Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ARZU KALIN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI
Ana Bilm Dalı : PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : arzukktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/arzuk/
Ofis : 202
Posta Adresi : KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 61080 TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, 1997-2004
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı, 1994-1997
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990-1994
Yaptığı Tezler
Doktora, "ÇEVRE TERCİH VE DEĞERLENDİRMESİNDE GÖRSEL KALİTENİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ: TRABZON SAHİL BANDI ÖĞRNEĞİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, "BİTKİLERİN ANLAMSAL BOYUTU: FARKLI FONKSİYONLARDAKİ BİNA VE MEKANLARLA ANILABİLEN BİTKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Şubat, 1997.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Peyzaj Mimarisi
Görsel Peyzaj Değerlendirme
Kentsel Peyzaj Planlama
Yaya Bölgeleri
Çevresel Psikoloji
Görsel Kalite
Peyzaj Mimarlığı Stüdyo Eğitimi
Göstergebilim
Peyzaj Tasarım
Kentsel Tasarım
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Tasarım/Planlama /Proje/Uygulama
Peyzaj Tasarımı
Mimarlık ve Çevre Psikolojisi
Gösterge Bilim
Web Of Science Araştırma Alanları
Architecture
Environmental Studies
Urban Studies
Psychology, Experimental
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2004 - 2015
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 1994 - 2005
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı Bölümü, , 16.12.2015 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus-Farabi -Mevlana, 01.02.2007 - 01.10.2015
Jüri Üyelikleri
Atama, Yardımcı Doçentlik Kadro Ataması Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Tuğba DÜZENLİ'nin Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, Sema MUMCU'nun Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şubat, 2009
Tez Savunma, Armağan Seçil MELİKOĞLU'nun Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Serap YILMAZ'ın Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2008
Yarışma , Kalkınma Mahallesi Parkı Bölgesel Fikir Projesi Yarışması, Trabzon Belediyesi, Kasım, 2004
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kalin A., Yilmaz D., "A STUDY ON VISIBILITY ANALYSIS OF URBAN LANDMARKS: THE CASE OF HAGIA SOPHIA (AYASOFYA) IN TRABZON", METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.29, pp.241-271, 2012 (Link)
Ozbilen A., Kalin A., "The semantic value of plants in the perception of space", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.36, pp.257-279, 2001 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kurdoğlu B.Ç., Kurt Konakoğlu S.S., Usta Z., Çelik K.T., Demirel Ö., Kalin A., "Amasya Kent Örneğinde Yeşilyol Güzergâhlarının AHS ile Öncelikli İşlevlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma", Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, ss.21-30, 2016
Kalin A., Eroğlu E., Acar C., Çakır G., Güneroğlu N., Kahveci H., et al.,"Visual Quality in Landscape Character Studies: Example of Mountain-Road Corridor in Turkey", Journal of Balkan Ecology, no.2, pp.161-179, 2014
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kalin A., Akyol D., Tarakci Eren E., "PEYZAJ MİMARLIĞI İLK YIL EĞİTİMİNDE KAVRAMDAN MEKANA GEÇİŞİN ANAHTARI OLARAK TEMEL TASARIM STÜDYOSU PRATİĞİ", 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.0-0
Kalin A., Kurt Konakoğlu S.S., Kurdoğlu B.Ç., "Kamusal Alanlardaki Değişime Dair Metropol Kentlerindeki Yeşil Alan Politikaları", 2. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2017, pp.795-796
Kalin A., Yazıcı T., "Silhouette Analysis of Coastal Landmark Ayasofya", Marine Coastal Development Sustainability MACODESU 2015, TRABZON, TÜRKIYE, 18 Eylül - 20 Aralık 2015, pp.167-167
Eroğlu E., Acar C., Çakır G., Kalin A., "A BASED ON ECOLOGICAL IDENTIFICATION OF LANDSCAPE CHARACTER IN MOUNTAIN ROADSIDE CORRIDOR BY USING LANDSCAPE METRICS", International Conference "APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS, Batumi, GURCISTAN, 7-10 Mayıs 2015, pp.52-52
Doğan F., Kalin A., "Searching for User's Profile in Urban Parks:The Case Study of Trabzon City", BENA 2012-Suatainable Landscape Planning and Safe Environment, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2012, pp.335-341
Kalin A., "Landscapes We Raised in: Understanding the City From its Lived Landscapes", Scales of Nature- 48th IFLA World Congress, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.331-331
Acar C., Eroğlu E., Çakır G., Kalin A., "Mountaion Road Corridors of Turkey and Landscape Character Assessment: Road Corridor of Ataköy-Sultanmurat-Uzungöl", Scales of Nature- 48th IFLA World Congress, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.469-469
Kalin A., "Urban Expansion and the Change of Urban Landscape in Trabzon", URBIO2010- Proceedings of the 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, JAPONYA, 18-22 Mayıs 2010, pp.305-305
Kalin A., "Learning From Landscape Patterns:An Investigation on Landscape Patterns Signifying Countries, Japan and Turkey", The 1st International Symposium on Turkish and Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, vol.3, pp.1150-1173
Kalin A., "Advances in Research on Sustainable Management and The Role of Academic Education", Mountain Forests in a Changing World-, Viyana, AVUSTURYA, 2-4 Nisan 2008, pp.28-29
Şendur E., Dirlik Y., Kalin A., "Doğal Çevrelerde Koruma ve Kullanım", V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2004, cilt.3, ss.24-28
Hacifazlioğlu M., Kalin A., "Türkiyede Açılan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Aşılanan Çevre Ahlakına Dair Sorular", V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 29 Nisan - 1 Mayıs 2004, cilt.3, ss.5-8
Kalin A., Oktan E., "A Sample Study About Visual Assessment in Functional Planning of a Forest Area:Karagöl", Decision Support For Multiple Purpose Forestry-A Transdisciplinary Conference on the Development and Appliction of Decision Support Tool for Forest Management, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Nisan 2003, pp.1-9
Kalin A., Pulatkan M., Gedikli R., Acar C., "Formal Aeshetic Characteristics of Unique Natural Landscapes As Showing Difference from Its Own Geography: An Assesment for Turkey", Our Visual Landscape Conference, Ascona, ISVIÇRE, 23-27 Ağustos 1999, pp.57-57
Ozbilen A., Kalin A., "Perception of trees as a Sign: An investigation About Trees, Their Usage and Attractive Power", Our Visual Landscape A Conference on Visual Resource Management, Ascona, ISVIÇRE, 23-25 Ağustos 1999, pp.10-10
Ozbilen A., Demirel Ö., Kalin A., Yaylali T., "Trabzon için Etkili Olan Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Araştırma", 2. Ulusal Akustik ve Gürültü Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1996, ss.243-250
Yenidoğan U., Kalin A., "KTÜ Çevre Kolu Esiroğlu Beldesi Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Peyzaj Düzenlemesi Örnek Projesi", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.4, ss.91-95
Ozbilen A., Demirel Ö., Kalin A., "Trabzon Parklarındaki Gürültü Kirliliğine Yeşil Dokuyla Çözüm Yaklaşımı", I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 1995, cilt.1, ss.159-168
Ozbilen A., Kalin A., "KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim- Öğretim Çizgisi Ve Programları", Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Ve Evrensel Entegrasyonu Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 29-30 Mayıs 1995, ss.45-47
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kalin A., Ozbilen A., Çevik S., "A Methodological Research on the Investigation of the Urban Landscapes Using Serial Vision Qualities: The Case of Trabzon City", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Toth B., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.58-80, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Kültürel Değişime Bağlı Etkinlik ve Mekan Değişiminin Belirlenmesi", BAP Diğer, 9480, Yönetici, 2016
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi