Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Ocak S., Akyol Y., "Effect of sodium-silicate activated slag at different silicate modulus on the strength and microstructural properties of full and coarse sulphidic tailings paste backfill", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.185, pp.555-566, 2018 (Link)
Yılmaz T., Erçikdi B., Deveci H., "Utilisation of construction and demolition waste as cemented paste backfill material for underground mine openings", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.222, pp.250-259, 2018 (Link)
Yılmaz T., Erçikdi B., "Predicting the uniaxial compressive strength of cemented paste backfill from ultrasonic pulse velocity test", NONDESTRUCTIVE TESTING AND EVALUATION, vol.31, pp.247-266, 2016 (Link)
Erçikdi B., Karaman K., Cihangir F., Yılmaz T., Aliyazıcıoğlu Ş. , Kesimal A., "Core size effect on the dry and saturated ultrasonic pulse velocity of limestone samples", ULTRASONICS, vol.72, pp.143-149, 2016 (Link)
Kadir K., Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Demirel S., "Utilization of the Brazilian test for estimating the uniaxial compressive strength and shear strength parameters", JOURNAL OF THE SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, vol.115, pp.185-192, 2015 (Link)
Erçikdi B., Külekçi G., Yılmaz T., "Utilization of granulated marble wastes and waste bricks as mineral admixture in cemented paste backfill of sulphide rich tailings", CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.93, pp.573-583, 2015 (Link)
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., Erdemir F., "Paste backfill of high sulphide mill tailings using alkali activated blast furnace slag Effect of activator nature concentration and slag properties", MINERALS ENGINEERING, vol.83, pp.117-127, 2015 (Link)
Erçikdi B., Yılmaz T., Külekçi G., "Strength and ultrasonic properties of cemented paste backfill", ULTRASONICS, vol.54, pp.195-204, 2014
Yılmaz T., Erçikdi B., Kadir K., Külekçi G., "Assessment of strength properties of cemented paste backfill by ultrasonic pulse velocity test", ULTRASONICS, vol.54, pp.1386-1394, 2014 (Link)
Karaman K., Erçikdi B., Kesimal A., "The assessment of slope stability and rock excavatability in a limestone quarry", EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, vol.17, pp.169-181, 2013 (Link)
Erçikdi B., Hakan B., Muhammet İ., "Effect of desliming of sulphide rich mill tailings on the long term strength of cemented paste backfill", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol.115, pp.5-13, 2013
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Turan A., Deveci H., "Utilisation of alkali activated blast furnace slag in paste backfill of high sulphide mill tailings Effect of binder type and dosage", MINERALS ENGINEERING, vol.30, pp.33-43, 2012
Yılmaz E., Belem T., Benzaazoua M., Kesimal A., Erçikdi B., Cihangir F., "Use of high-density paste backfill for safe disposal of copper/zinc mine tailings", GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, vol.27, pp.81-94, 2011
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Utilization of water reducing admixtures in cemented paste backfill of sulphide rich mill tailings", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.179, pp.940-946, 2010
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Effect of natural pozzolans as mineral admixture on the performance of cemented paste backfill of sulphide rich tailings", WASTE MANAGEMENT, vol.28, pp.430-435, 2010
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Utilization of industrial waste products as pozzolanic material in cemented paste backfill of high sulphide mill tailings", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.168, pp.848-856, 2009
Erçikdi B., Kesimal A., Cihangir F., Deveci H., Alp İ., "Cemented paste backfill of sulphide rich tailings Importance of binder type and dosage", CEMENT COMPOSITES, vol.31, pp.268-274, 2009
Kesimal A., Erçikdi B., Cihangir F., "Environmental impacts of blast-induced acceleration on slope instability at a limestone quarry", ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.54, pp.381-389, 2008
Kesimal A., Yilmaz E., Erçikdi B., Alp İ., Deveci H., "Effect of properties of tailings and binder on the short and long term strength and stability of cemented paste backfill", MATERIALS LETTERS, vol.59, pp.3703-3709, 2005
Kesimal A., Yilmaz E., Erçikdi B., "Evaluation of paste backfill mixtures consisting of sulphide rich mill tailings and varying cement contents", CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, vol.34, pp.1817-1822, 2004 (Link)
Kesimal A., Erçikdi B., Yilmaz E., "The effect of desliming by sedimentation on paste backfill performance", MINERALS ENGINEERING, vol.16, pp.1009-1011, 2003 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Erçikdi B., Yılmaz T., "Çimentolu macun dolgunun dayanım ve mikroyapı özellikleri; C-sınıfı uçucu külün etkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.21, ss.15-23, 2019
Kömürlü E., Turan A., Cihangir F., Kesimal A., Erçikdi B., "An Experimental Study on Shear Strength of Cemented Paste Backfill Materials", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.45-45, 2018 (Link)
Yılmaz T., Erçikdi B., Cihangir F., "Yüksek Fırın Cürufu ve Perlit İkamesinin Çimentolu Macun Dolgunun Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerine Etkisi", Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.239-251, 2017 (Link)
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., "Tesis atıklarının yönetiminde macun dolgu teknolojisi", Madencilik Türkiye, cilt.24, ss.70-75, 2012
Kadir K., Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., "Kireçtaşlarının ağırlıkça su emme yüzdelerine göre bir ayrışma sınıflaması", Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.24, ss.119-128, 2011
Kadir K., Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., "Killi karbonatlı kayaçlarda numune uzunluğunun ultrasonik P dalga hızı üzerindeki etkisi", Madencilik Dergisi, cilt.49, ss.37-45, 2010
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Drenaj koşullarının macun dolgu dayanımına etkisi", Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.47, ss.15-24, 2008
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Doğal puzolan özelliklerinin macun dolgunun dayanım ve duraylılığına etkisi", Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.29, ss.25-35, 2008
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., "Düzlemsel kaymanın oluştuğu bir kireçtaşı ocağında şev emniyet katsayısının belirlenmesi: Örnek uygulama", İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.19, ss.121-129, 2006
Erçikdi B., Kesimal A., Yilmaz E., Cihangir F., "Patlatma kaynaklı yer sarsıntısı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, ss.195-216, 2004
Yilmaz E., Kesimal A., Erçikdi B., "Evaluation of acid producing sulphidic mine tailings as a paste backfill", Yerbilimleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi, cilt.17, ss.1-9, 2004
Yilmaz E., Kesimal A., Erçikdi B., "Macun dolgu dayanımını ve duraylılığını etkileyen faktörler", Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.28, ss.155-169, 2003
Kesimal A., Yilmaz E., Erçikdi B., "Yeraltı madenciliğinde macun dolgu teknolojisi-örnek uygulama", İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.16, ss.45-53, 2003
Kesimal A., Yilmaz E., Erçikdi B., Alp İ., "Çimentolu macun dolgunun laboratuvar testi", Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.41, ss.11-20, 2002
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aliyazicioğlu Ş., Karaman K., Kesimal A., Cihangir F., Erçikdi B., "Bir Kireçtaşı Ocağında (Araklı-Trabzon) Sondajların 3 Boyutlu Analizi Yoluyla Kaya Şev Duraylılığı Değerlendirmesi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17 Nisan 2015, ANTALYA, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.242-
Erçikdi B., "Investigation of the Potential use of Dam Tailings as PasteBackfill Material in A Copper Mine", 18th International Multidisciplinary Scientific Conference (SGEM 2018), Varna, BULGARISTAN, , pp.105-112
Yılmaz T., Erçikdi B., Cihangir F., "Mermer Artıklarının Macun Dolguda Sülfürce Zengin Atık Malzemeye İkame Olarak Kullanımı", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, TÜRKIYE, , pp.855-868
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Eğriboyunoğlu M., Yilmaz K., "Macun Dolgunun Çevresel Etkileri: ÇBİ Deneyimi", INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING AND ENVIRONMENT, Muğla, TÜRKIYE, , pp.359-375
Cihangir F., Kesimal A., Koç E., Yılmaz T., Erçikdi B., "Patlatma Kaynaklı Titreşimlerle İlgili “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin Örnek Bir Çalışma ile Değerlendirilmesi", 9. Uluslararası Delme-Patlatma Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.51-59
Yılmaz T., Erçikdi B., Külekçi G., "Numune Boyutunun Macun Dolgunun Ultrasonik Özelliklerine Etkisi", International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, Trabzon, TÜRKIYE, , pp.176-184
Yılmaz T., Karaman K., Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., "Effect of Tunnel Blasting Operation on the Surface Penstock Pipe", World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prag, CEK CUM., , pp.1-8
Erçikdi B., "Yüksek Fırın Cürufunun Puzolanik Katkı Olarak Macun DolguPerformansına Etkisi", International Black Sea Mining & Tunnelling Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, , pp.171-175
Yılmaz T., Erçikdi B., "Ultrasonik P dalga hızı yöntemi ile macun dolgu dayanımının tahmini", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.333-341
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Tezcan A., Kazim K., et al., "Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, TÜRKIYE, , pp.256-265
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Tezcan A., Küçükateş K., et al., "Küre bakır madenindeki tesis ve baraj atıklarının macun dolgu olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.256-265
Yilmaz T., Erçikdi B., "Ultrasonik P- Dalga Hızı Yöntemi Ile Macun Dolgu Dayanımının Tahmini (Prediction Of The Uniaxial Compressive Strength Of Paste Backfill By Ultrasonic Pulse Velocity Test)", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.333-341
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., Ocak S., Akyol Y., "Macun dolguda duraylılığın mikroyapısal değerlendirilmesi", Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.266-282
Aliyazıcıoğlu Ş. , Karaman K., Kesimal A., Cihangir F., Erçikdi B., "The Assessment of Rock Slope Stability by 3 Dimensional Drillhole Analysis in a Limestone Quarry (Araklı-Trabzon)", Proceedings of the 24th International Mining Congress of Turkey, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-17 Nisan 2015, pp.242-248
Aliyazicioğlu Ş., Karaman K., Kesimal A., Cihangir F., Erçikdi B., "Sondaj ve kimyasal analiz verileri kullanılarak bir kireçtaşı ocağının 3-boyutlu cevher modellemesi", MÜHJEO’2015, Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.351-356
Yilmaz T., Erçikdi B., Kantarci O., Külekçi G., "Numune Boyutunun Mineral Katkı Maddesi Içeren Macun Dolgunun Dayanımına Ve Ultrasonik Özelliklerine Etkisi", KAYAMEK’2014-XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.193-203 (Özet) (Abstract)
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., Akyol Y., Ocak S., et al., "Bağlayıcı türünün macun dolgu gözenekliliğine etkisi", XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.205-212
Yılmaz T., Erçikdi B., Kantarcı O., Külekçi G., "Numune boyutunun mineral katkı maddesi iceren macun dolgunun dayanımına ve ultrasonik ozelliklerine etkisi", XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.193-203
Kömürlü E., Kesimal A., Erçikdi B., "An Investigation of Uncemented Paste Backfill Applicability. And, Consolidation Effects on Inaccuracy of Paste Backfill in situ Strength Estimation by Laboratory Tests", 23th International Congress and Exhibition of Tukey (IMCET 2013), ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2013, pp.1017-1024
Yilmaz T., İzki M., Erçikdi B., "Numune Boyutunun Macun Dolgu Dayanımına Etkisi", PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2013, pp.525-535 (Özet) (Abstract)
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., Akyol Y., Ocak S., et al., "Jeopolimerlerin macun dolgunun dayanım ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi", Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2013, pp.475-487
Cihangir F., Turan A., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., "Utilisation of sodium silicate activated blast furnace slag as an alternative binder in paste backfill of high-sulphide mill tailings", Proceedings of the 14th International Seminar on Paste and Thickened Tailings, Perth, AVUSTRALYA, 5-7 Nisan 2011, pp.465-475
Karaman K. , Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., "Kayaçların tek eksenli basınç dayanımını tahmininde Schmidt çekici yöntemlerinin incelenmesi", Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2011, pp.87-94
Cihangir F., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., Turan A., "NaOH ile aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufu çimentosunun sülfürce zengin atıklardan hazırlanan macun dolguda kullanılması ve durabilite değerlendirmeleri", Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2011, pp.329-339
Cihangir F., Turan A., Erçikdi B., Kesimal A., Deveci H., "Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun macun dolguda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği", Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2009, pp.579-585
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., Alp İ., "Piritli atıklardan üretilen çimentolu macun dolgunun dayanım ve deformasyon özellikleri", Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2009, pp.323-335
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erçikdi B., Cihangir F., Kesimal A., Deveci H., "Practical Importance of Tailings for Cemented Paste Backfill (Chapter 2)", in: Paste Tailings Management, Yilmaz E., Fall M., Eds., Springer, pp.7-32, 2017
Kesimal A., Karaman K., Cihangir F., Erçikdi B., "Excavatability Assessment of Rock Masses for Geotechnical Studies", in: Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Engineering Science Reference Press, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi