Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Vezikoüreteral Reflülü Çocuklarda Serum ve İdrar Ghrelin, Leptin ve 8- İsoprostane Düzeylerinin Renal Parenkimal Hasarın Değerlendirilmesindeki Yerinin Araştırılması", BAP Doktora, TTU-2015-5189, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sıçanlarda deneysel siyatik sinir hasarı üzerine Quarcetinin etkilerinin morfolojik fonksiyonel ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi ", BAP Doktora, TDK-2015-5331, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Homosisteinin Diyetle İndüklenmiş Obez Farelerin Yağ Dokusunda OksideLDL Alınımında Rol Oynayan CD 36nın Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi", BAP Diğer, TSA-2015-5323, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bipolar Bozuklukta IL18 IL6 sitokin seviyelerinin ve karbonik anhidraz otoantikorunun bilişsel fonksiyonla ilişkisi", BAP Diğer, THD-2015-5170, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bipolar Bozuklukta edaravonun antioksidan ve nöroprotektif etkisinin değerlendirilmesi: Deneysel hayvan modeli", BAP Diğer, THD-2015-97, Araştırmacı, Devam Ediyor
"LİNOLEİK ASİTİN SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARINAKARŞI ANTİOKSİDAN VE ANTİAPOPTOTİK ETKİLERİ", BAP Y.Lisans, TYL-2015-122, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tüm vücut ışınlamasının erken dönemde tükrük bezlerinde oluşturduğu hasara karşı Edaravonenin koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi", BAP Diğer, THD-2015-5169, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Deneysel Meme Kanseri Modelinde Paklitaksel Tedavisinin Neden Olduğu Oksidatif Stres Üzerine Arı Sütünün Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Z697, Danışman, Devam Ediyor
"Retroperitoneal yağ dokusu denerve edilmiş sıçanlarda retroperitoneal ve epididimal yağ dokularından salgılanan adipokin profillerinin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114S147, Yönetici, Devam Ediyor
"BDNF (Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör)’nin, yağ dokusunda diyete bağlı adipokin salgılanması ve oksidatif strese etkisinin incelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 114S553, Yönetici, Devam Ediyor
"Oksidatif olarak modifiye edilmiş karbonik anhidraza karşı otoantikor oluşumunun ve bu antikorların bazı romatoid hastalıklarla ilişkisinin incelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 8682, Yönetici, Devam Ediyor
"Diyetle İndüklenmiş Obezitede Yağ Dokusundaki Oksidan-Antioksidan Dengenin Adipokin Salgılanması Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 111S252, Yönetici, 2012
"Sıçan yağ hücrelerinde leptinhormonuile karbonik anhidaraz III izoenzimi arasındaki etkileşimin in vitro incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 111S242, Araştırmacı, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi