Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma İle Sentezlenmesi Ve Bileşiklerin Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T356, Yönetici, 2011
"Bazı yeni 1,2,4-triazol-5-on bileşiklerinin mikrodalga ve klasik yöntemle sentezlenmesi ve asetil türevlerinin eldesi", BAP Y.Lisans, 2008.102.02.1, Yönetici, 2009
"Mikrodalga Yöntemi Kullanılarak Triazol Türevlerinin Çözücüsüz Ortamda Sentezlenmesi Ve Bileşiklerdeki Karbonil Grubunun İndirgenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T221, Yönetici, 2009
"Bazı 3-Aril-4-amino-5-mercapto triazol(s-triazol) bileşiklerinin sentezi ve s-triazol türevlerinin eldesi", BAP Arastırma Projesi, 2002.125.002.1, Yönetici, 2005
"Bazı 4-Aril-3-arilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on'ların sentezi ve indirgenme reaksiyonlarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 99.111.002.3, Araştırmacı, 2003
"Bazı Azol türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması", BAP Doktora, 96.111.002.10, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi