Er Nas S., Çepni S., Yildirim N., Şenel Çoruhlu T., "Çalışma yapraklarının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi: Asit baz örneği", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-17, 2007