Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 - 2012
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 1991 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
UYGAR Merkezi Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürekli Eğitim Merkezi, , 12.10.2017 - Devam Ediyor
Yönerge Komisyonu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Üniversite-Sanayi İşbirliği, , 16.01.2017 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BAP, , 02.01.2017 - Devam Ediyor
TTO Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TTO, , 07.11.2016 - Devam Ediyor
UYGAR Merkezi Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fındık-Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 07.09.2015 - 15.10.2017
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 26.07.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 01.03.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT, , 01.10.2014 - 02.10.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fındık-Çay UAM, , 05.04.2009 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler, , 02.04.2006 - 03.04.2009
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 02.01.2005 - 04.01.2008
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 02.01.2005 - 04.01.2008
VERDİĞİ DERSLER
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Pazarlama Araştırmaları, Lisans, 2017-2018
Pazarlama İlkeleri, Lisans, 2017-2018
Girişimcilik, Lisans, 2017-2018
Pazarlama Araştırmaları, Lisans, 2016-2017
İşletme ve Piyasa Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Pazarlama Yönetimi, Lisans, 2016-2017
Pazarlama İlkeleri, Lisans, 2016-2017
Pazarlamada Model Kurma, Doktora, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Bektaş, "Telekomünikasyon Sektöründe Perakendecilik ve Mağaza Performans Ölçümü Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Doktora, E.Burnaz, "Destinasyon Rekabetçiliği Endeksi Önerisi: Türkiye Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Doktora, G.Bilgin Turna, "Ürün Ülke İmajı Ve Turizm Destinasyon İmajınıın Uluslararası Tüketici Davranışına Etkisi:Türkiye, İspanya, Almanya, İsveç Ve Hollanda'nın Ülke İmajlarının Karşılaştırmalı Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, E.Özgenç Yildiz, "Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimde Bireyleri İnternette Yorum Yazmaya Motive Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Ve Kültürel Değerlerin Bu Motivasyon Faktörleri Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Doktora, A.Akyüz, "Türk Tüketicilerinin Ekolojik Satınalma Davranışlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Model Denemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, F.Kirkbir, "Türkiye’de Termal Turizm Pazarlamasında Müşteri Sadakatine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, E.Cengiz, "Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar Olarak Müzelerde Pazarlama Faaliyetleri: Pazarlama Karması Unsurlarının Müzelerde Müşteri Sadakatine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, M.Kara, "Pazarlama Mühendisliği Yazılımları Modellerinin Pazarlama Performansı Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Kiliç, "Yeni Ürünlerin Ticarileştirme Sürecinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Örneği Üzerinden İrdelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, B.Akmermer, "Türkiye Su Ürünleri Sektörünün Uluslararası Pazarlarda Rekabet Edebilirliğinin Porter’ın Elmas Modeli İle Değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, E.Dişli, "Kümelenen KOBİ'ler İçin Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mobilya İş Kümesinde Bir Uygulama", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, H.Uygun, "Yeni Ürün Geliştirme Ve Ortak Pazarlama Stratejisi: Trabzon Yöresel Turizm Destinasyonları Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, C.Erkan, "Pazarlamada Yeni Ürün Geliştirme ve Çay Sektöründe Tüketiciye Yönelik Bir Uygulama", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, E.Özgenç, "Tüketicilerin Tuzak Pazarlama İle İlgili Bilgi, Kanaat ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, G.Öksüz, "Müşteri Hizmetleri Açısından Çağrı Merkezlerinde Performans Yönetimi: Bankacılık Üzerine Bir İnceleme", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, K.Özkan, "Türkiye’de İlaç Satış Tahmin Araştırması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2008.
Yüksek Lisans, E.Burnaz, "Trabzon İli’nin Pazarlanabilirliği Üzerine Bir İnceleme", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, F.Çamurcu, "Kasaplık Canlı Hayvan Sektöründeki Pazarlama Sorunlarının Çözümünde Ticaret Borsalarının Rolü:Erzincan İli Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Akyüz, "Kargo Taşımacılığında İnternet ve Mobil Ortamlarda Sunulabilecek Hizmet Uygulamaları İle İlgili Tüketicilerin Bilgi, Kanaat ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunma, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Gümüşhane Üniversitesi, Şubat, 2017
Tez Savunma, Tez savunma, Avrasya Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, Avrasya Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Nisan, 2015
Atama, Görev süresi, Gümüşhane Üniversitesi, Haziran, 2015
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2014
A. Personel, Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2014
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Şubat, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2014
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Ekim, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Nisan, 2014
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2013
Atama, Görev süresi, Gümüşhane Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Aralık, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2012
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2012
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Nisan, 2012
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Nisan, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Kasım, 2010
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Haziran, 2010
A. Personel, Komisyon Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2010
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2010
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2010
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Aralık, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Kasım, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2009
A. Personel, Komisyon Üyesi, KTÜ, Kasım, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mart, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mart, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ocak, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Şubat, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Nisan, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2007
A. Personel, Sınav komisyonu, KTÜ, Aralık, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Şubat, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Kasım, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Aralık, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Eylül, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Şubat, 2007
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2006
Atama, Görev süresi uzatımı, KTÜ, Eylül, 2006
Atama, Görev süresi uzatımı, KTÜ, Aralık, 2006
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Aralık, 2006
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2006
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Kasım, 2006
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mart, 2006
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Haziran, 2006
A. Personel, Sınav komisyonu, Gümüşhane Üniversitesi, Temmuz, 2005
A. Personel, Sınav komisyonu, Giresun Üniversitesi, Ağustos, 2005
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Eylül, 2005
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mayıs, 2005
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2005
A. Personel, Sınav komisyonu, KTÜ, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Aralık, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Temmuz, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Kasım, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ağustos, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Ekim, 2004
Tez Savunma, Tez savunma, KTÜ, Mart, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi