Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim ve fen kavramları ile ilgili sahip oldukları görüşlerin araştırılması", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.29-37, 2012