Çepni S., Şenel Çoruhlu T., "Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.117-128, 2010