Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Üretim Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Yenilik, Yöneylem Araştırması, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
Research Areas:Operations management,logistics and supply chain management, innovation, Operations resarch, multi-criteria decision making

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi