Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Orman Koruma
Orman Yangınları
Yanıcı Madde Amenajmanı
Yangın Davranışı
Yangın Ekolojisi
Karar Destek Sistemleri
Modelleme
Orman Koruma
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Forestry
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi