Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2001 - 2007
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi, 1994 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, 10.10.2012 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya , 10.03.2001 - 11.05.2006
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, N.Karaali, "BAZI YENİ PERİMİDİN VE BİSBENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN MİKRODALGA IŞIMA İLE SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., Ocak, 2013.
Doktora, E.Menteşe, "YENİ BİR YÖNTEM KULLANILARAK BENZİMİDAZOL BİLEŞİKLERİNİN MİKRODALGA IŞIMA İLE SENTEZLENMESİ VE BU BİLEŞİKLERİN BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, M.Özil, "MİKRODALGA YÖNTEMİYLE BAZI TRİAZOL BİLEŞİKLERİN KATI FAZ ORTAMINDA SENTEZ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Yüksek Lisans, E.Akkaya, "BAZI 1,2,4-TRİAZOL-3-ON TÜREVİ BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ BELİRLENMESİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, F.Yılmaz, "BAZI YENİ BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, N.Sosan, "BAZI YENİ 1,3,4-OKSADİAZOL HALKASI İÇEREN BENZİMİDAZOL TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, E.Menteşe, "BAZI YENİ 1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN MİKRODALGA YÖNTEMİYLE SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya ABD., Ağustos, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurul, Kasım, 2015
Atama, Doçent atama jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Doçent atama jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2014
Atama, Yrd.Doç. Atama , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekim, 2014
Atama, Doçent atama jürisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2014
Atama, Doçent atama jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Doçent atama jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2014
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Radyo Programı, Diğer, 18.05.2018 - 18.05.2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi