Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sülfür Içerigi Yüksek Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Su Kalitesine Etkisinin Statik ve Kinetik Testlerle Arastırılması", TÜBITAK Projesi, 118M505, Yönetici, Devam Ediyor
"Artvin İli, Arhavi İlçesi, Ortacalar Yolu Güneşli Köyü Hudutları İçerisinde II-A Grubu 20061655 Ruhsat Nolu Bazalt Ocağının Açık Ocak Basamaklandırma Ve Çevreye Duyarlı Patlatmalı Kazı Tasarım Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 222, Araştırmacı, 2018
"Çayeli Bakır İşletmeleri Macun Dolgu Uygulamasının Madencilik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 111, Yönetici, 2017
"İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yeraltı Madenlerinde Macun Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 217M025, Yönetici, Devam Ediyor
"Artvin İli, Merkez İlçesi Cerattepe Mevkii Eti Bakır A.Ş. Cerattepe Yeraltı Maden İşletmesi İçin Çevredeki Yerleşim Birimlerine Etkisinin Değerlendirilmesi Ve Patlatmalı Kazı Tasarım Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 333, Araştırmacı, 2017
"Plastik Gövdeli Sürtünmeli Kaya Saplamalarının Uygulanması", BAP Diğer, FHD-2016-5396, Araştırmacı, 2017
"Asit Nötralizasyon Malzemesi Kullanılarak Sülfürlü Atıklardan Duraylı Macun Dolgu Üretiminin Araştırılması ", BAP Doktora, FDK-2016-5500, Yönetici, Devam Ediyor
"Oğuz Burma+Geskon İnş. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının EynesilL (Giresun) Derin Deniz Deşarjı İnşaatında Gabion İmalatına Ait Kullanmayı Planladığı Kayacın Analiz Raporu ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 4, Yönetici, 2015
"Bayburt İli, Merkez İlçesi, Erenli Köyü Sınırlarında Bulunan 84233 Ruhsat Nolu Taşocağında, SLN İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti’nin Beton Santraline Hammadde Sağlamak İçin Yapılan Patlatmalı Kazıların Çevresel Etkisi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 8, Araştırmacı, 2015
"Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu (Ordu-Ulubey) Ayrımı-Topçam (2.Kısım) T1 Tünelinde Yapılan Patlatmalardan Kaynaklanan Sarsıntı Parametrelerinin Ölçümü ve Topçam HES Projesi Cebri Borusuna Etkisinin Araştırılması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 7, Araştırmacı, 2015
"Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun farklı inceliğe sahip sülfürlü maden atıklardan hazırlanan macun dolguda çimentoya alternatif bağlayıcı olarak kullanılması ve performans özelliklerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112M378, Araştırmacı, 2015
"Aktifleştirilmiş Yüksek Fırın Cürufuyla Hazırlanan Macun Dolgunun Performans ve Mikroyapı Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 8629, Araştırmacı, 2015
"Evaluation of paste backfill performance of different mill tailings in Küre copper mine", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2012
"Atık tane boyutunun macun dolgu performansına etkisinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2013
"Mermer ve tuğla atıklarının puzolan olarak çimentolu macun dolguda kullanılabilirliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2013
"Optimization of paste backfill performance for different ore types in Cayeli Copper", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2010
"Mineral ve kimyasal katkı maddelerinin sülfürlü atıklardan üretilen macun dolgunun kısa ve uzun dönemdeki performansına etkisinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, 1, Araştırmacı, 2010
"Macun dolgu dayanımı üzerinde etkili olan faktörlerin laboratuar ortamında detaylı olarak analizi ve irdelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2008
"Çevresel açıdan zararlı sülfürlü maden atıklarının macun dolgu olarak yeraltına depolanması ve macun dolgunun fiziksel, kimyasal, mineralojik özelliklerinin ve duraylılığının kısa ve uzun dönemde incelenmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1, Araştırmacı, 2008
"Optimization of test results obtained from different size slumps with varying cement contents for Cayeli mine’s clastic and spec ore tailings", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi