Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baki A., Akşan Kiliçaslan E., "Content Analysis of Curriculum-Related Studies in Turkey between 2000 and 2014", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, no.3, pp.877-904, 2017
Özmen Z.M., Baki A., "Evaluating the Practices of Instructors Teaching Statistics Courses from Different Undergraduate Programs in Terms of Statistical Literacy", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, pp.323-349, 2017
Özyurt Ö., Özyurt H., Güven B., Baki A., "The effects of UZWEBMAT on the probability unit achievement of Turkish eleventh grade students and the reasons for such effects", COMPUTERS & EDUCATION, vol.75, pp.1-18, 2014
Özyurt Ö., Baki A., Güven B., Özyurt H., "Reflections From A Mathematics Instruction Conducted With Individualized Adaptive And Intelligent E-Learning Environment", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.129-142, 2014
Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., Güven B., "Integration Into Mathematics Classrooms Of An Adaptive And Intelligent Individualized E-Learning Environment: Implementation And Evaluation Of Uzwebmat", COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, vol.29, pp.726-738, 2013
Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., "Design And Development Of An Innovative Individualized Adaptive And Intelligent E-Learning System For Teaching-Learning Of Probability Unit: Details Of Uzwebmat", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.40, pp.2914-2940, 2013
Kutluca T., Baki A., "Evaluation of Student Views about Worksheets Developed in Quadratic Functions", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.319-331, 2013
Gökçek T., Baki A., "Turkish Mathematics Teachers' Concerns about the Curriculum Reform in the First Year of Implementation", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.9, pp.177-190, 2013
Çakiroğlu Ü., Baki A., Akkan Y., "The Effects Of Using Learning Objects In Two Different Settings", THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.11, pp.181-191, 2012
Baki A., Akkan Y., Çakiroğlu Ü., "Examination Of The 5th-8th Grade Students' Transition Process From Arithmetic To Algebra With Regard Problem Solving", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.1-13, 2012
Birgin O., Baki A., "An Investigation of the Purposes of the Measurement and Assessment Practice of Primary School Teachers within the Context of the New Mathematics Curriculum", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.152-167, 2012
Güneş G., Baki A., "Primary School Teachers' Views on 4th Grade Mathematics Curriculum", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.81-95, 2012
Özyurt H., Özyurt Ö., Baki A., Güven B., "Integrating Computerized Adaptive Testing Into Uzwebmat: Implementation Of Individualized Assessment Module In An E-Learning System", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.9837-9847, 2012
Karal H., Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., Güven B., "Evaluation Of An Adaptive And Intelligent Educational Hypermedia For Enhanced Individual Learning Of Mathematics: A Qualitative Study", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.12092-12104, 2012
Akkan Y., Baki A., Çakiroğlu Ü., "5-8. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetikten Cebire Geçiş Süreçlerinin Problem Çözme Bağlamında İncelenmesi", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.57-68, 2012
Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., Güven B., Karal H., "Evaluation Of An Adaptive And Intelligent Educational Hypermedia For Enhanced Individual Learning Of Mathematics: A Qualitative Study", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.39, pp.12092-12104, 2012
Aydoğdu İskenderoğlu T., Baki A., "Quantitative Analysis Of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' Opinions About Doing Mathematical Proof", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.11, pp.2285-2290, 2011
Iskenderoglu T.A., Baki A., "Classification of the Questions in an 8th Grade Mathematics Textbook with Respect to the Competency Levels of PISA", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, pp.287-301, 2011
Güneş G., Baki A., "Reflections From Application Of The Fourth Grade Mathematics Course Curriculum", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.192-205, 2011
Baki A., Güven B., Karataş İ., Akkan Y., Çakiroğlu Ü., "Türkiyedeki Matematik Eğitimi Araştırmalarındaki Eğitimler:1998 Ile 2007 Yılları Arası", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.57-68, 2011
Baki A., Çakiroğlu Ü., "Learning Objects In High School Mathematics Classrooms: Implementation And Evaluation", COMPUTERS AND EDUCATION, vol.55, pp.1459-1469, 2010
Baki A., Kutluca T., Aydin S., "Investigating Web Sites Of Faculties Of Education: The Case Of Turkey", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.8, pp.82-90, 2009
Baki A., Gueveli E., "Evaluation Of A Web Based Mathematics Teaching Material On The Subject Of Functions", COMPUTERS, vol.51, pp.854-863, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baki A., Bütüner S.Ö., "Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması ", Hacettepe University journal of Education, pp.1-22, 2018
Baki A., "Evaluation of the learning environment designed to develop student mathematics teachers’ mathematical modelling competencies.", Teaching Mathematics and its Applications, vol.34, pp.1-25, 2018
Baki A., "Examining Students Generalizations of the Tangent Concept A Theoretical Perspective", Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, vol.26, pp.466-484, 2016
Çakiroğlu Ü., Baki A., "Ortaöğretim matematik dersinde öğrenme nesneleri kullanımının öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisi: deneysel bir çalışma", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.6, ss.134-153, 2016
Baki A., Çekmez E., "Examining Students’ Generalizations of the Tangent Concept: A Theoretical Perspective", Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, vol.26, pp.X-X, 2015
Baki A., Çekmez E., Kösa T., "How to Determine the Maximum Circle That Can Be Enclosed in a Convex Quadrilateral", Technology, Knowledge and Learning, vol.19, pp.327-336, 2014 (Link)
Özyurt H., Özyurt Ö., Baki A., "Bilgisayarlaştırılmış Uyarlanabilir Test Sistemleri Ve Eğitim Yazılımlarına Entegrasyonları: Teoriden Pratiğe Bir Inceleme", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-24, 2013
Özyurt H., Özyurt Ö., Baki A., "Bilgisayarlaştırılmış uyarlanabilir test sistemleri ve eğitim yazılımlarına entegrasyonları: Teoriden pratiğe bir inceleme", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-24, 2013
Güven B., Baki A., Çekmez E., "Using dynamic geometry software to develop problem solving skills.", Mathematics and Computer Education, vol.46, pp.6-17, 2012
Özyurt H., Özyurt Ö., Baki A., Güven B., "An Application Of Individualized Assessment In Educational Hypermedia: Design Of Computerized Adaptive Testing System And Its Integration Into Uzwebmat", Procedia - Social and Behavioral Science Journal, vol.46, pp.3191-3196, 2012
Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., Güven B., Karal H., "A Fully Personalized Adaptive And Intelligent Educational Hypermedia System For Individual Mathematics Teaching-Learning", TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics , vol.1, pp.246-257, 2012
Özyurt Ö., Özyurt H., Baki A., Güven B., "An Individualized E-Learning Environment To The Teaching Of Mathematics: Student Views Of Uzwebmat", AWERProcedia Information Technology - Computer Science, vol.1, pp.523-527, 2012
Baki A., Çekmez E., Arslan S., "A Comparative Study of the Effects of Using Dynamic Mathematics Software on Students’ Understandings about Tangent Concept", GeoGebra International Journal of Romania, vol.2, pp.13-30, 2012
Akkan Y., Baki A., Çakiroğlu Ü., "Aritmetik Ile Cebir Arasındaki Farklılıklar: Cebir Öncesinin Önemi", İlköğretim Online Dergisi, cilt.10, ss.812-823, 2011
Öngöz S., Baki A., "Examination of the Impact of Using an Interactive Electronic Textbook on the Affective Learning of Prospective Mathematics Teachers", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.2, pp.34-45, 2011
Güven B., Baki A., "Characterizing student mathematics teachers’ levels of understanding in spherical geometry", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol.41, pp.991-1013, 2010
Öngöz S., Baki A., "E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkiye", TOJDE The Turkish Online Journal of Distance Education (elektronik), cilt.11, ss.198-210, 2010 (Link)
Öngöz S., Baki A., "The Opinions of Lecturers about the State of Education and Instructional Technologies by the Year 2023", Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.9, ss.628-632, 2010 (Link)
Çakiroğlu Ü., Baki A., Akkan Y., "Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir Öğrenme Ortamının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi", Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.51-65, 2009
Baki A., "Uzaktan Eğitimde Öğretim Yönetim Sistemi ve Senkron Eğitim Platformu Tasarim Süreci: KTÜ Örneği", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.1, pp.87-101, 2009 (Link)
Baki A., Güven B., "Khayyam with Cabri: experiences of pre-service mathematics teachers with Khayyam's solution of cubic equations in dynamic geometry environment", Teaching Mathematics and Its Applications, vol.28, pp.1-9, 2009
Baki A., Çelik D., "Grafik Hesap Makinelerinin Matematik Derslerine Adaptasyonu ile ilgili Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri", The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.4, pp.146-162, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Baki A., Öngöz S., "Development of a Web Based Instructional Site for Pre-service Teacher Education and Investigation of its Usability", XXII. CESE Conference, ISPANYA, - , pp.26-
Baki A., Çelik D., "TI-92 ile Dinamik Geometri Problemleri", IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Öngöz S., Berigel M., Baki A., "Pre-service Computer Teachers Perceptions of Fundemental Internet Concepts", XXII. CESE Conference, ISPANYA, - , pp.26-
Öngöz S., Baki A., "Evolution of e-books in Turkiye and in the World ", XXIII International Congress of History of Scienceand Technology, MACARISTAN, - , pp.19-
Öngöz S., Baki A., "Visualizing Development and Learning Theories by Animations", 3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.3-
Baki A., Tiryaki E., Çelik D., "Power Point ve Excel yardımıyla İlköğretim Matematik Materyal Geliştirme", IV. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.--
Baki M., Baki A., "Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Deneyimi Işığı Altında Matematik Öğretmeninin Alanı Öğretme Bilgisi", Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.46-
Güven B., Baki A., Arslan Z., Özmen Z.M., Uzun N., "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Verilerdeki Değişime İlişkin İstatistik Okuryazarlığının İncelenmesi", 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.1-2
Güven B., Baki A., Uzun N., Özmen Z.M., Arslan Z., "İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İstatistiksel Okuryazarlık Düzeylerinin Örneklem Seçimi Bileşeni Bağlamında İncelenmesi", 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, pp.1-2
Baki M., Çelik D., Sönmez N., Güler M., Baki A., "Ders Analizi Destekli Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi", IX.Uluslararası Eğitim AraşatırmalarıKnogresi, ORDU, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.30-30
Özmen Z.M., Baki A., "COMPARING THE STATISTICAL LITERACY OF STUDENTS IN DIFFERENT UNDERGRADUATE PROGRAMS IN TERMS OF STATISTICAL PROCESS", 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, ALMANYA, 24 Temmuz 2016 - 31 Ocak 2017, pp.x-x
Baki M., Baki A., Çelik D., Güler M., Sönmez N., "Improving Prospective Mathematics Teachers' Knowledge of Student Through Lesson Analysis", Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Szeged, MACARISTAN, 3-7 Ağustos 2016, cilt.2, ss.51-58
Bektaş Baki B., Baki A., "Türkiye ve Almanya'daki İlköğretim Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması", TÜRKBİLMAT-2, ADIYAMAN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2015, ss.110-110
Baki A., "Akşan, E. & Baki, A. (2015). Vıews of Pre-service Elemantary Mathematics Teachers about The Use of Teaching Materials.", 4th World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.125-125
Baki A., "Vıews of Pre-service Elemantary Mathematics Teachers about The Use of Teaching Materials.", World 4th Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.12-12
Özyurt H., Özyurt Ö., Baki A., Güven B., "An Application Of Individualized Assessment In Educational Hypermedia: Design Of Computerized Adaptive Testing System And Its Integration Into Uzwebmat", 4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, vol.46, pp.3191-3196
Türkdoğan A., Baki A., Güler M., "Bir 6. Sınıf matematik öğretmeninin derslerinde karşılaştığı yanlışlar ve yanlışlara verdiği dönütler", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.---
Özyurt Ö., Baki A., Özyurt H., "Uzwebmat: A Framework For Expert System Based On Personalized Adaptive And Intelligent Tutoring System For Mathematics", IADIS International Conference e-Learning, Roma, ITALYA, 20-23 Temmuz 2011, pp.173-180
Baki A., Baki M., Arslan S., "PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' KNOWLEDGE OF THEIR STUDENTS: THE CASE OF MATHEMATICS", 35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Vancouver, KANADA, 10-15 Temmuz 2011, pp.89-96
Iskenderoglu T., Baki A., İskenderoğlu M., "Proof schemes used by first grade of preservice mathematics teachers about function topic", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9, pp.1367-1369
Aydin M., Baki A., Yildiz C., Kogce D., "Mathematics teacher educators' beliefs about teacher role", 2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Şubat 2010, vol.2, no.2, pp.5468-5473
Öngöz S., Baki A., "The opinions of lecturers about the state of education and instructional technologies by the year 2023", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9, pp.234-235
Iskenderoglu T., Baki A., İskenderoğlu M., "Proof schemes used by first grade of preservice mathematics teachers about function topic", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9
Baki M., Arslan S., Baki A., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrencinin Ön Bilgisini Tanıma Durumlarının İncelenmesi", IX. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 20-23 Ekim 2010, ss.1-12
Öngöz S., Baki A., "Gelişim ve Öğrenme Kuramları Konulu Bir E-Kitap: Tasarım Süreci", 3. Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, pp.2-2
Aydin M., Baki A., Kogce D., Yildiz C., "Mathematics teacher educators' beliefs about assessment", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.2126-2130
Öngöz S., Baki A., "Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin E-Kitap Kullanma Durumları", 3. Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2009, pp.1-1
Baki A., Karakuş F. , Kösa T., "Dinamik Geometri Yazılımı Kullanarak Fraktal Geometri Konusunda Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi", II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2008, vol.1, pp.418-427
Baki A., Kösa T., Karakuş F. , "Uzay Geometri Öğretiminde 3D Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı: Öğretmen Görüşleri", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2008, vol.1, pp.82-86
Baki A., Akkan Y., Atasoy E., Çakiroğlu Ü., Güven B., "Aritmetikten Cebire Geçişte Problem Çözme Stratejileri", 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 4-4 Mart 2008, ss.8-9
Baki A., Kösa T., Karakuş F. , "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları", II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu , İZMİR, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2008, vol.1, pp.818-823
Baki A., Karakuş F. , Kösa T., "WEB Destekli Öğretim Yardımıyla Fraktal Geometri Kavramlarının Öğrenilmesine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri", 8th International Educational Technology Conference, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2008, vol.1, pp.87-92
Baki A., Kösa T., Berigel M., "Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Matematik Tutumlarına Etkisi", 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2007, vol.1, pp.44-48
Çakiroğlu Ü., Baki A., "E-Öğrenme Ortamları İçin Tekrar Kullanılabilir Öğrenme Nesneleri Tasarımı", 11. Türkiye’de İnternet Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-2 Nisan 2006, ss.8-9
Baki A., Çakiroğlu Ü., "Bilgisayar Öğretmenlerinin Okullarında Eğitim Yazılımlarının Etkin Kullanımı Konusunda Eğitim Fakültesine Düşen Görevler, 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu", 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Ocak 2006, pp.1-1
Baki A., Gökçek T., Çelik D., "Öğretmen Adaylarının Analiz Dersindeki Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Syracuse Üniversitesi ve K.T.Ü Örneği", VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16 Haziran - 18 Eylül 2004, ss.---
Baki A., Çelik D., "Öğretmen Eğitiminde Yerel Elektronik Ağ Projesi", I. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 1999, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Baki A., "Integration of Technology into Mathematics Teaching : Past, Present and Future", in: Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education, Cho S. J, Eds., Springer Cham Heideilberg New York Dordrecht Institute of Education, University of London , Seoul, pp.17-26, 2015 (Link)
Baki A., "Matematik Tarihi ve Felsefesi", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2014 (Link)
Baki A., "Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi", Harf Eğitim Kitabevi Egitim Yayıncılığı, ANKARA, 2008 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Ayas A., Akdeniz A.R., Baki A., Çepni S., Özmen H., Demircioğlu G., et al.,"Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması", Diger, ss.15-25, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi