Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bilgili E., Öztürk M., Coşkuner K.A., Baysal İ., Serdar B., Yavuz H., et al.,"Quantifying the effect of pine mistletoe on the growth of Scots pine", FOREST PATHOLOGY, vol.48, no.e12435, pp.124-135, 2018 (Link)
Kucuk O., Bilgili E., Üzumcü R., "Modeling surface fire rate of spread within a thinned Anatolian black pine stand in Turkey", FORESTS, vol.27, pp.1-6, 2018 (Link)
Bilgili E., Coşkuner K.A., Usta Y., Göltaş M., "Modeling surface fuels moisture content in Pinus brutia stands", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, no.online, pp.1-11, 2018 (Link)
Öztürk M., Coşkuner K.A., Usta Y., Serdar B., Bilgili E., "The effect of mistletoe (Viscum album) on branch wood and needle anatomy of Scots pine (Pinus sylvestris)", IAWA JOURNAL, no.Onlie, pp.1-13, 2018 (Link)
Bilgili E., Coşkuner K.A., Usta Y., Saglam B., Kucuk O., Berber T., et al.,"Diurnal surface fuel moisture prediction model for Calabrian pine stands in Turkey", IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, vol.12, pp.262-271, 2018 (Link)
Kucuk O., Bilgili E., Bulut S., Fernandes P.M., "RATES OF SURFACE FIRE SPREAD IN A YOUNG CALABRIAN PINE (Pinus brutia Ten.) PLANTATION", ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.11, pp.1475-1480, 2012
Moreira F., Viedma O., Arianoutsou M., Curt T., Koutsias N., Rigolot E., et al., "Landscape - wildfire interactions in southern Europe: Implications for landscape management", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.92, pp.2389-2402, 2011
Tüfekçioğlu A., Küçük M., Sağlam B., Bilgili E., Altun L., "Soil properties and root biomass responses to prescribed burning in young corsican pine (Pinus nigra Arn.) stands", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.369-373, 2010
Kucuk O., Bilgili E., "ESTIMATION OF CARBON EMISSIONS FROM EXPERIMENTAL FIRES IN YOUNG ANATOLIAN BLACK PINE (Pinus nigra Arnold) PLANTATIONS", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.19, pp.676-681, 2010
Bilgili E., Kucuk O., "Estimating Above-Ground Fuel Biomass in Young Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.)", ENERGY, vol.23, pp.1797-1800, 2009
Saglam B., Kucuk O., Bilgili E., Durmaz B.D., Baysal İ., "Estimating fuel biomass of some shrub species (maquis) in Turkey", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, pp.349-356, 2008
Küçük Ö., Bilgili E., Saglam B., "Estimating crown fuel loading for calabrian pine and Anatolian black pine", INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, vol.17, pp.147-154, 2008
Kucuk O., Bilgili E., "CROWN FUEL CHARACTERISTICS AND FUEL LOAD ESTIMATES IN YOUNG CALABRIAN PINE (Pinus brutia TEN.) STANDS IN NORTHWESTERN TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.2226-2231, 2008
Saglam B., Bilgili E., Küçük Ö., Durmaz B.D., "Fire behavior in Mediterranean shrub species (Maquis)", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, pp.4122-4129, 2008
Kadioğullari A.İ., Bilgili E., Saglam B., Kucuk O., Durmaz B.D., "Spatio-Temporal Analysis Of Forest Fire Risk And Danger Using Landsat Imagery", SENSORS, vol.8, pp.3970-3987, 2008
Kucuk O., Bilgili E., Saglam B., Başkaya Ş., Durmaz B.D., "Some parameters affecting fire behavior in Anatolian black pine slash", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.32, pp.121-129, 2008
Küçük Ö., Bilgili E., Baysal İ., "Fire development from a point source in surface fuels of a mature anatolian black pine stand", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.31, pp.263-273, 2007
Kucuk O., Saglam B., Bilgili E., "Canopy fuel characteristics and fuel load in young black pine trees", BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.21, pp.235-240, 2007
Tufekcioglu A., Bilmis T., Sağlam B., Kucuk M., Altun L., Yilmaz M., et al., "Influence of Fire on Belowground Root Biomass and Soil Respiration Dynamics in Young Brutian Pine (Pinus brutia) Stands in North-Western Turkey ", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, vol.234, pp.167-167, 2006
Turna İ., Bilgili E., "Effect Of Heat On Seed Germination Of Pinus Sylvestris And Pinus Nigra Ssp Pallasiana", INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, vol.15, pp.283-286, 2006
Baskaya S., Bilgili E., "Does the leopard Panthera pardus still exist in the Eastern Karadeniz Mountains of Turkey?", ORYX, vol.38, pp.228-232, 2004
Bilgili E., Saglam B., "Fire behavior in maquis fuels in Turkey", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, vol.184, pp.201-207, 2003
Bilgili E., "Stand Development And Fire Behavior", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, vol.179, pp.333-339, 2003
Altun L., Yilmaz M., Acar C., Turna İ., Başkent E.Z., Bilgili E., "Evaluating The Seasonal Changes Of Water Quality Of The Degirmendere And Galyan Rivers (Trabzon, Turkey)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.24, pp.415-422, 2003
Bilgili E., "A state dependent model of forest floor development", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.22, pp.323-328, 1998
Bilgili E., Serez M., Ünal İ., Eroğlu M., "Evaluation of wing traps baited with disparlure for monitoring gypsy moth (Lymantria dispar (L.)) populations.", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.22, pp.329-331, 1998
Bilgili E., Methven I., "A DYNAMIC FUEL MODEL FOR USE IN MANAGED EVEN-AGED STANDS", INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE, vol.4, pp.177-185, 1994
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Göl Ç., Serdar B., Öztürk M., Coşkuner K.A., Bilgili E., "Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollman (Çam ökse otu)'un Pinus sylvestris L. (Sarıçam)'in Odun Elemanlarına Etkisi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.1354-1363, 2018 (Link)
Keleş C., Voyvot S., Bilgili E., "Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)/ Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera:Notodontidae) Kompleksi'nin Yumurta Koçan Yapısı, Yumurta Sayısı ve Tırtıl Çıkış Oranı", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , cilt.4, ss.1-7, 2018
Baysal I., Bilgili E., Başkent E.Z., "Orman Yangınları ve Orman Amenajman Planları", Kastamonu Universitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.169-180, 2016
Usta A., Kocamanoğlu Y.O., Yilmaz M., Bilgili E., "Gümüşhane-Zigana Mevkii'nde Ökseotu Bulaşmış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orman Ekosistemlerinin Yerel Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Bilinçli Sağlıklı Yaşam , ss.377-391, 2016 (Link)
Coşkuner K.A., Bilgili E., "Yardop Çalışma Esaslarında (6665, 6859 Ve 6976 Sayılı Tamim) Yapılan Değişiklikler Ve Uygulamaların Ormancılığımıza Etkileri", Yeşil Türkiye Dergisi, ss.2-8, 2015
Bilgili E., Baysal İ., "Yangın Rejimi Ve Ormancılıktaki Önemi.", Orman Mühendisliği Dergisi, cilt.22, ss.20-24, 2012
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Saglam B., Baysal İ., Küçük Ö., "The Studies to Support a Fire Danger Rating System in Turkey", Kastamonu University, Journal of Forestry Faculty, cilt.22, ss.1-1, 2009
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Kucuk O., "The Effect Factors On Transition From Surface Fire To Crown Fire", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1-1, 2009
Bilgili E., Kucuk O., "Yangın Davranışının Coğrafi Bilgi Sistemi (Cbs) Yardımıyla Haritalanması: Korudağ Örneği,", KSÜ FenMühendislik Dergisi, cilt.22, ss.64-70, 2007
Bilgili E., Kucuk O., "Yangın Davranışının Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Yardımıyla Uygulamaya Aktarılması: Kastamonu Örneği", Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.262-273, 2006
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Kucuk O., "Yangın Potansiyelinin Belirlenmesinde Yanıcı Madde Haritalarının Önemi.", SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, ss.104-116, 2005
Başkent E.Z., Ayaz H., Bilgili E., Turna İ., Altun L., Barli Ö., et al., "2004. Türkiye Ormancılığının Yeniden Yapılandırılmasına Farklı Bir Yaklaşım, Bölüm Ii, ", Orman ve Av, , cilt.6, ss.6-6, 2004
Başkent E.Z., Ayaz H., Bilgili E., Turna İ., Altun L., Barli Ö., et al., "2004. Türkiye Ormancılığının Yeniden Yapılandırılmasına Farklı Bir Yaklaşım, Bölüm I", Orman ve Av, cilt.6, ss.6-6, 2003
Başkent E.Z., Barli Ö., Ayaz H., Bilgili E., Turna İ., İpek A., et al., "Türkiye Ormancılığının Yeniden Yapılandırılmasına Farklı Bir Yaklaşım (I)", Orman ve Av Dergisi, cilt.80, ss.31-37, 2003
Bilgili E., Sağlam B., Başkent E.Z., "Yangın Amenajmanı Planlamalarında Yangın Tehlike Oranları Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi , cilt.1, ss.1-10, 2002
Bilgili E., Sağlam B., "Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yanıcı Madde Miktarının Belirlenmesi. (Determining Fuel Loadings In Maquis Fuels).", G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.181-186, 2002
Bilgili E., Kucuk O., "Karaçam (Pinus Nigra Arnold)’Da Yanıcı Madde Tipleri. (Fuel Types In Anatolian Black Pine (Pinus Nigra Arnold)).", G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, ss.189-196, 2001
Bilgili E., Sağlam B., Başkent E.Z., "2001. Combinatorial Optimization In Forest Ecosystem Management", Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.25, ss.187-194, 2001
Bilgili E., Sağlam B., Küçük Ö., "Yangın Davranışının Tahmini Ve Yangınlarla Mücadeledeki Önemi. (Fire Behavior Prediction And Its Role In Fire Suppression).", Gazi Üniv. Orman Fakültesi Dergisi, ss.1-1, 2001
Bilgili E., Yüksel B., "Sarıçam Ve Doğu Ladini Ormanlarında Thanasimus Formicarus (L.) (Coleoptera: Cleridae)’Un Başlıca Avları Ile Ilişkileri Ve Biyolojik Mücadeledeki Rolü.", Orman Mühendisliği, ss.8-14, 2001
Bilgili E., Sağlam B., Başkent E.Z., "Yangın Amenajmanı Planlamalarında Yangın Tehlike Oranları Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. (Fire Danger Rating And Geographical Information Systems In Fire Management Planning).", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.22, ss.88-97, 2001
Bilgili E., "Orman Yangınları Tehlike Oranları Sistemine Doğru.", T.C. Orman Bakanlığı Teknik Bülten, Sayı, ss.13-14, 2000
Bilgili E., "Türkiye Ve Dünyada Yangın Organizasyonu, Sistemler Ve Teknikler", Orman Bakanlığı Dergisi, ss.30-31, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Göl Ç., Serdar B., Öztürk M., Coşkuner K.A., Usta Y., Bilgili E., "The Effects of Pine Mistletoe on the Tracheid Dimensions of Scots Pine", People-Forest-Science"(PEFOSS 2018), SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 10-12 Ekim 2018, pp.62-62
Öztürk M., Usta Y., Coşkuner K.A., Serdar B., Bilgili E., "Çam Ökseotunun (Viscum album ssp. austriacum) Sarıçam (Pinus sylvestris) İbre Anatomisi Üzerine Etkileri", III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.105-106
Coşkuner K.A., Baltaci U., Bilgili E., "Evaluation and Management of Burned Areas in Turkey ", 8th International Conferance on Forest Fire Research, COIMBRA, PORTEKIZ, 12-16 Kasım 2018, pp.61-61
Coşkuner K.A., Usta Y., Öztürk M., Baysal İ. , Eroğlu M., Bilgili E., "Impact of pine mistletoe on radial growth of scots pine: A Case Study in the Kelkit State Forest Enterprise", International Symposium "People-Forest-Science"(PEFOSS 2018), SARAJEVO, BOSNA HERSEK, 10-12 Ekim 2018, pp.60-60
Keleş C., Voyvot S., Bilgili E., "Çam Keseböceği Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)/Thaumetopoea wilkinsoni (Tams, 1924) (Lepidoptera: Notodontidae) Kompleksi’nin Yumurta Koçan Yapısı, Yumurta Sayısı ve Tırtıl Çıkış Oranı", III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2018, ss.29-29
Coşkuner K.A., Berber T., Şevik U., Usta Y., Bilgili E., "Software Development and Structure of the Fire Danger Rating System in Turkey ", 8th International Conferance on Forest Fire Research, COIMBRA, PORTEKIZ, 12-16 Kasım 2018, pp.170-170
Bilgili E., Baysal İ. , Öztürk M., Coşkuner K.A., Serdar B., Yavuz H., et al., "The Effect of Mistletoe on Diameter Increment in Scots Pine Forests", ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.119-119
Baysal İ. , Bilgili E., Coşkuner K.A., Öztürk M., Serdar B., Eroğlu M., et al., "Mistletoe Biomass on Scots Pine Trees", ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2017, pp.134-134
Bilgili E., Öztürk M., Coşkuner K.A., Serdar B., Baysal İ., Usta Y., "The effect of mistletoe on vertical resin duct density of Scots pine wood", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.311-311
Coşkuner K.A., Bilgili E., Baysal İ., Usta Y., Öztürk M., "Applicability of the pipe model theory on scots pine branches infected by european pine mistletoe", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.310-310
Coşkuner K.A., Bilgili E., Berber T., Şevik U., Usta Y., "Development and structure of the Turkish National Fire Weather Index System’s Software", International Symposium on New Horizons in Forestry(ISFOR2017), ISPARTA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.112-112 (Link)
Bilgili E., Usta Y., Coşkuner K.A., Öztürk M., Baysal İ., Eroğlu M., et al., "Modeling tree growth and development under mistletoe infestation", IUFRO 125 th Anniversary Congress , Freiburg, ALMANYA, 18-22 Eylül 2017, pp.436-436
Coşkuner K.A., Bilgili E., Baltaci U., "Current Post-Fire Reforestation Strategies in Turkey: An Overview", IUFRO 125 th Anniversary Congress, Freiburg, ALMANYA, 18-22 Eylül 2017, pp.477-477
Bilgili E., Coşkuner K.A., Usta Y., "Modelling Fine Fuel and Duff Moisture Content Increase in Pine Stands", International Forestry Symposium (IFS 2016), KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.15-15
Coşkuner K.A., Bilgili E., "Fuel Management Practices in Turkey: From Past to Present", International Forestry Symposium (IFS 2016), KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.16-16
Bilgili E., "Need for Fire Danger Rating Systems", International Forestry Symposium (IFS 2016), KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., "Kızılçamda Fidan Gelişimi Ve Toprak Üstü Biyokütle: Farklı Yangın Şiddeti Etkileri", Ekoloji 2015 Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.93-93
Baysal İ., Bilgili E., Eroğlu M., Coşkuner K.A., "Çam Ökseotu (Viscum Album Ssp. Austriacum)'Nun Sarıçam (Pinus Sylvestris) Ağaçlarındaki Bulaşıklık Durumu ", Ekoloji 2015 Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.101-101
Bilgili E., Serdar B., Öztürk M., Coşkuner K.A., Baysal İ., "Çam Ökseotunun (Viscum Album Ssp. Austriacum) Sarıçam (Pinus Sylvestris) İbre Morfolojisi Üzerine Etkileri ", Ekoloji 2015 Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.60-60
Kocamanoğlu Y.O., Usta A., Yilmaz M., Bilgili E., "Gümüşhane-Zigana Mevkii'nde Ökseotu Bulaşmış Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orman Ekosistemlerinin Yerel Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi' 2015, BİLECİK, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, ss.243-244
Bilgili E., Coşkuner K.A., "Towards Turkish National Fire Danger Rating System as a Decision Support System", The 6th. International Wildland Fire Conferance, Pyeongchang, GUNEY KORE, 12-16 Ekim 2015, pp.1-1
Bilgili E., Coşkuner K.A., "EFFECTIVENESS AND APPLICABILITY OF PRE AND POST-FIRE REHABILITATION PROJECTS IN FIRE PRONE AREAS: THE CASE OF YARDOP PROJECTS IN TURKEY ", XIV WORLD FORESTRY CONGRESS, Durban, GUNEY AFRIKA CUM., 7-11 Eylül 2015, pp.1-5
Baysal İ., Bilgili E., Küçük Ö., Sağlam B., Dinç Durmaz B., "Fuel Characterization of Calabrian Pine Stands", International Wildland Fire Conferance, Pyeongchang, GUNEY KORE, 12-16 Ekim 2015, pp.672-672
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., Sağlam B., Küçük Ö., "The Effects of Fire Intensity on Seed Germination and Seedling Growth In Mature Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.) Stands", International Wildland Fire Conferance, Pyeongchang, GUNEY KORE, 12-16 Ekim 2015, pp.670-670
Mantar F., Çavdar A.B., Bircan A., Ünalan R., Kasım B., Bilgili E., "Orman yangını simülasyonunda yangın yayılımının modellenmesi", Altıncı ulusal savunma uygulamaları modelleme ve simülasyon konferansı USMOS, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2015, ss.273-284
Bilgili E., Baysal İ., Coşkuner K.A., Eroğlu M., "Çam Ökseotu (Viscum Album Ssp. Austriacum (Wiesb.) Vollman) Bulaşmış Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Dallarında Biyokütle Tayini", Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2014, ss.413-417
Bilgili E., Sağlam B., Coşkuner K.A., Küçük Ö., "Measuring Fuel Moisture Content In Calabrian Pine (Pinus Brutia) Stands Using Four Methods", 7th International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 14-21 Kasım 2014, pp.150-151
Bilgili E., Coşkuner K.A., Sağlam B., Küçük Ö., "Determination Of Time-Lag Constant For Calabrian Pine Stands (Pinus Brutia Ten.) Stands According To Crown Closures: A Case Study In Antalya ", International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, KASTAMONU, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.13-14
Bilgili E., Coşkuner K.A., "Ecological Assesments Of Yardop (Rehabilitation Of Burned Areas And The Establishment Of Forest With Fire Resistant Species Projects) Implementations", International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, KASTAMONU, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, pp.18-19
Bilgili E., Serdar B., Baysal İ., Coşkuner K.A., Eroğlu M., "Distribution Of Mistletoe (Viscum Album L.) And Damage Level In Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Forests In North Eastern Anatolia: A Case Study In Zigana Forest State Enterprise,", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.174-178
Bilgili E., Baysal İ., Coşkuner K.A., "Distribution Of Mistletoe (Viscum Album L.) And Damage Level In Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) Forests In North Eastern Anatolia:A Case Study In Zigana Forest State Enterprise", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.1-1
Bilgili E., Serdar B., Eroğlu M., Coşkuner K.A., Baysal İ., "Determination Of Age Of Mistletoe (Viscum Album Ssp. Austriacum (Wiesb.) Vollman) On Scots Pine ( Pinus Sylvestris L.)", International Caucasian Forestry Symposium , ARTVİN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.142-146
Bilgili E., Serdar B., Baysal İ., Coşkuner K.A., Eroğlu M., "Determination Of Age Of Mistletoe (Viscum Album L.) On Scots Pine", International Caucasian Forestry Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2013, pp.1-1
Bilgili E., "The Story Of Smoke Hunters: Women At Watchtowers, Women Making A Difference: Women In Science And Innovation Working Towards Sustainable Natural Resources Management And Governance In The Mediterranean Region.", Mediterranean Regional Office European Forest Institute, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2012, pp.1-1
Bilgili E., "Post Fire Management Activities In Turkey (A Case Study Of Antalya Fire 2008). Final Conference Cost Action Fp0701 "Postfire Forest Management In Southern Europe".", Piraeus Bank Conference Centre, Thessalonik, YUNANISTAN, 27-28 Mart 2012, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., Coşkuner K.A., "The Story Of Smoke Hunters: Women At Watchtowers, Women Making A Difference: Women In Science And Innovation Working Towards Sustainable Natural Resources Management And Governance In The Mediterranean Region.", Mediterranean Regional Office European Forest Institute, Tunis, TUNUS, 14-14 Haziran 2012, pp.1-1
Bilgili E., "Küresel İklim Değişikliği Ve Orman Yangınları", KTÜ, Orman Fakültesi, Öğrenci Kulübü Etkinlikleri, Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, TRABZON, TÜRKIYE, 7-7 Mart 2011, ss.1-1
Bilgili E., "Fire Management In Turkey", The 1st International Conference on Wildfire in Natural Resources Lands, Gorgan, IRAN, 26-28 Ekim 2011, pp.1-1
Bilgili E., "International Cooperation In Fire Management: Threats And Opportunities", 5th International Wildland Fire Conference, Sun City, GUNEY AFRIKA CUM., 9-13 Mayıs 2011, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., "Evaluation Of Wildfires Using Pre And Post Burn Ikonos Images: A Case Study Of Great Antalya Fire Of 2008", 5th International Wildland Fire Conference, Sun City, GUNEY AFRIKA CUM., 9-13 Mayıs 2011, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., "Fire Spread In Different Aging Calabrian Pine Slash", Internatıonal Conference On Fıre Behavıour And Rısk Modellıng, Alghero, ITALYA, 4-6 Ekim 2011, pp.1-1
Bilgili E., "Fire Management In Turkey", The 1st International Conference on Wildfire in Natural Resources Lands, Gorgan, IRAN, 26-28 Ekim 2011, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Baysal İ., "Fire Spread In Different Aging Calabrian Pine Slash", Internatıonal Conference On Fıre Behavıour And Rısk Modellıng, Alghero, ITALYA, 4-6 Ekim 2011, pp.1-1
Bilgili E., Küçük Ö., "Moisture Content Of Dead Fuels In Relation To Meteorological Parameters In Anatolian Black Pine In Northwest Turkey.", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "The Effect Of Pruning On Crown Fire Behavior In A Calabrian Pine Plantation, Northeastern Turkey .", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Türkiye’De Yangın Davranışının Belirlenmesine Yönelik Yapılan Deneme Yangınları.", III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Fire Behavior In Thinned (1 Year After Thinning) And Unthinned Young Calabrian Pine Stands .", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Rate Of Fire Spread In Young Calabrian Pine Slash . Vi. International Conference On Forest Fire Research", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları.", III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Türkiye’De 2008 Yılında Çıkan Büyük Orman Yangınlarının Değerlendirilmesi.", III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Influence Of Weather And Slope On Spread Rate Of Fire In Maquis Fuels In Turkey", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Küçük Ö., Bulut S., "The Effect Of Fireline Length On Surface Fire Spread In A Young Calabrıan Pıne (Pinus Brutia Ten.) Plantation Stand.", VI. International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 15-18 Kasım 2010, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Experimental Forest Fire Behaviour Studies In Turkey.", Forest Fire Management Conference, Sidney, AVUSTRALYA, 18-20 Haziran 2009, pp.1-1
Bilgili E., Küçük Ö., "Fire Intensity Measurements In Calabrian Pine, Anatolian Black Pine And Maquis Fuels.", International meeting of fire effects on soil properties, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-15 Şubat 2009, ss.1-1
Bilgili E., Küçük Ö., "Estimation Of Carbon Emissions From Forest Fires In Turkey.", Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU., Vienna, AVUSTURYA, 19-24 Nisan 2009, pp.1-1
Dinç Durmaz B., Saglam B., Bilgili E., Kucuk O., Baysal İ., Kadioğullari A.İ., et al., "Spatial Forest Fire Risk Analysis And Mapping Using Gis", 5th International Conference on Geographic Information Systems ( ISGIS-2008), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Temmuz 2008, pp.112-121
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "The Preliminary Results Of Fire Behavior In Maquis Fuels Under Varying Weather And Slope Conditions.", 2nd Fire Behavior and Fuels Conference, The EnvironmentInnovations, Management and Policy, Destin,Florida, ABD, 26-30 Mart 2007, pp.249-257
Dinç Durmaz B., Kadioğullari A.İ., Bilgili E., Saglam B., "Mapping Fire Development Potential Using Landsat Satellite Imagery", Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Viyana, AVUSTURYA, 14-15 Şubat 2006, vol.1, pp.307-314
Bilgili E., Sağlam B., Altun L., Küçük Ö., "Influence Of Fire On Root Biomass Dynamics And Soil Respiration Rates In Young Corsican Pine (Pinus Nigra) Stands In Turkey.", In Proc. International Conference on Forest Fire Research, Figueira da Foz, PORTEKIZ, 27-30 Kasım 2006, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Fire Behaviour In Immature Calabrian Pine Plantations", In Proc. International Conference on Forest Fire Research, Figueira da Foz, PORTEKIZ, 27-30 Kasım 2006, pp.1-1
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Küçük Ö., "Determination Of Surface Fuels Moisture Contents Based On Weather Conditions.", In Proc. International Conference on Forest Fire Research, Figueira da Foz, PORTEKIZ, 27-30 Kasım 2006, pp.1-1
Dinç Durmaz B., Bilgili E., Kadioğullari A.İ., Saglam B., Kucuk O., Başkent E.Z., "Spatial Fire Potential Analysis And Mapping Using Landsat Satellite Imagery And Gis", V International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKIZ, 14-15 Kasım 2006, pp.1-12
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Orman Yangınları Tehlike Oranları Sistemi Uygulamalarının Getireceği Faydalar", I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2005, cilt.4, ss.1370-1381
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Korunan Alanlarda Orman Yangınları Ve Etkileri", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.25-27
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Korunan Alanlarda Yangın Amenajman Planlarının Önemi", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.17-19
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Yangın Koruma Çalışmalarının Uzun Dönemdeki Sonuçları,”", I. Çevre ve Ormancılık Şurası Tebliğler, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2005, cilt.4, ss.1370-1381
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Sağlam B., Baysal İ., Küçük Ö., "Kontrollü Ve Amaçlı Yakma Teknikleri Ve Kullanım", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2005, ss.393-401
Bilgili E., Dinç Durmaz B., Saglam B., Baysal İ., "Determination Of Fire Danger Based On Weather Measurements Using Gis: A Case Study,", Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in The Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East and Central Asia,, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mart - 3 Nisan 2004, pp.1-1
Altun L., Bilgili E., Sağlam B., Küçük Ö., Yilmaz M., Tufekcioglu A., "Soil Organic Matter, Soil Ph And Soil Nutrient Dynamics İn Forest Stands After Fire", IV. Internatıonal Soil Congress, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, pp.67-73
Bilgili E., Sağlam B., Altun L., Yilmaz M., Küçük Ö., "Influence Of Fire On Belowground Root Biomass And Soil Respiration Dynamics In Young Brutian Pine (Pinus Brutia) Stands In Northwestern Turkey.", In Proc. International Conference on Forest Fire Research, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-10 Haziran 2004, pp.67-73
Bilgili E., "Recent Fire History Of Turkish Forests And Lessons Learned", Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in The Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East and Central Asia, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mart - 3 Nisan 2004, pp.1-1
Bilgili E., Başkaya Ş., Küçük Ö., "Public Policies Affecting Forest Fires In Turkey", Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in The Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East and Central Asia, ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Mart - 3 Nisan 2004, pp.1-1
Bilgili E., "Fire Behavior Prediction In Slash Fuels Based On Fuel Characteristics.", XII. World Forestry Congress,, Quebec, KANADA, 21-28 Eylül 2003, pp.1-1
Bilgili E., Küçük Ö., "Orman Yangınlarının Uzaktan Algılama Tekniği İle Belirlenmesi", GAP IV. Uluslararası Katılımlı Mühendislik Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 6-8 Haziran 2002, cilt.2, ss.1631-1637
Bilgili E., Küçük Ö., "Kastamonu – Hanönü Orman Yangınının Analizi", II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2002, cilt.2, ss.614-621
Altun L., Yilmaz M., Başkent E.Z., Bilgili E., ". Orman Yetişme Ortamı Haritalarının Yapımında Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Ile Uydu Verilerinin Yeri Ve Önemi. ", II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2002, cilt.2, ss.744-756
Bilgili E., Sağlam B., Başkent E.Z., "Yangın Tehlike Oranları Sistemi Içerisinde Cbs Nin Yeri Ve Önemi, ", 1. Ulusal Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2001, ss.294-305
Bilgili E., Küçük Ö., "Yanıcı Madde Durumunun Yangın Hassasiyet Sınıflarının Belirlenmesindeki Önemi", I. Ulusal Ormancılık Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Mart 2001, ss.531-535
Bilgili E., Goldammer J.G., "Fire In The Mediterranean Basin: Towards An Interdisciplinary Science Programme.", In proc. XXI IUFRO world congress 2000, Forests and Society: The role of research., Kuala Lumpur, MALEZYA, 7-12 Ağustos 2000, vol.1, pp.45-54
Bilgili E., Başkaya Ş., "Fire Occurrence In Relation To Weather Conditions", In proc. XXI IUFRO world congress 2000, Forests and Society: The role of research., Kuala Lumpur, MALEZYA, 7-12 Ağustos 2000, vol.1, pp.57-57
Bilgili E., "Forest Fires In A Global Environment And Changing Attitudes Toward Fire.", XI. World Forestry Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, pp.1-1
Bilgili E., Başkent E.Z., "Fire Management Planning And Geographic Information Systems", In Proceedings of XI. World Forestry Congress,, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-22 Ekim 1997, pp.1-10
Bilgili E., Eroğlu M., Başkaya Ş., "Effects Of Anthropogenic Factors On Wildfire In Alpine Zone Of The Eastern Karadeniz Region In Turkey.", 23rd Congress of Internation Union of Game Biologists, Lyon, FRANSA, 2-2 Eylül 1997, pp.1-1
Bilgili E., "The Effect Of Stand Growth On Fuel Properties And Fire Behaviour Under Varying Weather Conditions.", 2nd International Wildland Fire Conrefence, "Wildland Fire Management and Sustainable Development", Vancouver, BC, KANADA, 25-30 Mayıs 1997, pp.1-1
Bilgili E., "A Crown Dynamics Model For Red Pine Plantations.", In Proceedings of the international symposium on Pinus brutia Ten. Marmaris,, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-23 Kasım 1993, pp.455-463
Bilgili E., "Simple Ellipse As A Basic Fire Growth Model.", In Proceedings of the international conference on forest fire research., Coimbra, PORTEKIZ, 19-22 Kasım 1990, pp.B.18-1-B.18-14
DİĞER YAYINLAR
Başkent E.Z., Barli Ö., Ayaz H., Bilgili E., Turna İ., İpek A., et al., "Türkiye Ormancılığının Yeniden Yapılandırılmasına Farklı Bir Yaklaşım, ", Sunum, ss.18 sayfa, 2003
Köse S., Başkent E.Z., Bilgili E., "2003. The Curricula Of Forestry Education And Forestry Research In Turkey, A Report On Forestry Education In Turkey, Submitted To Near East Region (Adg/Rne) Of Food And Agricultural Organization Of The United Nations (Fao), ", Sunum, ss.1-10, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi