Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2002 - 2005
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 2001 - 2002
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 1999 - 2001
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi , 1993 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırma Enstitüsü Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yakıt Uygulama Aratırma Merkezi, , 06.01.2009 - 12.11.2013
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 21.02.2005 - 22.04.2013
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, Enformatik Bölümü, 22.09.2004 - 06.01.2009
VERDİĞİ DERSLER
Endüstriyel Enzimlerin Yapısal Karakterizasyonu, Doktora, 2015-2016
Biyokimya Laboratuvarı-II, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Ö.Faiz, "Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Glukoz İzomeraz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Doktora, M.Yildirim, "Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Fosfotriesteraz Homolog Proteinin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Doktora, M.Çol, "Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Alkalin Fosfatazın Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Doktora, Y.Kolcuoğlu, "Termofilik Geobacillsus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Maltojenik Amilaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Doktora, A.Özel, "Yabani ve Yenilebilir Bir Mantardan Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Sentetik Kimyada Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Doktora, N.Sağlam, "Yeni Bir Termofilik Bakteriden Aldolaz Kodlayan Genin Klonlanması,Transformasyonu, Ekspresyonu ve Karakterizasyonunun İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2006.
Doktora, B.Dinçer, "Bazı Yeni Termofilik Bakterilerin Hücredışı Katalaz Aktivitelerinin Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2005.
Doktora, Ç.Ayna, "TERMOFİLİK BİR REKOMBİNANT GLUKOZ İZOMERAZIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN MUTASYONLA GELİŞTİRİLMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Ayazoğlu Demir, "Yeni Sentezlenmiş Bazı Triazol Bileşiklerinin Klinik ve/veya Endüstriyel Öneme Sahip Bazı Enzimlerin İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Kinetik Olarak ve Moleküler Modellemeyle İncelenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Öz, "Geobacillus caldoxylosilyticus TK4’ten KLONLANAN REKOMBİNANT FOSFOTRİESTERAZ HOMOLOG PROTEİNİNİN MUTASYONU ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Ergenoğlu, "Anopheles gambiae ve Apis mellifera Globinlerinin Klonlanması ve Ön Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, E.Özbek, "Termofilik Geobacillus sp. DF20 Suşundan Esterazın Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, Ç.Ayna, "Termofilik Geobacillus sp. TF17 Suşundan Esteraz Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Yüksek Lisans, L.Konak, "Termofilik Geobacillus thermodenitrificans TH2 Suşundan Glukoz İzomeraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Kutlu, "Yenilebilir Bazı Makromantar Özütlerinin ve Oksim Tipi Ligand Komplekslerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, F.Öz, "Lactarius piperatus Mantarından Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Sentetik Kimyada Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, Ü.Terzi, "Yenilebilir Bazı Makromantar Özütlerinin ve Oksim Tipi Ligand Komplekslerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2009.
Yüksek Lisans, E.Çekirge, "Bazı Yeni Oksim Tipi Lİgand Komplekslerinin Nükleolitik Etkinliğinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, E.Şahin, "Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Türünden İzole Edilen Polifenol Oksidaz Aktivitesinin Tayini ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Camedan, "Yabani ve Yenebilir Bir Mantar Türünde Lipaz/Esteraz Aktivitesinin Tayini ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Y.Kolcuoğlu, "Yabani ve Yenebilir Bir Mantar Olan Macrolepiota mastoidea’da Polifenol Oksidaz Enziminin Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Faiz, " Bir Termofilik Bakterinin, Anoxybacillus gonensis A4, Hücredışı Lipaz/Esteraz Yeteneğinin İncelenmesi ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, A.Kalfa, "Yeni Sentezlenmiş Bazı Triazol Bileşiklerinin Üreazın İnhibisyonu Üzerine Etkisinin Kinetik Olarak ve Moleküler Modellemeyle İncelenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Mart, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav JUrisi, Doçentlik Sınavı, Mart, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınavı Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2015
Yarışma , 46. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK, Mart, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentik Sınavı, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ocak, 2015
Atama, Profesör Atama dosyası incelemsi, Bursa Teknik Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Yardımcı Dıçent Atama Dosyası, Giresun Üniversitesi, Temmuz, 2015
Atama, Doçentlik Atama Dosyası İncelemesi, Kırıkkale Üniversitesi, Aralık, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi