Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Beşgen A., Engin H.E., Aydintan E., "First term interior design studio as a process of teaching, learning and expressing", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, no.16, pp.3461-3473, 2011 (Link)
Barli O., Sari R.M., Elmali D., Aydintan E., "Anthropometric evaluation of the creches children furniture in Turkey", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.30, pp.853-865, 2006
Barli O., Elmali D., Midilli R., Aydintan E., Ustun S., Sagsoz A., et al., "Anthropometry of male and female children in creches in Turkey", COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.29, pp.45-51, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydintan E., "İç Mekan Yüzey Tasarımlarında Mesaj - Kullanıcı İlişkisi Üzerine Deneysel Bir İrdeleme", Online Jurnal of Art and Design, vol.., no.., pp.41-55, 2016 (Link)
Araz Ustaömeroğlu A., Aydintan E., Erbay M., Küçük P., Sadiklar Z., "The Impact of Basic Design Studio Courses on Interior Design: KTU Model", Procedia- Social and Behavioral Sciences , vol.., no.., pp.1889-1896, 2015 (Link)
Aydintan E., "İç Mekanda Odak Yüzeyi: Yarar ve Dizim İlişkisi Üzerine Bir İrdeleme", Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, cilt.., no.., ss.45-55, 2015 (Link)
Aydintan E., Sağsöz A., "İç Mekanda Odak Yüzeyi: yarar ve Dizim İlişkisi Üzerine Bir İrdeleme", K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Bülteni, cilt.., no.., ss.45-55, 2015 (Link)
Aydintan E., Öztürk Gül E., Faiz Büyükçam S., İsmailoğlu S., "Bir Konağın Söylemleri", Yapı Dergisi, cilt.., no.., ss.90-96, 2015 (Link)
Tavşan C., Engin H.E., Aydintan E., "Trabzon Bedesteni Restorasyon Uygulaması", VAKIFLAR DERGİSİ, cilt.., no.., ss.123-131, 2014 (Link)
Aydintan E., Efe Ziyrek B., "The Effects Of Illusive Focus Surfaces On User Circulation", INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, vol.5, no.3, pp.103-114, 2013 (Link)
Aydintan E., Karadayi G., "The Impact of Color and Texture on users’ Appreciation in Buildings within a Historical Environment", European Jurnal Of Scientific Researc, vol.., no.3, pp.479-490, 2012 (Link)
Temel H. , Aydintan E., "Yapay Aydınlatma – Vitrin İşlevi İlişkisi", Yapı Dergisi, cilt.., no.., ss.116-120, 2012 (Link)
Özdemir İ., Tavşan C., Aydintan E., Akgül B., Onur D., "Fiziksel Yenilemeye Örnek: Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Binasının Kitapevine Dönüşümü", TMMOB İçmimarlar Odası İçmimar Dergisi, cilt.., no.., ss.78-84, 2012 (Link)
Aydintan E., Zorlu T., Akgül B., Kurak Açici F., Onur D., Aras A., et al.,"Çocuk Kütüphanesi Tasarımı Üzerine Üç Boyutlu Söylemler", İçmimar İç mimari, Tasarım ve Yaşam Kültürü Dergisi, cilt.21, ss.46-53, 2012
Zorlu T., Aydintan E., Engin H.E., "Tanjant ve Karadeniz Sahil Yollarının Trabzon Kent Kimliğine Etkileri", TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi , cilt.., no.., ss.54-59, 2010 (Link)
Araz Ustaömeroğlu A., Aydintan E., Engin H.E., "Tasarım Eğitiminde Temel Tasarımın Yeri", YAPI DERGİSİ, cilt.., no.., ss.92-96, 2009 (Link)
Barli O., Aydintan E., Ustun S., Sari R.M., Elmali D., Ozgen S., et al., "Anthropometrıc Evaluatıon Of Kındergarten Children In Turkey", TMMOB Makina Mühendisleri Odası Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.17, no.., ss.2-8, 2006 (Link)
Barli O., Aydintan E., Elmali D., Sari R.M., "Anthropometric Evaluation of the Kindergarten Children Furniture in Turkey", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, no.., ss.385-404, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydintan E., Erbay M., Onur D., Efe Ziyrek B., Kavaz İ., "Işık ve Gölgeden Mekana: KTÜ iç Mimarlık Bölümü Atölye Çalışması", 5.Uluslararası İç Mimarlık Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2016, vol.1, no.5, pp.245-259
Araz Ustaömeroğlu A., Aydintan E., Erbay M., Küçük P., Sadiklar Z., "The İmpact of Basic Design Studio Courses on İnterior Design: KTU Model", 7th World Conference on Educational Sciences, Atina, YUNANISTAN, 5-7 Şubat 2015, no.197, pp.1889-1896 (Link) (Özet) (Abstract)
Keskin H., Aydintan E., "Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Binasının Sürdürülebilirlik Açısından Geleneksel Mimari İle Karşılaştırılmalı Bir İrdelemesi", I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2015, cilt.., no.., ss.207-218 (Link)
Kafil P., Aydintan E., "İç Mekanda Postmodern Arayışlar; Enstalasyon Sanatı", I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2015, cilt.., no.., ss.317-325 (Link)
Aydintan E., Onur D., Efe Ziyrek B., "İç Mimarlık Eğitimi Sahnesinde Sanatın Rolü: “Kinetik Sanat” Özelinde Bir İnceleme", İç Mimarlık Eğitimi 3. Ulusal Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2015, cilt.., no.., ss.85-99 (Link)
Nayeb Khosroshahi A., Aydintan E., "Bir Esin Kaynağı Olarak Bitkisel Süslemeler; İran, Cami Mihrapları Örneği", I. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 12-13 Ekim 2015, cilt.., no.., ss.337-346 (Link)
Aydintan E., "Mekan Tasarımında Kültürel Yaklaşımlar", II. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2010, cilt.., no.., ss.6-20 (Link)
Aydintan E., "İç Mekanda Konfor ve Aydınlatma Tasarımı İlişkisi", Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2010, cilt.., no.., ss.339-346 (Link)
Aydintan E., "Bir Tasarım Oyunu: Galatı His", Tasarımda Genç Bakışlar Ulusal Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Ekim 2010, cilt.., no.., ss.89-99 (Link)
Beşgen A., Aydintan E., Engin H.E., "Once Upon a Time, There was a story in the name of design", Design Train Congress, Amsterdam, HOLLANDA, 5-7 Haziran 2008, vol.., no.., pp.160-182 (Link)
Aydintan E., "Değişimin Tetikleyicisi Olarak Teknoloji Kavramı ve İç Mimarlık İlişkisi", I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2008, cilt.., no.., ss.144-164 (Link)
Araz Ustaömeroğlu A., Aydintan E., Engin H.E., "Temel Tasarımın Eğitimdeki Yeri – K.T.Ü İç Mimarlık Örneği", I. Ulusal İç Mimarlık Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2007, cilt.., no.., ss..-. (Link)
Candaş Kahya N., Ozgen S., Aydintan E., Sagsoz A., "Yaşlıların Huzurevlerinden Fiziksel Beklentileri: Trabzon Huzurevi Örneği", III. Ulusal Yaşlılık Kongresi konferansı dahilinde, İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2005, cilt.., no.., ss.323-339 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydintan E., Zorlu T., Akgül B., Onur D., Aras A., Aktaş E., Ed., "1. Ulusal İç Mimari Tasarım Sempozyumu Bildiri Kitabı", KTÜ Basımevi, TRABZON, 2015
Aydintan E., Sagsoz A., "Grafik Tasarım ve İç Mekan", Trabzon, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, TRABZON, 2009 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Aydintan E., "Özgün Çözümler Üreten İç Mimarlar Yetiştiriyoruz", Diger, ss.52-56 / 5, 2016
Aydintan E., "Teoriden Gerçeğe İç Mimarlığı Deneyimlemek", Diger, ss.106-107 / 2, 2014 (Link)
Aydintan E., "Tasarım Buluşmaları’11-Kelebek Etkisi", Sunum, ss.., 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi