Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ
Ana Bilm Dalı : COĞRAFYA EĞİTİMİ
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : aseyihogluktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/aseyihoglu/
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ ABD, 2003-2007
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞ ABD, 2001-2003
Lisans, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ Uygulamaları", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜRÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, "RİZE VE YAKIN ÇEVRESİNDE BULUNAN GENEL LİSELERİN VE MESLEK LİSELERİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ", GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜRÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ Mayıs, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
DRAMA, ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ, 2014
CBS, TÜBİTAK PROJESİ KAPSAMINDA, 2011
DOĞA EĞİTİMİ (TRAKYA ENEZ), TÜBİTAK PROJESİ KAPSAMINDA , 2005
DOĞA EĞİTİMİ (AKSARAY), TÜBİTAK PROJESİ KAPSAMINDA, 2003
DOĞA EĞİTİMİ (KAÇKAR DAĞLARI), TÜBİTAK PROJESİ KAPSAMINDA , 2002
Araştırma Alanları
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
COĞRAFYA EĞİTİMİ
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2011 - 2013
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2008 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 04.02.2013 - Devam Ediyor
ÜNİVERSİTE TEMSİLCİSİ, RİZE KENT KONSEYİ , , 01.11.2009 - 17.11.2010
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanlğı, , 03.11.2008 - 10.11.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ sosyal bilgiler ABD, , 28.10.2008 - 03.11.2009
ÖĞRETMEN, MEB , , 05.09.2001 - 10.11.2015
Verdiği Dersler
Coğrafya Öğretiminde Kavram Karikatürleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Coğrafya Eğitiminde Seçilmiş Konular, Lisans, 2014-2015
Coğrafya Öğretimine Eleştirel Yaklaşım, Yüksek Lisans, 2013-2014
HİDROGRAFYA I-II-III, Lisans, 2013-2014
TURİZM COĞRAFYASI, Lisans, 2013-2014
Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Lisans, 2013-2014
ULAŞIM COĞRAFYASI, Lisans, 2012-2013
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2012-2013
KLİMATOLOJİ I-II, Lisans, 2012-2013
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2011-2012
Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, 2011-2012
İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim, Lisans, 2011-2012
Antropoloji, Lisans, 2011-2012
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2011-2012
Ülkeler Coğrafyası, Lisans, 2011-2012
Doğal Afetler ve Türkiye, Lisans, 2011-2012
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2011-2012
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri, Lisans, 2011-2012
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Lisans, 2011-2012
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans, 2011-2012
EĞİTİMDE ZİHİN HARİTALARI, Yüksek Lisans, 2009-2010
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ, Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, F.Özmen, "Coğrafya Eğitiminde Zihin Haritaları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ, Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, İ.Özgürbüz, "Coğrafya Ders Kitaplarındaki Analojilerin ve Metaforların Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜRÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ, Şubat, 2013.
Yüksek Lisans, S.Yarar, "Flash Programı ile Desteklenmiş Öğrenme Nesnelerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, Nisan, 2010.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, SAVUNMA, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, Mart, 2012
A. Personel, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNV, Ocak, 2012
A. Personel, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2008
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şeyihoğlu A., Özgürbüz İ.E., "Coğrafya ders kitaplarındaki analojilerin incelenmesi", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.163-179, 2015
Şeyihoğlu A., "). Opinions of the geography teacher candidates toward mind maps", EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW, vol.8, pp.191-202, 2013
Şeyihoğlu A., Yarar Kaptan S., "Beyin temelli öğrenme yaklaşımının sınıf öğretmen adaylarının coğrafya dersindeki tutum ve başarılarına etkisi", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.380-393, 2012
Şeyihoğlu A., "A study of developing an attitude scale towards nuclear energy for pre-service teachers", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.4, pp.34-39, 2012
Şeyihoğlu A., Birinci Konur K., Sezen G., Tekbıyık A., "Bir bilim kampı uygulamasının değerlendirmesi: gizemli dünyanın eğlenceli keşfi", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.1589-1608, 2011
Şeyihoğlu A., Kartal A., "Yapılandırmacı yaklaşım temelli ilköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde zihin haritalama tekniğine ilişkin öğretmen görüşleri", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.1613-1656, 2010
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şeyihoğlu A., Kartal A., "Views of the students on mind mapping technique in social studies course", Ankara University Journal of Faculty of Educatıonal Sciences, vol.46, pp.111-131, 2013
Şeyihoğlu A., Tekbıyık A., Sezen G., Birinci Konur K., "Aktif öğrenmeye dayalı bir yaz bilim kampının öğrenciler üzerinde etkilerinin incelenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.1383-1406, 2013
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "The opinions of classroom teacher candidates on activity-based environmental education", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.355-370, 2012
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "“Mind maps” in the metaphors of geography teacher candidates", International Online Journal Of Educational Sciences, , vol.4, pp.283-295, 2012
Şeyihoğlu A., Yarar Kaptan S., "Elementary students’ opinions of learning objects: a social studies course case", Journal of Educational Sciences Research (JESR), , pp.119-132, 2011
Şeyihoğlu A., Kartal A., Geçit Y., "Hayat bilgisi dersinde çalışma yapraklarının öğrenci açısından değerlendirilmesi ve başarıları üzerine etkisi", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.15-24, 2011
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "Türkiye'de bilgisayar destekli coğrafya öğretimi konusunda yapılan çalışmaların incelenmesi", Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.23, ss.327-351, 2011
Şeyihoğlu A., Gençer G., "Hayat bilgisi öğretiminde “metafor” tekniğinin kullanımı", Türk Fen Eğitimi Dergisi, , vol.8, pp.83-100, 2011
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "Üstün yetenekli öğrencilerin coğrafyaya yönelik tutumlarının kişisel özellikleri açısından incelenmesi", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.45-58, 2011
Şeyihoğlu A., Birinci Konur K., "Determining the dominant learning styles of pre-service teachers and examining them according to some variables", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, pp.129-141, 2011
Şeyihoğlu A., Geçit Y., " Sınıf öğretmenlerinin “coğrafya” imajları, ", Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.59-75, 2010
Şeyihoğlu A., "Çoklu zekâ kuramı destekli eğitimin dokuzuncu sınıf coğrafya derslerinde başarıya etkisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1-22, 2009
Şeyihoğlu A., "Çoklu zekâ temelli uygulamaların öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutumlarına etkisi", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.113-123, 2008
Eserünaldı Ü., Şeyihoğlu A., "Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi", Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-13, 2008
Şeyihoğlu A., Yüksel I., Aydoğan A., "9. Sınıf öğrencilerinin akarsular konusundaki temel kavramları öğrenme düzeylerinin tespiti", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi , cilt.16, ss.177-185, 2008
Şeyihoğlu A., Turan I., "Özel dershanelerde coğrafya öğretiminin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.279-293, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Şeyihoğlu A., Yarar Kaptan S., "Ölçme-değerlendirme sürecinde sınıf öğretmenlerinin tercihleri ve sebepleri", , I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.?-
Şeyihoğlu A., "Coğrafya Öğretmen Adayları Açısından Coğrafi Bilginin Önemi, ", VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, - , ss.?-
Şeyihoğlu A., "The motivatıon level of geography teaching students about their occupations", Jubilee Scientific Conference With International Participation Under The Headding Science, Education And Time As Our Concern, BULGARISTAN, - , pp.?-
Şeyihoğlu A., "The effect of multiple intelligence theory of students attitude to tend that lecture for geographic education", IV. International Balkan Scientific Congress, BULGARISTAN, - , pp.?-
Şeyihoğlu A., Yüksel I., "The use of a different model in geography education", Jubilee National Scientific Conference With International Participation, Twenty Years Union of Scientist of Bulgaria Branch Smolyan Jubilee National Scientific Conference With International Participation , BULGARISTAN, - , pp.484-
Şeyihoğlu A., Yüksel I., "Evaluation of various kinds of high schools in turkey in terms of geography education", Jubilee National Scientific Conference With International Participation, Twenty Years Union of Scientist of Bulgaria Branch Smolyan Jubilee National Scientific Conference With International Participation , BULGARISTAN, - , pp.505-
Şeyihoğlu A., "Concept errors in geography teaching", , The Third International Balkan Scientific Congress Interculturality In The Educational Process, MAKEDONYA, - , pp.367-
Şeyihoğlu A., Yarar Kaptan S., "İlköğretim öğrencilerinin öğrenme nesnelerine yönelik düşünceleri", II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.1317-
Şeyihoğlu A., Şeyihoğlu Ş., Şeyihoğlu Ş., "Hayat bilgisi dersi web tabanlı öğrenme nesnelerinin görsel tasarım elemanları açısından incelenmesi", III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.90-
Şeyihoğlu A., Tekbıyık A., Birinci Konur K., ""GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları" Projesinden Yansımalar", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, - , ss.?-
Şeyihoğlu A., Canbay A., "Human and music in geography education", Jubilee Scientific Conference With International Participation Under the Headding Science, Education And Time As Our Concern, BULGARISTAN, - , pp.?-
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "Examining the views of parents in terms of various variables related to values of high school geography curriculum", II. International Conferance on New Trends In Education and Their Implications, Journal of Educational And Instructional Studies In The World, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.568-
Şeyihoğlu A., Birinci Konur K., "Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik deneyimleri", I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, - , pp.11-
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "The criteria that candidates suggest in evaluation of teaching practices of life science/social studies", II. International Conferance on New Trends In Education and Their Implications, Journal of Educational And Instructional Studies In The World, ANTALYA, TÜRKIYE, - , pp.699-
Şeyihoğlu A., Özgürbüz İ.E., "Coğrafya ders kitaplarındaki metaforların incelenmesi", Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.?-
Şeyihoğlu A., Özgürbüz İ.E., "İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı ve çalışma kitabında yer alan analojilerin incelenmesi", 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, - , ss.56-
Şeyihoğlu A., Tekbıyık A., Sezen G., Birinci Konur K., "İlköğretim öğrencilerine yönelik bir bilim kampından yansımalar: gizemli dünyanın eğlenceli keşfi yaz bilim kampı-II", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2010, ss.00-00
Şeyihoğlu A., Akif Erbaş M. , "Hayat bilgisi dersinde tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğiyle doğru-yanlış test tekniğinin karşılaştırılması", IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , SİVAS, TÜRKIYE, 9-11 Temmuz 2010, ss.00-00
Şeyihoğlu A., Turan I., "Çoklu zekâ kuramının coğrafya öğretiminde uygulanabilirliği", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Kitapçığı, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2003, ss.62-71
Kitap ve Kitap Bölümleri
Şeyihoğlu A., Ed., "1461'DEN GÜNÜMÜZE TRABZON TABLOLARI", SEÇİL Sistem Ofset Basım Yayım, İSTANBUL, 2015
Şeyihoğlu A., Kartal A., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem ve Teknikler ", Sosyal bilgiler öğretimi , Ramazan Sever, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.155-274, 2015
Şeyihoğlu A., Uzunöz A., Akbaş Y., Gençtürk E., Ed., "Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2012
Şeyihoğlu A., Kartal A., Akbaş Y., "Uygulama Örnekleri İle Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Zihin Haritaları", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Şeyihoğlu A., Uzunöz A., "Ders Planları ve Uygulama Örnekleri İle Coğrafya Öğretiminde Çoklu Zekâ", Anı Yayıncılık, ANKARA, 2012
Şeyihoğlu A., Uzunöz A., "Örnekleri ile okul dışı eğitim faaliyetleri", Doğa Eğitimi Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek, , Uzunöz, A., Şeyihoğlu, A., Akbaş, Y., Gençtürk, E, Ed., Anı Yayıncılık, ANKARA, ss.1-10, 2012
Şeyihoğlu A., Geçit Y., "Öğrenme ve öğretme stratejileri", Öğretim İlke ve Yöntemleri , Mehmet Küçük, Selami Yangın, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.77-107, 2012
Şeyihoğlu A., "Eğitimin Sosyolojik Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş , Ali Rıza Akdeniz, Mehmet Küçük, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.65-80, 2011
Diğer Yayınlar
Şeyihoğlu A., "Türkiye’de atmosfer kökenli (meteorolojik-klimatolojik) doğal afetlerin bugünü ve yarını", Sunum, ss.?, 2005
Desteklenen Projeler
"Proje Tabanlı Öğrenme İçin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), ", TÜBITAK Projesi, 2229, Uzman, 2013
"Altındere Vadisi Milli Parkı ve Trabzon Çevresi Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 4004, Uzman, 2012
"Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı ", TÜBITAK Projesi, 4004, Uzman, 2011
"Flash Programı ile Desteklenmiş Öğrenme Nesnelerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması ", BAP Y.Lisans, bap 01, Yönetici, 2011
"GEMS Tabanlı Yenilikçi Öğretim Uygulamaları ", TÜBITAK Projesi, 4005, Uzman, 2014
"Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Zihin Haritaları ", BAP Arastırma Projesi, bap01, Yönetici, 2013
"Trabzon Tarihi ve Coğrafyasının Tuvale Aktarımı ", BAP Arastırma Projesi, bap 01, Yönetici, 2013
"Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı ", TÜBITAK Projesi, 4004, Yönetici, 2010
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
VII ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Nevşehir, Mayıs 2015
• Yapılandırıcı Yaklaşım Temelli Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Örnek Uygulamaları, Artvin, Mayıs 2009
• VII Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Rize, Şubat 2008
Coğrafi Çevreye Uyum, Rize, Mayıs 2008
Bilimsel Hakemlikler
Doğu coğrafya dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
African Journal of Educational Studies (AJES), Dergide Hakemlik, Ocak 2014
British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Hacettepe Eğitim Hakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Education Research Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Uşak eğitim Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Educational Research and Reviews, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bilim Kurulu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2013
11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2012
III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 34
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 5
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 19
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 10
Ödüller ve Burslar
Şeyihoğlu A, "YAYIN TEŞVİK, TÜBİTAK, Ocak 2015
Şeyihoğlu A, "YAYIN TEŞVİK, TÜBİTAK, Ocak 2012
Şeyihoğlu A, "YAYIN TEŞVİK, TÜBİTAK, Ocak 2011
Şeyihoğlu A, "YAYIN TEŞVİK, TÜBİTAK, Ocak 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi