Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
TEMEL ESERLER
Ayyildiz H., "Nihai Tüketicilerin Satınalma Davranışları ve Ticari ve Kurumsal Müşterilerin Satınalma Davranışları", Pazarlamanın Temelleri: Bir Pazarlama Stratejisi Planlama Yaklaşımı, Önce, A. G., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.75-105, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi