Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mühendislik Yapılarının Yüksek Sıcaklık Etkisi Altındaki Dinamik Karakteristik Değişimlerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle İncelenmesi", BAP Diğer, FBA-2018-7292, Yönetici, Devam Ediyor
"Polimer Matrisli Nano Parçacık Takviyeli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Optik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2018-7372, Araştırmacı, Devam Ediyor
"International Civil Engineering and Architecture Conference", BAP Diğer, FBT-2018-7957, Yönetici, Devam Ediyor
"Mühendislik Yapılarının Dinamik Yükler Altındaki Performanslarının Yüksek Kapasiteli Sarsma Masası Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Alt Yapı, FAY-2018-7715, Yönetici, Devam Ediyor
"Betonarme ve Çelik Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Yüksek Sıcaklık Etkisi Altındaki Dinamik Karakteristik Değişimlerinin Analitik ve Deneysel Yöntemlerle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 117M819, Yönetici, Devam Ediyor
"Mühendislik Yapılarında Hasar Tespiti ve Uzun Süreli Sağlık İzlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2170644, Yönetici, Devam Ediyor
"Kontrplak Kaplı Ahşap Yapı Perde Duvarlarının Yapısal Davranışları ve Sismik Dayanım Performanslarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115O454, Araştırmacı, 2018
"Kolonları Lifli Polimer (LP) Malzeme İle Sarılmış Betonarme Binaların Dinamik Davranışlarının Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 8940, Araştırmacı, 2016
"Uzun Açıklıklı Karayolu Köprüleri İçin Deneysel Yöntemlere Dayalı Güvenlik Belirleme Methedolojisinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010.112.01.2, Araştırmacı, 2014
"Yapıların Dinamik Özelliklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2006.112.01.1, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi