Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1972 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programından mezun oldu. Takip eden bir sene boyunca bu sektörde hizmet verdi. 1993 yılında özel yetenek sınavını kazanarak başladığı K.T.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden 1997 yılında bölümde ikincilik, fakültede ikincilik ve üniversite genelinde üçüncülük dereceleri ile mezun oldu. 1998 yılında K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosuna Mimarlık Bölümünde Araştırma görevlisi olarak atandı. 2001 yılında, “Yüzey Kaplama Malzemelerinin İç Mekan Algısına Anlamsal Boyutta Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma” adlı Yüksek Lisans çalışmasını tamamlayarak, K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans programından mezun oldu. Aynı yıl K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktora programını kazandı. 2005 yılında “İç Mekan Yüzeylerinden Duvarlarda Grafik Tasarım: Yararsal ve Dizimsel Açıdan Bir Analiz Çalışması” adlı Doktora çalışmasını tamamlayarak, K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktora programından mezun oldu. Aynı yıl K.T.Ü. Mimarlık Fakültesine Araştırma Görevlisi kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında  K.T.Ü. Mimarlık Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 2014 yılında ise Doçent unvanını alarak aynı fakültede Doçentlik kadrosuna atandı. Bölüm içinde araştırma ve uygulama projelerinde, tüm bölüm etkinliklerinde ve bölüm komisyonlarının birçoğunda görev aldı. Ayrıca, İç Mimarlık Anabilim dalındaki birçok derste yürütücü olarak görev aldı. Bununla beraber, yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklere “makale, bildiri, seminer..vb.” ile katıldı. Halen K.T.Ü. Mimarlık Fakültesi kadrosunda Öğretim Üyesi olarak çalışmakta ve İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Biography (EN) :He was born in Trabzon in 1972. He completed his primary, secondary and high school education in Trabzon. He was graduated from Karadeniz Technical University Trabzon Vocational High School Tourism and Hotel Management program. During the following year he served in this sector. In 1993, he passed a special skill exam and started K.T.U. Engineering Architecture Faculty Interior Architecture Division and was graduated in 1997 in second place within the faculty and thirds place within the university. In 1998, he was assigned as researcher in 1998 to K.T.Ü. Science Institute Architecture Division.   In 2001, he completed his master thesis named “an experimental study about the effect of surface coating materials on internal space perception at semantic dimension” and was graduated from the master program of K.T.U. Architecture Faculty Architecture Division.  The same year he was nominated for the K.T.U. Architecture Faculty Architecture Division doctorate program. In 2005 he completed his doctorate study named “graphical design on walls which are interior space surfaces: an analysis study in beneficial and syntagmatic means.”  and was graduated from the doctorate program of K.T.U. Architecture Faculty Architecture Division. Same year he was assigned as lecturer to K.T.U. Architecture Faculty. In 2008, he was assigned as assistant professor to K.T.U. Architecture Faculty. In 2014 he received the title of associate professor and was assigned to the same faculty.    He took part in research and application projects, all division activities and most of division commissions within the division. Besides, he played role as corrdinator in many lessons within interior architecture division. Moreover, he attended local and international scientific events by “article, announcement, seminar, etc.”   He is still working as a lecturer in K.T.U. architecture Faculty and continues his duty as Head of Interior Architecture Division. 
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi