Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Eğitimi /Kimya Eğitimi ( Organik Sentez), 1994-1998
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., 1991-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "BAZI 3-ALKİL-4-ARİLİDENAMİNO-4-5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON'LARIN SENTEZİ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ Fen Bilimleri Eğitimi /Kimya Eğitimi ( Organik Sentez) Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, "BAZI ESTER TİYOSEMİKARBAZONLARIN SENTEZİ VE HALKA KAPANMASI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya ABD. Ocak, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi