Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi, 1996 - 2003
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi, 1994 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 18.03.2015 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 16.03.2007 - 10.03.2010
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 30.03.2004 - 22.03.2007
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 10.03.2003 - 17.03.2004
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 17.03.1998 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Şimşek, "Fizik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Gelişiminin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Doktora, Y.Devecioğlu Kaymakçi, "Fizik öğretmen adaylarının fakültede kazandıkları yeterlikleri yansıtabilecekleri uygulama ortamlarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Doktora, A.Tekbiyik, "Bağlam Temelli Yaklaşımla Ortaöğretim 9. Sınıf Enerji Ünitesine Yönelik 5E Modeline Uygun Ders Materyallerinin Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Doktora, G.Tural, "Kütle çekimi, serbest düşme hareketi ve ağırlık konularının öğrenilmesinde 5E öğretim modelinin etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2009.
Doktora, A.Saka, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde 5E Modelinin Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Doktora, O.Karamustafaoğlu, "Fen Bilimleri ve Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları İstenen Becerileri Yansıtabilecekleri Ortamların Düzenlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Doktora, Ö.Keser, "Fizik Eğitimine Yönelik Bütünleştirici Öğrenme Ortamı Tasarımı ve Uygulanması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Doktora, N.Yiğit, "Fizik Eğitim-Öğretiminde Öğretmen Merkezli Program Geliştirme Yaklaşımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Doktora, A.Saka, "Öğretmenlik Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adayları İçin Yürütülebilecek Etkinlikler ve Kazandırılabilecek Davranışların Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Yüksek Lisans, L.Bilim, "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Destek Eğitimi Aşamasında Karşılaştıkları Problemlerin Tespiti", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2006.
Yüksek Lisans, H.Başkan, "Fen Bilgisi Dersinde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğrenci Motivasyonu Üzerine Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2006.
Yüksek Lisans, E.Gürsel, "Yapılandırıcı Öğrenme Kuramına Dayalı ve 5E Modeline Uygun Olarak Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması ve Etkililiğinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Moradoğlu, "Çoklu Zeka Kuramına Uygun Olarak Geliştirilen Rehber Materyallerin Fizik Başarısına Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2006.
Yüksek Lisans, N.Seymen, "Elektrik ve Elektroliz Konularında Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Yüksek Lisans, E.Karagöl, "Hız ve İvme Konularındaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Yönelik Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2004.
Yüksek Lisans, A.Kazancioğlu, "Flash 5 Yardımıyla Mekanik Konularının Öğretimi: Tasarım, Uygulama ve Değerlendirme", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Yüksek Lisans, I.Karal, "Fizik Öğretmeni Adaylarının Konu Alanı Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2003.
Yüksek Lisans, Ş.Kurt, "Fizik Öğretiminde Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Yüksek Lisans, F.Bereketoğlu, "Fizik Öğretmenlerinin Derslerinde Uyguladıkları Etkinlikleri Şekillendiren Faktörler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Yüksek Lisans, A.Saka, "Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Ünitesi İçin Öğretmen Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2001.
Yüksek Lisans, İ.Yildiz, "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Kavram Yanılgıları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2000.
Yüksek Lisans, U.Bektaş, "İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Kavramlarını Anlama Düzeyleri ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1999.
Yüksek Lisans, N.Alev, "Fizik Eğitim Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yaklaşım", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1997.
Yüksek Lisans, N.Yiğit, "Fizik Öğretiminde Örnek Rehber Materyallerin Geliştirilmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi