Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Çepni S., "Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği", Yüzüncü yıl üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.122-141, 2009