Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2007 - 2012
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2006 - 2007
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2006
Diğer, DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.), Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998 - 1998
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995 - 1998
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Çakır, "Üstten Aşılama-Eritme-Büyütme Yöntemiyle Üretilen İstiflenmiş Silindirik Halka YBCO Külçe Süperiletkeni", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2015.
Yüksek Lisans, S.Kurnaz, "Y2O3 Tabakalı YBa2Cu3O7-x Bileşiğinin Tersinmezlik Çizgisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, Ş.Duman, "Y2O3 Tabakalı YBCO Tek Kristalinin İletkenlikteki Dalgalanma Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, K.Karaoğlu, "Y2O3 Tabakalı YBaCuO Tek Kristalinin Çivileme Mekanizmasının “Dew-Huges Akı Çivileme Mekanizmasının Sınıflandırılması” Modeli ile Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, B.Çakır, "Y2O3 Tabakalı YBa2Cu3O7-x Bileşiğinin Yapısal ve Fiziksel Özellikleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, YBCO Bazlı Maglev Sistemleri Manyetik Kuvvet Sabitinin Farklı Şartlarında İncelenmesi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik, Aralık, 2014
Tez Savunma, Futbol Topu Yörünge Modeli ve Analizi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Haziran, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi