Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toksoy S.E., Akdeniz A.R., "Determining Student Difficulties in Solving Problems Related to Force and Motion Units via Hint Cards", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.343-362, 2015 (Link)
Akdeniz A.R., "Exhibited Steps By Teachers While Solving Problems About "Force And Motion" Unit Which In 10th Class", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.166-180, 2013
Akdeniz A.R., "Effect Of 5e Teaching Model On Student Teachers' Understanding Of Weightlessness", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.19, pp.470-488, 2010
Akdeniz A.R., Tekbiyik A. , "A Meta-Analytical Investigation Of The Influence Of Computer Assisted Instruction On Achievement In Science", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.11, pp.112-119, 2010
Akdeniz A.R., Karamustafaoğlu O., "Demostration Of The Fundamental Behavioral Skillsimproved By Prospective Physics Teachers In Practice Schools", Education, vol.127, pp.591-599, 2007
Saka A.Z., Cerrah Özsevgeç L., Akdeniz A.R., Ayas A.P. , "A Cross-Age Study Of The Understanding Of Three Genetic Concepts: How Do They Image The Gene, Dna And Chromosome? ", JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY, vol.15, pp.192-202, 2006
Ayas A.P., Çepni S., Akdeniz A.R., "Development Of The Turkish Secondary Science Curriculum", SCIENCE EDUCATION, vol.77, pp.440-443, 1993
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Paliç Şadoğlu G., Akdeniz A.R., "7E Öğrenme Modeline Yönelik Tasarlanan Materyallerin Lise Öğrencilerinin Modern Fizik Başarılarına Etkisi", Journal of Computer and Education Research, vol.3, pp.96-129, 2015 (Link)
Akdeniz A.R., Paliç G., "Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Bir Öğretim Materyalinin Tasarlanması Ve Değerlendirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , cilt.6, ss.67-93, 2012
Akdeniz A.R., Paliç G., "Yeni Fizik Öğretim Programına Ve Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri", Milli Eğitim, cilt.41, ss.290-307, 2012
Kirman Bilgin A., Alev N., Yiğit N., Akdeniz A.R., "Teachers' views about the primary curriculum regarding in-service training variable", Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.2832-2836, 2011 (Link)
Akdeniz A.R., Akbulut Ö., "Fizik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Yapılandırmacı Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , cilt.4, ss.50-63, 2010
Akdeniz A.R., Tekbiyik A., "Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Güncel Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirliği", TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.7, ss.68-91, 2010
Akdeniz A.R., Tekbiyik A., "Bağlam Temelli Ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , cilt.4, ss.123-140, 2010
Akdeniz A.R., Tekbiyik A., "İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Kabullenmeye Ve Uygulamaya Yönelik Öğretmen Görüşleri", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.23-37, 2008
Akdeniz A.R., Atasoy Ş., "Newton’Un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi Ve Uygulanması", Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.4, ss.1-3, 2007
Devecioglu Y., Akdeniz A.R., Ayvaci H.Ş., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.64-72, 2005
Akdeniz A.R., Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri-II Dersinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-19, 2005
Akdeniz A.R., Yiğit N., Karal S.I., "Fizik Öğretmen Adaylarının Konu Alanı Bilişsel Yeterlilikleri ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.27, ss.34-41, 2004 (Link)
Yiğit N., Akdeniz A.R., "Öğretmen Adaylarının Fen-Edebiyat Fakültesindeki Problemleri", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, no.1, ss.77-84, 2004 (Link)
Yiğit N., Akdeniz A.R., "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Değerlendirilmesi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.10, no.2, ss.265-274, 2002 (Link)
Akdeniz A.R., Yıldız İ., Yiğit N., "İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Kavram Yanılgıları", Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.2, ss.72-78, 2001
Yiğit N., Akdeniz A.R., "İlköğretim Fen Öğretimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Bilimsel Süreç ve Mesleki Becerileri Kazandırması Açısından Değerlendirilmesi", F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, cilt.13, no.1, ss.237-242 , 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akdeniz A.R., Eryilmaz S., "Öğrencilerin "Kuvvet ve Hareket" ünitesiyle ilgili problemler çözüm süreçlerinin ipucu destekli problem çözme aracı ile belirlenmesi", 2. Ulusal Fizik Eğitimi kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, cilt.-, no.-, ss.---
Akdeniz A.R., Eryilmaz S., "Öğrencilerin Fizik Problemlerini Çözerken Zorlandıkları Noktalar ve Onlara Sunulması Gereken yardımlar Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri", 3.Uluslararası Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, vol.-, no.-, pp.---
Sarigol J., Akdeniz A.R., "The Effect of The Course Of Teaching Practice On Prospective Science Student Teachers' Teaching Methods and Technical Knowledge of The Subject Of Electromagnetism", Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching (LINELT), TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Aralık 2013, vol.136, pp.463-468
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akdeniz A.R., "Problem Çözme, Bilimsel Süreç ve Proje Yönteminin Fen Öğretiminde Kullanımı", Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi , Çepni S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.221-249, 2015 (Link)
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Ayas A.P. , Akdeniz A.R., "Laboratuvarda Güvenlik", Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Çepni S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.355-364, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi