Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.25-37, 2011