Şenel Çoruhlu T., Çepni S., Yildirim N., Er Nas S., "Süreç odaklı değerlendirmede kullanılabilecek bir analitik rubriğin geliştirilmesi: Yaşamımızdaki elektrik ünitesi örneği", Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2007