Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Programı", TÜBITAK Projesi, 4150016, Yönetici, Devam Ediyor
"MİGROS Perakendecilik Okulu", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, MİGROS, Koordinatör, Devam Ediyor
"Balık Tüketiminde Tüketici Tercihleri: Trabzon Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013, Araştırmacı, 2014
"“Üniversite ve Kurumsal Spin-off Şirketlerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırmalı Analizi”", TÜBITAK Projesi, 2013, Araştırmacı, 2015
"TESOB, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Proje Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Proje Ofisinin Kurulması Projesi, “Trabzon Esnaf ve Sanatkarlarına Genel Bir Bakış”", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012, Araştırmacı, 2012
"Trabzon İli Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların İhracata Odaklanması Projesi, (UR-GE), Eğitim, Danışmanlık ve Genel İhtiyaç Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012, Araştırmacı, 2014
"Satış ve Pazarlama Elemanı Yetiştirme ve İstihdamı", AB Destekli Diğer Projeler, 2011, , 2011
"Benimle Oynar mısın?", AB Destekli Diğer Projeler, 2011, Danışman, 2011
"Mum İçinde Trabzon Tarihi", AB Destekli Diğer Projeler, 2011, , 2011
"NEXT (Next Generation Takes Charge/Yeni Nesil İş Başında) ", AB Destekli Diğer Projeler, 2010-1-TR1-LEO05-16760, Uzman, 2012
"Empowering SME’s By Training Their Key Personnel", AB Destekli Diğer Projeler, 2009, , 2009
"Trabzon Initiative-Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 2010, Danışman, 2010
"Turizm İçin Ön Büro ve Servis-Mutfak Elemanı Yetiştirme", AB Destekli Diğer Projeler, 2009, , 2009
"Satış ve Pazarlama Elemanı Yetiştirme ve İstihdamı", AB Destekli Diğer Projeler, 2008, , 2008
"Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Olarak Müzelerde Pazarlama Faaliyetleri: Pazarlama Karması Unsurlarının Müzelerde Müşteri Sadakatine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi", BAP Doktora, 2005.115.002.1, Yönetici, 2007
"Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", BAP Doktora, 2005.115.002.2, Yönetici, 2007
"Türkiye’de Ormancılık Örgütündeki Pazarlama Sorunları ve Anlayışının Belirlenmesi İle Pazarlama Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma ", BAP Arastırma Projesi, 2002.113.001.10, Araştırmacı, 2006
"Gümüşhane Yöresi Doğal Tıbbi Bitkilerinin Tanınması, Yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2002, Araştırmacı, 2002
"Türkiye Ormancılık Teşkilatında işletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 20.113.001.9, Araştırmacı, 2000
"Mobilya Satınalmada Tüketici Davranışı Üzerinde Etkili Olan Faktörleri Belirlemeye ve Örnek Bir Pazarlama Planı Oluşturmaya Yönelik Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 96.113.002.6, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi