownership", FIG Working Week, Sofia, BULGARISTAN, 17-21 Mayıs 2015, pp.---
Uzun B., "Büyükşehir Dönüşüm Sürecinde Yaşanabilecek Arazi Yönetimi Sorunları,", Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi IV. Çalıştayı, TRABZON, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2014, ss.---
Uzun B., "Mülkiyeti Yeniden Düzenleyen Bir Yöntem Olarak Kentsel Dönüşüm", Kentsel Dönüşüm Paneli, GİRESUN, TÜRKIYE, 14-14 Kasım 2014, ss.---
Saralioğlu E., Nişanci R., Uzun B., "Determining Practically Temporal Coastline Changing In Trabzon", FIG Congress , Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.--- (Link)
Marabaoğlu S.N., Demir O., Nişanci R., Uzun B., Yildiz O., Usta Z., "Real Estate Evaluation Problems Of Turkey", FIG Congress , Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.--- (Link)
Uzun B., "Kentsel Dönüşümün Mülkiyete İlişkin Yeni Paradigmaları", Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita, Panel, AKSARAY, TÜRKIYE, 4-4 Nisan 2014, ss.---
Özçelik A.E. , Nişanci R., Yomralioğlu T., Demir O., Uzun B., "Spatial Data Infrastructure For Sustainable Tea Agricultural Land Management In Turkey", FIG Congress , Kuala Lumpur, MALEZYA, 16-21 Haziran 2014, pp.--- (Link)
Uzun B., Çelik N., "The Urban Transformation Problem İn Turkey", 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies Congress, AKSARAY, TÜRKIYE, 29-29 Mayıs 2014, pp.---
Uzun B., Çelik N., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bakışıyla Türkiye’De Arazi Kullanımında Yaşanan Temel Sorunlar", III.Arazi Yönetimi Çalıştay , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2013, ss.---
Uzun B., "Mülkiyet &Kentsel Dönüşüm", Kentsel Dönüşüm Mülkiyet İlişkisi Taşınmaz Değerlemesi Coğrafi Bilgi Sistemleri, Panel, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 19-19 Haziran 2013, ss.---
Uzun B., "Kentsel Dönüşümde Mülkiyet Paradigması", Kentsel Dönüşüm- TUS ve Harita Mühendisliği, Panel, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2-2 Mayıs 2013, ss.---
Uzun B., "Kentsel Dönüşümde Mülkiyet", Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Haziran 2013, ss.---
Uzun B., "Kentsel Dönüşümün Mülkiyete İlişkin Yeni Paradigmaları", 1st International Urban Regeneration Symposium, ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2013, pp.---
Uzun B., "Arsa Düzenleme Yöntemi Mülkiyet Problemlerinde Çözüm Olarak Kullanılabilir Mi?", Trabzon Kadastro İl Müdürlüğü, Eğitim Semineri Konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 1-1 Mart 2013, ss.---
Nişanci R., Uzun B., Demir O., Yildirim V., Çolak H., Yomralioğlu T., Erbaş Y.S., Bediroğlu Ş., Usta Z., Saralioğlu E., Memişoğlu T., "Kırsal Arazi Yönetilmesinde Coğrafi-Arazi Bilgi Sistemleri", III.Arazi Yönetimi Çalıştay , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2013, ss.---
Uzun B., Çelik N., "Evaluation Of Turkish Coastal Area Management Policy In View Of The Decisions Taken By The European Court Of Human Rights", 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2012, pp.--- (Link)
Uzun B., Çelik N., "Deprive Of The Property And Just Satisfaction In The Context Of The Protection Of The Cultural Heritage", FIG Congress , Roma, ITALYA, 6-10 Mayıs 2012, pp.--- (Link)
Uzun B., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bakışıyla Türkiye’De Taşımaz Değerlemesinin Temel Sorunları", II.Arazi Yönetimi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2012, ss.---
Uzun B., Nişanci R., "Kent Bilgi Sistemi Mevzuat Hazırlıkları", Kent Bilgi Sistemlerinin Standartlarını Belirleme Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2012, ss.---
Uzun B., "Mülkiyet Ile Mimari Arasındaki İlişkiler", Mimarlıkla Değişen Kentler, Panel, ORDU, TÜRKIYE, 5-5 Ekim 2012, ss.---
Çelik N., Uzun B., "Cultural Heritage Versus Property Rights", FIG Congress , Roma, ITALYA, 6-10 Mayıs 2012, pp.--- (Link)
Uzun B., Candaş E. , "Yerel Yönetimlerde Planlama Ve İmar", Kent Bilgi Sistemlerinin Standartlarını Belirleme Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2012, ss.---
Sesli A.F., Uzun B., Demir O., Nisanci R., "Kentsel Alan Düzenlemelerinde Kıyı Alanlarında Yaşanan Mülkiyet Sorunları", Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2011, ss.---
Uzun B., "İmar Kanunu Çerçevesinde Arsa Ve Arazi Düzenlemesi Ve Uygulamaları", Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Eğitim Semineri Konferansı, TRABZON, TÜRKIYE, 2-2 Şubat 2011, ss.---
Uzun B., "Arsa Düzenleme Yöntemi Mülkiyet Problemlerinde Çözüm Olarak Kullanılabilir Mi?", İmar Kanunu ve 18. Madde Uygulamaları ve Sorunları Paneli, SAKARYA, TÜRKIYE, 16 Aralık - 16 Kasım 2011, ss.---
Nisanci R., Yildirim V., Uzun B., "Köy Yerleşik Alanlarının Cbs Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi", TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 4 Kasım 2011, ss.---
Uzun B., "Trabzon’Da Mülkiyete Toplumsal Bakış", TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.---
Uzun B., Çolak H., Çelik N., "Arazi Yönetiminin Toplumsal Boyutu", Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi I. Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2011, ss.---
Uzun B., Demir O., Nişanci R., Sesli A.F., "Türkiye’De Mevcut İmar Planı Uygulamaları", Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Mayıs 2011, ss.---
Nisanci R., Uzun B., Demir O., Yildirim V., Özçelik A.E. , "Denizel Alanlara Yönelik Kadastro Bilgi Sistemi Tasarımı: Trabzon Örneği", 13. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2011, ss.---
Uzun B., Celik N., "Kıyı Alanlarındaki Kamu Taşınmazlarının Yönetim Sorunları", 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2011, ss.447-458
Uzun B., "Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Arsa Düzenlemelerinin İncelenmesi", İmar Uygulamaları ve TUS Paneli, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-17 Temmuz 2010, ss.---
Çolak H., Uzun B., İnan H.İ., "A Parcel-Based Health İnformation System In Turkey", FIG Congress , Sydney, AVUSTRALYA, 11-16 Nisan 2010, pp.--- (Link)
Uzun B., "Harita Mühendisliğinde Etik Ve Bilirkişilik", 2. Bilirkişilik Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 10-11 Aralık 2010, ss.---
Uzun B., İnan H.İ., "Evaluation On The Issuesof Scattered Settlement In The Eastern Black Sea Region In Wiev Of Property", 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2010, pp.---
Uzun B., Inan H.I., "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Ile Türkiye’Nin Kıyı Yönetim Politikası", Türkiye Kıyıları VIII Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2010, cilt.1, ss.109-120
Uzun B., Çolak H., "The Issues Of Women’S Property Acquisition In Turkey", FIG Congress , Sydney, AVUSTRALYA, 11-16 Nisan 2010, pp.--- (Link)
Uzun B., "Arsa Düzenlemeleri Yoluyla Mülkiyet Kökenli Sorunları Çözebilme Olanaklarının İncelenmesi", arazi yönetiminde denetim ve cbs uygulamaları sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 18-19 Kasım 2009, ss.---
Demir O., Çoruhlu Y.E., Uzun B., "Determining The Turkish Cadastre Problems", Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy and Related Fields, Sofia, BULGARISTAN, 5-6 Kasım 2009, pp.---
Uzun B., Çolak H.E., "Providing Formal Property Rights to Slum Owners through Tenure Legalization Process in Turkey", The XXX FIG General Assembly and Working Week, HONGKONG, HONGKONG, 13-17 Mayıs 2007, pp.0-0
Nişanci R., Uzun B., Çolak H.E., "Optimization of Land Valuation Factors by GIS&SPSS", XXIII FIG Congress, , MUNICH, ALMANYA, 8-13 Ekim 2006, pp.0-0
Demir O., Uzun B., Yavuz A., " A General Approach for Cost Recover of the Cadastral Products in Turkey", FIG Working Week , atina, YUNANISTAN, 16-21 Nisan 2004, pp.1-7
Kitap ve Kitap Bölümleri
Uzun B., Demir O., Nişanci R., Yildirim V., Çağlar T., "Gayrimenkul Yatırımında Hukuki Güvenlik", Adalet Yayınevi, ANKARA, 2017 (Link)
Uzun B., Çelik Şimşek N., Yildirim V., "Procedure of Real Estate Acquisition by Foreigners in Turkey", in: Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration, Yomralıoğlu T., McLaughlin J., Eds., Springer International Publishing, Cham, pp.231-241, 2017 (Link)
Yomralioglu T., Uzun B., Nişanci R., "Land Readjusment Na Turquia (Türkiye Arsa Arazi Düzenlemesi)", in: Metodos De Planejamento Urbano: Projects de Land Readjustment e Redesenvolvimento Urbano, Mario Machado Vieira Filho, Eds., Paulo's Comunicaçao e Artes Graficas Ltda, Sao-Paulo, pp.205-210, 2009
Yomralioglu T., Uzun B., Demir O., "Kadastro 2014 Gelecekteki Kadastral Sistemler İçin Bir Vizyon", Çeviri, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası, ANKARA, 2003 (Link)
Biyik C., Uzun B., "Islah İmar Planı Uygulamaları", Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Yomralıoğlu T., Ed., JEFOD, Trabzon, ss.61-83, 1997
Akyol N., Yomralioglu T., Uzun B., "Türkiye'De Ve Gelişmiş Bazı Ülkelerde Kamulaştırma Çalışmaları", Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Yomralıoğlu T., Ed., JEFOD, Trabzon, ss.109-119, 1997
Biyik C., Uzun B., "3194/18.Madde Uygulamalarında Süre-Maliyet Analizlerinin Somut Bir Örnek Üzerinde İncelenmesi", Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Yomralıoğlu T., Ed., JEFOD, Trabzon, ss.119-139, 1997
Akyol N., Uzun B., "18.Madde Uygulamalarının Örnek Üzerinde İncelenmesi", Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Yomralıoğlu T., Ed., JEFOD, Trabzon, ss.33-53, 1997
Uzun B., "İmar Uygulamaları Ile İrtifak Hakları Arasındaki İlişkiler", Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Yomralıoğlu T., Ed., Jeodezi ve Fotogrametri Derneği , Trabzon, ss.83-93, 1997
Diğer Yayınlar
Uzun B., "Şehircilik Şurası Komisyon Raporları", Teknik Rapor, ss.117-211, 2017
Desteklenen Projeler
"TUCBS Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistem Altyapısı için Coğrafi Veri Standartlarının Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 109Y112, Araştırmacı, 2012
"Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemleri için Deniz Kadastrosu Modellemesi", TÜBITAK Projesi, 109Y304, Araştırmacı, 2013
"Kent Bİlgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 112345, Araştırmacı, 2012
"Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanları Coğrafi Veri Modeli Geliştirilmesi ", BAP Diğer, FBB-2016-5528, Araştırmacı, 2016
"Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Nitelikli Deniz Avlak Alanları Bilgi Sisteminin Oluşturulması Ve Bulut Bilişim Üzerinden Kullanıcıya Sunulması", BAP Diğer, FBA-2016-5405, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Geodesy and Geoinformation, Editör, 01.03.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehircilik Şurası, Üye, 01.12.2016 - 31.12.2017
Taşınmaz Yönetim Stratejileri I. Çalıştayı, , Üye, 01.01.2015 - Devam Ediyor
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, , Üye, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Arazi Yönetimi IV. Çalıştayı (Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi), , Üye, 01.01.2014 - 01.12.2014
TMMOB-HKMO Genel Merkez Kentsel Dönüşüm Komisyonu, , Üye, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Arazi Yönetimi” III. Çalıştayı (Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi), , Üye, 01.01.2013 - 01.12.2013
1st International Urban Regeneration Symposium, , Üye, 01.01.2013 - 01.12.2013
HKMO-Trabzon Şubesi “ Mesleki Geliştirme ve Danışma Kurulu, , Üye, 01.01.2012 - Devam Ediyor
HKMO-Trabzon Şubesi “ Arazi Yönetimi ve Kadastro Komisyonu, , Üye, 01.01.2012 - Devam Ediyor
HKMO-Trabzon Şubesi Taşınmaz Değerlemesi ve Bilirkişilik Komisyonu, , Üye, 01.01.2012 - Devam Ediyor
HKMO-Trabzon Şubesi Mevzuat ve Mesleki Denetim Komisyonu, , Üye, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Arazi Yönetimi” II. Çalıştayı (Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi), , Üye, 01.01.2012 - 01.12.2012
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, , Üye, 01.01.2011 - 01.12.2011
TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, , Üye, 01.01.2011 - 01.12.2011
Arazi Yönetimi I. Çalıştayı (Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ), , Üye, 01.01.2011 - 01.12.2011
TMMOB-HKMO Genel Merkez 10 Nolu Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu, , Üye, 01.01.2009 - 01.12.2013
KTÜ Master Plan Komisyonu, , Üye, 01.01.2009 - Devam Ediyor
TMMOB-HKMO Genel Merkez 9 Nolu Kadastro Komisyonu, , Üye, 01.01.2009 - 01.12.2012
TMMOB-HKMO Genel Merkez Kamulaştırma Bilirkişiliği Çalışma Grubu, , Üye, 11.12.2006 - 01.12.2010
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
TEİAŞ Kamulaştırma İşlemlerinde Taşınmaz Değerleme Eğitimi, Kayseri, Aralık 2015
Eyüp Belediyesi, Kentsel Arazi Reformu: Arsa Arazi Düzenlemesi ve Uygulamaları, İstanbul, Aralık 2015
HKMO Trabzon, Kamulaştırma Eğitimi Semineri, Trabzon, Aralık 2015
Taşınmaz Yönetim Stratejileri 1. Çalıştayı, Konya, Ocak 2015
Ordu Büyükşehir Belediyesi, İmar Mevzuatı Eğitim Semineri Konferansı, Ordu, Ocak 2015
Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi ve Sürekli Eğitim Semineri Konferansı, Trabzon, Şubat 2015
Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi IV. Çalıştayı, Trabzon, Mayıs 2014
Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Harita Paneli, Aksaray, Nisan 2014
Kentsel Dönüşüm Paneli, Giresun, Kasım 2014
Kentsel Dönüşüm- TUS ve Harita Mühendisliği Paneli, Kocaeli, Mayıs 2013
1st International Urban Regeneration Symposium, Ankara, Ekim 2013
Türkiye’de Kırsal Arazi Düzenlemesi III.Arazi Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2013
Kentsel Dönüşüm Çalıştayı, İzmir, Haziran 2013
Kentsel Dönüşüm Mülkiyet İlişkisi Taşınmaz Değerlemesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Paneli, Kütahya, Haziran 2013
Trabzon Kadastro İl Müdürlüğü Eğitim Semineri Konferansı, Trabzon, Mart 2013
Kent Bilgi Sistemlerinin Standartlarını Belirleme Çalıştayı, İstanbul, Temmuz 2012
Türkiye’de Taşınmaz Değerlemesi II.Arazi Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2012
2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Mayıs 2012
Mimarlıkla Değişen Kentler Paneli, Ordu, Ekim 2012
İmar Kanunu ve 18. Madde Uygulamaları ve Sorunlar Paneli, Sakarya, Aralık 2011
Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi I. Çalıştayı, İstanbul, Mayıs 2011
7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon, Kasım 2011
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Eğitim Semineri Konferansı, Trabzon, Şubat 2011
13. Türkiye Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Nisan 2011
TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, Trabzon, Eylül 2011
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Antalya, Ekim 2011
2. Bilirkişilik Sempozyumu, Ankara, Aralık 2010
FIG Congress , Sydney, Nisan 2010
1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Haziran 2010
HKMO Trabzon Şubesi Söyleşi, Trabzon, Mart 2010
Türkiye Kıyıları VIII Ulusal Kongresi, Trabzon, Nisan 2010
İmar Uygulamaları ve TUS Paneli, Antalya, Temmuz 2010
Arazi Yönetiminde Denetim ve CBS Uygulamaları Sempozyumu , Konya, Kasım 2009
Bilimsel Hakemlikler
Land USe Policy, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Journal of Global Research in Education and Social Science, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
Ocean & Coastal Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Ocean & Coastal Management, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition 2015, Diğer Hakemliği, Ocak 2015
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition 2015, Diğer Hakemliği, Ocak 2015
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition 2015, Diğer Hakemliği, Ocak 2015
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition 2015, Diğer Hakemliği, Ocak 2015
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition 2015, Diğer Hakemliği, Ocak 2015
British Journal of Applied Science& Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Cities , Dergide Hakemlik, Eylül 2013
African Journal of Business Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Journal of Urban Planning and Development, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
TMMOB-HKMO Genel Merkez , Diğer Hakemliği, Ocak 2011
TMMOB-HKMO Genel Merkez , Diğer Hakemliği, Ocak 2011
Etkinlik Organizasyonu
World Cadastre Summit, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2015
Taşınmaz Yönetim Stratejileri Birinci Zirvesi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2015
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
The World Cadastre Summit, Congress & Exhibition, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 14
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 42
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 12
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 25
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi