Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
VERDİĞİ DERSLER
Travmalı Hastada Anestezi (4) ve Riskli Hastada Anestezi, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Travmalı Hastada Anestezi (3) ve Riskli Hastada Anestezi, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Sedo Analjezi Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
Travmalı Hastada Anestezi ve Günübirlik Anestezi, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Travmalı Hastada Anestezi ve Günübirlik Anestezi (2), Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, M.Karasakal, "Spinal Anestezi Altında Opere Edilen Hastalarda, Operasyon Anında Müzik Dinletilmesi Veya Ortam Seslerinin Engellenmesinin Sedasyon Ve Hemodinamik Açıdan Farklılıklarının Araştırılması”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Tıpta Uzmanlık, A.Verep, "Spinal Anestezi İle Yapılan Ortopedik Protez Operasyonlarında Midazolam İnfüzyonu Yapılan ve Yapılmayan Hastalarda Hemodinam, Erken Kognitif Fonksiyonlar ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Tıpta Uzmanlık, A.Cantürk, "Elektif Cerrahi Operasyonu Planlanan Erişkin Hastalarda Preoperatif Anksiyetenin Değerlendirilmesinde Sosyodemografik Faktörlerin Etkisi”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Tıpta Uzmanlık, E.Esen, "Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi operasyonlarında, propofol- remifentanil kombinasyonlarının kas gevşetici kullanmaksızın yapılan trakeal entübasyon koşulları ve hemodinamiye etkisinin karşılaştırılması”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Tıpta Uzmanlık, N.Üstün, "Total diz artroplastisinde periartiküler uygulanan bupivakain + morfin sülfat + sefuroksim aksetil + metil prednizolon + adrenalin’in postoperatif analjezi üzerine etkinliği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Tıpta Uzmanlık, M.Mergan, "Spinal Anesteziyle Elektif Sezaryen Operasyonlarında Midazolam İle Premedikasyon”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2008.
Tıpta Uzmanlık, U.Girişgen, "El ve ön kol cerrahisinde rejyonal intravenöz anestezide prilokain, prilokain-tramadol ve prilokain-ketamin kombinasyonlarının karşılaştırılması”", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi