Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2017
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2010 - 2013
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 - 2010
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, , 02.09.2016 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Eski Oğuz Türkçesi Grameri-II, Doktora, 2018-2019
Ağız Araştırmaları, Lisans, 2018-2019
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-II, Lisans, 2018-2019
Uygur Türkçesi, Lisans, 2018-2019
Çağdaş Kıpçak Lehçeleri-II, Yüksek Lisans, 2018-2019
Orhun Türkçesi, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Türk Lehçeleri-II, Lisans, 2017-2018
Türkiye Türkçesi Ağızları-II, Doktora, 2017-2018
Ağız Araştırmaları, Lisans, 2017-2018
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-I, Lisans, 2017-2018
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-II, Lisans, 2017-2018
Eski Oğuz Türkçesi Grameri-I, Doktora, 2017-2018
Çağdaş Kıpçak Lehçeleri-I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Dilinin Temel Kaynakları-II, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Dili Tarihi-I, Lisans, 2017-2018
Türk Dilinin Temel Kaynakları-I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türkiye Türkçesi Ağızları-I, Doktora, 2017-2018
Çağdaş Türk Lehçeleri-I, Lisans, 2017-2018
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-I, Lisans, 2017-2018
Türk Dilinin Temel Kaynakları-II, Yüksek Lisans, 2016-2017
Çağdaş Türk Lehçeleri-II, Lisans, 2016-2017
Türk Dili Tarihi-II, Lisans, 2016-2017
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-II, Lisans, 2016-2017
Çağdaş Türk Lehçeleri-I, Lisans, 2016-2017
Türk Dili Tarihi-I, Lisans, 2016-2017
Türk Dilinin Temel Kaynakları-I, Yüksek Lisans, 2016-2017
Türkoloji Kaynak ve Yöntemleri-I, Lisans, 2016-2017
Orta Türkçe-II, Lisans, 2015-2016
Osmanlı Türkçesi-II, Lisans, 2015-2016
Türkiye Türkçesi Ağızları-II, Doktora, 2015-2016
Müşterek Orta Asya Türkçesi-II, Yüksek Lisans, 2015-2016
Müşterek Orta Asya Türkçesi-I, Yüksek Lisans, 2015-2016
Osmanlı Türkçesi-I, Lisans, 2015-2016
Orta Türkçe-I, Lisans, 2015-2016
Türkiye Türkçesi Ağızları-I, Doktora, 2015-2016
Müşterek Orta Asya Türkçesi-II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi-II, Lisans, 2014-2015
Orta Türkçe-II, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi-II, Lisans, 2013-2014
Orta Türkçe-II, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Türkçesi-I, Lisans, 2013-2014
Orta Türkçe-I, Lisans, 2013-2014
Müşterek Orta Asya Türkçesi-I, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Şahin, "Özbekistan Millî Şairi Abdulla Aripov'un Şiirleri (Metin Aktarımı-Dil ve Üslup İncelemesi-Sözlük-Dizin)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, O.Albayrak, "Azerbaycan Şairi Halil Rıza Ulutürk'ün Şiirleri (Metin Aktarımı-Dil ve Üslup İncelemesi-Sözlük-Dizin)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Günaydin, "Trabzon / Tonya Ağzı Örneğinde İşlevsel Bir Ağız Sözlüğü Oluşturma Denemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Ocak, 2019
Tez Savunma, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat, 2018
Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi , Şubat, 2018
Doktora Yeterlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi