Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "5E Modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen materyalin etkililiğinin değerlendirilmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis, cilt.28, ss.93-104, 2010