Coşar A.M., "YER ADLARINDA GÖRÜLEN SES OLAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ", VI.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, BURSA, TÜRKIYE, 4-7 Aralık 2014, vol.I, pp.203-216