Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yeni Sentezlenmiş Bazı Triazol Bileşiklerinin Klinik ve/veya Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzimlerin İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Kinetik Olarak ve Moleküller Modellemeyle İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z711, Yönetici, 2016
"Gümüşhane “Göbek” Elmasından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Meyvenin Besin İçeriğinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşenlerinin Aydınlatılması", BAP Y.Lisans, 2010.111.002.9, Araştırmacı, 2015
"Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4’ten Elde Edilen Rekombinant Glukoz İzomeraz ve Fosfotriesteraz Homolog Proteinin Bazı Özelliklerinin Mutasyon ile Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 109T985, Yönetici, 2013
"Bazı Termofilik Bakterilerden Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzim/Enzimlerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, 2010.111.002.14, Araştırmacı, 2014
"Bazı Yeni Termofilik Bakteri Suşlarından Genomik DNA Kütüphanelerinin Oluşturulması, Bu Kütüphanelerden Elde Edilecek Endüstriyel ve/veya Klinik Öneme Sahip Bazı Enzimleri Kodlayan Genlerin Klonlanması, Saflaştırılması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 900, Yönetici, 2012
"Bazı Makromantar, Meyve Dokuları ve Termofilik Bakterilerden Polifenol Oksidaz (PFO) Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasal Reaksiyonlardaki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 566, Yönetici, 2010
"Toprak Kökenli Mucor hiemalis f. corticolus IDM11B Esteraz/Lipazının Saflaştırılması ve MALDI-Mass Spectroscopy Analizi", TÜBITAK Projesi, 107T267, Araştırmacı, 2008
"Termofilik Bir Bakteri Olan Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Klinik ve/veya Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzimleri Kodlayan Genlerin Klonlanması, enzimlerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 106T696, Yönetici, 2009
"Bazı Makromantar Dokularında Endüstriyel Öneme Sahip Lipaz, Ksilanaz ve Polifenol Oksidaz (PFO) Enzimlerinin İncelenmesi", BAP Diğer, 2007.111.002.10, Araştırmacı, 2009
"Çeşitli bitki ve makromantar dokularındaki, polifenoloksidaz (PFO) enzimlerinin özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 40, Yönetici, 2007
"Bazı Yeni Termofilik Bakterilerdeki Isıl Dirençli Endüstriyel Enzimlerin Biyoteknolojisi", BAP Arastırma Projesi, 181, Yönetici, 2005
"Termofilik Bir Bakteride Aldolaz Kodlayan Genin Klonlanması ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, 2002.111.002.2, Yönetici, 2005
"Bazı Termofilik Bakterilerde Sıcaklığa Dayanıklı Lipaz Aktivitelerinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2002.111.002.3, Yönetici, 2004
"Döngel bitkisi (Mespilus germanica L., Rosaceae) Meyvelerinde Polifenol Oksidaz Aktivitesinin Karakterizasyonu", BAP Diğer, 97.111.002.1, Araştırmacı, 1999
"Polihidroksialkanoat Sentezi Enzimlerinin İzolasyonu, Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", BAP Diğer, 96.111.002.9, Araştırmacı, 1998
"Gökkuşağı Alabalığı Mikrozomlarında Anilin Hidroksilazın Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, TBAG-1354, Araştırmacı, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi