Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi, 2004 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE, 16.11.2013 - Devam Ediyor
Dekan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 11.11.2010 - 11.11.2013
VERDİĞİ DERSLER
MATEMATİK FELSEFESİ, Doktora, 2017-2018
RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION, Doktora, 2017-2018
MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I, Lisans, 2017-2018
MATEMATİK ÖĞRETİMİ-II, Lisans, 2017-2018
MATEMATİK TARİHİ, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Z.Demetgül, "Teknoloji Destekli Bir Sınıfta Mutlak Değer Konusunun Öğretiminden Yansımalar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, K.Gürsoy, "BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, E.Ertem, "MESLEK YÜKSE KOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORTAMDA LİMİT KAVRAMINI ÖĞRENMELERİNİN İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Doktora, E.Ertem, "MESLEK YÜKSE KOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORTAMDA LİMİT KAVRAMINI ÖĞRENMELERİNİN İNCELENMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi