Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Orman Yangınlarının Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orman Ekosistemlerinde Yaş Sınıfları Dağılımı Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi ve Orman Yangınlarının Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu.", BAP Arastırma Projesi, KTÜ Araştırma Projesi, Yönetici, 2015
"Türkiye Orman Yangın Tehlike Oranları Sistemi (TOYTOS)’ne Doğru. Bölüm II: Meteorolojik Yangın İndeksi Sistemi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 112O809, Yönetici, 2015
"Ökseotu (Viscum album L.)’ nun Doğu Karadeniz Bölgesi sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşçerelerinde yayılışının belirlenmesi ve çap artımı üzerine olan etkisinin modellenmesi", TÜBITAK Projesi, TOVAG 112O258, Yönetici, 2014
"Türkiye Ulusal Yangın Tehlike Oranları Sistemi (TUYTOS)’ne Doğru. Bölüm I: Yangın Davranışı Tahmin Sistemi", Bilimsel Araştırma Projesi, TOVAG 108O327, Yönetici, 2011
"Farklı Eğim Grubu ve Nem Koşullarında Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG 3501, Danışman, 2008
"Genç Kızılçam Meşcereleri ve Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirl. ve CBS Kullanılarak Haritalanması", BAP Arastırma Projesi, KTÜ Araştırma Projesi, Yönetici, 2007
"Genç Karaçam Meşcerelerinde Yangının Kök Kütlesi ve Bazı Toprak Özelliklerinin Dinamikleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, KTÜ Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2008
"Genç Kızılçam Meşcereleri ve Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması", TÜBITAK Projesi, TOVAG 3375, Yönetici, 2007
"Dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi)’nun Kuzeydoğu Türkiye’deki Durumu ve Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesindeki Önemi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG 3278, Araştırmacı, 2007
"Yüksek Boylu Maki Tipi Yanıcı Maddeler ve Silvikültürel Müdahale Görmüş Kızılçam ve Karaçam Meşcerelerinde Yangın Davranışının Belirlenmesi ve CBS Kullanılarak Haritalanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, OGM, Yönetici, 2007
"Karaçamda Yanıcı Madde Miktarının Tespiti ve Yanıcı Madde Özelliklerine Bağlı Yanıcı Madde Modelleri.", BAP Arastırma Projesi, KTÜ Araştırma Projesi, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi