Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, 1986-1991
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendilsliği, 1984-1986
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Makina Fakültesi, Genel Makina Mühendisliği, 1978-1983
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Yüzeye Bağlı Küt Cisimler Etrafındaki İki Boyutlu Türbülanslı Akışın Sayısal İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Haziran, 1991.
Yüksek Lisans, "İki Boyutlu Viskoz Akışların Nümerik Hesaplanması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Haziran, 1986.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi