Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köksal A., "1897 Türk-Yunan Harbi'nde Trabzon Redif Taburları", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.12, ss.235-268, 2018 (Link)
Köksal A., "Giritli Sırrı Paşa’nın Bağdat Valiliği", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.14, pp.197-236, 2014 (Link)
Köksal A., "Ii. Meşrutiyet Dönemi’Nde Vakıfların Yeniden Organizasyonuna Dair İki Eser: İsmail Sıdkı’Nın “Hatırat”I Ve Hamadezade Halil Hamdi Paşa’Nın Layihası", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.33, ss.343-385, 2014 (Link)
Köksal A., "Trabzon Vilayetinin Nüfusu (1876-1878)”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı 15, Güz 2013", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, ss.99-130, 2013
Köksal A., "Dr. Abdullah Cevdet’In Karadeniz Seyahati İzlenimleri", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, ss.97-118, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öksüz H., Köksal A., "93 Harbi'ne Giden Yol: Tersane Konferansı ve Sonuçları", 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) Vatan Neresi? Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2018, pp.1-15
Köksal A., "II. Abdülhamid Döneminde Eğitime Kaynak Arayışlarına Bir Örnek: İşlevini Kaybetmiş Vakıfların (Evkaf-ı Münderiselerin)Maarife Devredilmesi", XVIII. TÜRK TARİH KONGRESİ, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.1-20
Köksal A., "TRABZON’DA AYANLIĞIN ŞEHRİN SOSYAL YAPISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ", l. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 24-26 Nisan 2018, pp.1-15
Öksüz H., Köksal A., "Son Dönem Osmanlı Basınında Almanya'nın Yükselişine Dair Mülahazalar", Uluslararası III. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, ALMANYA, 8-11 Kasım 2018, pp.1-20
Öksüz H., Köksal A., "I. Dünya Savaşı’nda Alman Propaganda Albümlerine Bir Örnek: “Album de la Grande" Guerre”", I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu, 6-9 Aralık 2017, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Aralık 2017, pp.1-15
Köksal A., "Son Dönem Osmanlı Basınında "Sanayi-i Nefise" Bağlamında Geleneksel Sanatlara Bakış", ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU 'YAZMALARDAKİ EL İZLERİ ', TRABZON, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2017, pp.1-15
Köksal A., "II. Abdülhamid Döneminde Gazetecilik Mesleğine Dair Muhtelif Görüşler", TÜRK BASIN TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2016, pp.1-15
Köksal A., "Vilâyet Salnâmelerine Göre Trabzon’da Dinî Hayat (1869-1904)", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, pp.---, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.---
Köksal A., "İngiliz Generali Marsen'in Kafkasya Ve Şimâlî İran'a Ait Notları (1914 - 1918)", 00. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.1-1
Köksal A., "Mahmut Goloğlu’nun Trabzon Tarihi Adlı Eserinde XIX. Yüzyılda Bölgedeki Ağalık Düzenine Bakışı", Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.1-15
Köksal A., "XIX. Yüzyılın Sonlarında Giresun’da Bir Mehdilik İddiası: Hasan Efendi", Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2013, ss.1-15
Köksal A., "Akçaabat’ta Salgın Hastalıklarla Mücadele (1890-1914) ", Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, TRABZON, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2013, ss.1-15
Köksal A., "Samsun Ulu Cami Ve İnşa Süreci", Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim 2011, Samsun’a Parantez Açıyoruz, SAMSUN, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2011, vol.3, pp.693-703
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köksal A., "Maârife Kaynak Olarak Evkâf-ı Münderise", Serander Yayınları, TRABZON, 2019
Köksal A., Usta V., "Yüzyılın Ardındaki Karadeniz Rus Bombardımanları I", Akçaabat Trabzon Belediyesi Yayınları, İSTANBUL, 2018
Köksal A., "Giritli Sırrı Paşa (1844-1895)", Serander Yayınları, TRABZON, 2018
Köksal A., "Osmanlı'dan Günümüze Önemli Bir Kent Mekanı: Millet Bahçeleri", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, Osman Köse, Ed., Canik Belediyesi kültür yayınları, Samsun, ss.359-368, 2016
Köksal A., Ed., "Zamanın İzleri: İşgal, Göç ve Muhacirlik", Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, 2016
Köksal A., "XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Tirebolu’da Âşâr Tahsili Sorunları Etrafında Gelişen Nüfuz Mücadelesi", Tirebolu Tarihi Yazıları, Yüksel Ayhan, Ed., Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği , İstanbul, ss.1-1, 2016
Köksal A., "Savaş ve Duygusal Değişim: 1. Dünya Savaşı’nın Sonunda Osmanlı Basınından Bir Panorama Denemesi", Zamanın İzleri: 100. Yılında 1. Dünya Savaşı, Coşar M., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, ss.103-122, 2015
DİĞER YAYINLAR
Köksal A., "Kitap Değerlendirme: Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Yakov Kefeli,Anılar 1916-1919). ", Diger, ss.185-187, 2014
Köksal A., "Kitap Değerlendirme: Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Mektubat-ı Sırrı Paşa, Ahmet Karaçavuş).", Diger, ss.203-205/3, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi