Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "5E modelinin derinleşme aşamasına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri: Trabzon ili örneği", Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.957-972, 2009