Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1984 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Mühendislik Termodinamiği II, Lisans, 2016-2017
Mühendislik Termodinamiği I, Lisans, 2016-2017
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türbülans Modelleme, Doktora, 2016-2017
Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2016-2017
Sınır Tabaka Teorisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Akışkanlar Mekaniği, Lisans, 2014-2015
Enerji Yönetimi, Lisans, 2014-2015
Isıtma Havalandırma İklimlendirme, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, O.Turan, "Newtonumsu Olmayan Akışkanlarla Dolu kapalı Ortamlarda Laminer Doğal Taşınımın İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Doktora, A.Turhal, "Yüzeylerinden Düzgün Üfleme Yapılan Kare Kesitli Silindir Etrafındaki Akışta Aerodinamik Özelliklerin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Sözlü sınav, İTÜ, Mart, 2017
Tez Savunma, Tez savunması, KTÜ, Haziran, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi